By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Wij handhaven onze agressievere beleggingsbenadering

28-10-2010 | Vooruitblik | Ronald Doeswijk

Het Financial Markets Research-team heeft een offensievere positie ingenomen doordat hun mening over aandelen en onroerend goed positiever is geworden. Chief Strategist Ronald Doeswijk legt uit waarom.

Het Financial Markets Research-team heeft zijn visie op aandelen en onroerend goed gewijzigd van neutraal naar voorzichtig positief. Binnen aandelen is het team positiever geworden over de vooruitzichten voor de opkomende markten ten opzichte van alle ontwikkelde regio’s.

Wat is de reden achter deze verschuiving? “Nu we de tijd van het jaar naderen waarin in het verleden risico’s werden beloond, denken we dat het een goed moment is om meer risico te nemen in de portefeuilles,” zegt Ronald Doeswijk. “De risico’s voor de komende drie tot zes maanden zijn niet opmerkelijk hoog.”

Dat wil niet zeggen dat potentiële gevaren worden genegeerd. “Risico’s zijn er altijd,” merkt hij op, waarbij hij wijst op de niet opgeloste, structurele onevenwichtigheden binnen de eurozone en de toenemende handelsspanningen, vooral die tussen de VS en China.

Bescheiden herstel van de wereldwijde economie lijkt stand te houden
Het lijkt erop dat de wereldwijde economie zijn bescheiden groeipad blijft volgen, terwijl de inflatie laag blijft en het monetaire beleid ruim. Natuurlijk zijn de consensusverwachtingen voor de economische groei over de hele wereld aanzienlijk verslechterd sinds juni, maar volgens Doeswijk zijn ze nu wel realistischer geworden. “Wij verwachten dat de economische cijfers gemengd zullen blijven,” voegt hij daaraan toe.

De volgende fase van kwantitatieve verruiming door de Amerikaanse Federal Reserve zou ook nog voor een kleine opleving kunnen zorgen. “Hoewel dit vooral positief zal zijn voor vastrentende categorieën, verwachten we dat meer risicovolle beleggingscategorieën ook zullen profiteren,” zegt Doeswijk. Bovendien zal de kwantitatieve verruiming door de Fed uiteindelijk de andere grote centrale banken dwingen om maatregelen te nemen.

Winsten ondersteunend voor aandelen en onroerend goed
En hoewel de waardering van zowel aandelen als onroerend goed neutraal is, zou het winstbeeld voor beide categorieën ondersteuning moeten bieden. Doeswijk verwacht dat de winstgroei voor aandelen zal aanhouden, terwijl de winst voor onroerend goed na de daling van ongeveer 50% in 2010 de groei weer zou moeten oppakken.

Al met al zet het team het licht voor aandelen en onroerend goed op oranje: voorzichtig doorgaan. Maar het licht staat nog niet op groen voor volle kracht vooruit. “We verwachten nog geen spectaculaire rendementen,” waarschuwt Doeswijk. Voor 2011 verwacht het team dat de rendementen op aandelen en onroerend goed tussen de 5% en 15% zullen liggen.

Vóór deze verschuiving was het team sinds de tweede helft van april neutraal over zowel aandelen als onroerend goed, toen zij hun verwachting voor aandelen verlaagden.

Credits en high yield blijven de favoriete categorieën
Op het niveau van de allocatiemix, blijft het team overtuigd van de overwogen positie in credits en high yield. Deze positie werd begin oktober ingenomen (zie de update “Offensievere houding aangenomen” voor meer details.) Op dat moment behield het team zijn sterke voorkeur voor credits boven staatsobligaties, en werd positiever over de vooruitzichten voor high yield.

In het scenario met een gematigde economische groei, zoals verwacht door het team, moeten beleggers in beide soorten obligaties kunnen profiteren van het renteverschil met staatsobligaties. En aangezien de spreads historisch gezien nog steeds bovengemiddeld hoog zijn, moeten ze ook kunnen profiteren van een verkrapping van de spread.

Een positievere houding ten opzichte van aandelen uit de cyclische sectoren was ook onderdeel van deze verschuiving naar een agressievere beleggingsbenadering van begin oktober. Het team nam een overwogen positie in cyclische consumentenaandelen en in de sector industrie & dienstverlening, terwijl twee defensieve sectoren uit de gratie vielen. De sector nutsbedrijven werd verlaagd van neutraal naar negatief, terwijl de sector consument defensief werd verlaagd van positief naar neutraal.

Aandelen uit opkomende markten nu favoriet boven alle ontwikkelde regio’s
De agressievere houding van het team heeft gezorgd voor nog een verschuiving binnen aandelen. Het team was al positiever over aandelen uit opkomende markten ten opzichte van Europa. Maar omdat het team geen duidelijke voorkeur binnen de ontwikkelde regio’s heeft, worden de opkomende markten nu in gelijke mate overwogen ten opzichte van Noord-Amerika, Europa en de Pacific-regio.

“Met deze verschuiving versterken we onze positieve visie op opkomende markten aan de vooravond van verdere kwantitatieve verruiming," legt Doeswijk uit. “Opkomende aandelenmarkten zullen waarschijnlijk meer profiteren van kwantitatieve verruiming dan de volwassen economieën.”

En dat is nog niet alles. Het team is ook positief over de opkomende markten vanwege hun langetermijnfactoren. De economieën en het bankensysteem van de opkomende markten zijn minder hard geraakt door de financiële crisis. Bovendien hebben ze geen problemen met staatsschuld. Daarnaast hebben deze landen weinig last van vergrijzing.

En hoewel de waardering van opkomende markten neutraal is, zegt Doeswijk dat “we niet verrast zouden zijn als opkomende markten straks tegen een duidelijke premie ten opzichte van volwassen markten verhandeld gaan worden.”

Deel deze pagina: