By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

VS verzwakt, maar geen dubbele dip

30-08-2010 | Visie | Lukas Daalder

Markten reageren negatief op recente Amerikaanse cijfers die zorgen voor hernieuwde angst voor een dubbele dip. Financial Markets Research Strategist Lukas Daalder zegt dat de cijfers teleurstellend zijn, maar niet betekenen dat het land weer in recessie raakt.

De sterker dan verwachte cijfers over de Amerikaanse industriële productie die op 17 augustus zijn gepubliceerd, werden grotendeels genegeerd. De zwakker dan verwachte Amerikaanse macro-economische cijfers konden echter rekenen op een veel sterkere reactie van de markten. Er werd al snel geconcludeerd dat de Amerikaanse economie afstevent op een dubbele dip, merkt Lukas Daalder op.

“De aandelenmarkten waren al gespannen vanwege de gevreesde september/oktoberperiode, en met de alsmaar verder stijgende obligatiemarkten hadden aandelen maar een klein duwtje nodig om onderuit te gaan," zegt hij.

Amerikaanse cijfers zwakker dan verwacht
Verschillende cijfers over de Amerikaanse economie waren inderdaad zwakker dan analisten verwachtten. Het aantal aanvragen van werkloosheidsuitkeringen steeg naar 500.000, wat aangeeft dat de markt er niet in slaagt te profiteren van het een jaar oude herstel. Daarnaast kwam de Philly Fed-index in negatief terrein (-7,7), wat wijst op een verdere vertraging in augustus.

En dat is nog niet alles. De verkoop van bestaande woningen zakte in tot 3,83 miljoen eenheden op jaarbasis in juli, dit is het laagste aantal in de elf jaar dat dit cijfer wordt bijgehouden. Ook het aantal orders voor duurzame goederen nam sterk af in juli. Al met al zijn dit dus heel wat slechte cijfers.

Geen terugkeer naar recessie
Betekent al dit slechte nieuws dat het land weer afstevent op een recessie? Niet volgens Daalder. “Het valt niet te ontkennen dat de vooruitzichten voor de VS verslechteren,” zegt hij. “Maar deze cijfers zijn voor de Amerikaanse economie als geheel van secundair belang.”

Hoe komt dat? Daalder legt uit dat al deze indicatoren slechts een beperkte waarde hebben als voorspeller voor de bredere economie. Het aantal aanvragen van werkloosheidsuitkeringen bijvoorbeeld is volatiel en gevoelig voor seizoensinvloeden waarbij vaak fouten worden gemaakt.

Voor de drie andere cijfers geldt een vergelijkbaar verhaal. De Philly Fed-index is ook volatiel en geeft alleen een regionaal beeld. De cijfers over duurzame goederen zijn “domweg volatiel”, zegt Daalder, terwijl de huizensector slechts een beperkt deel van de totale economie vertegenwoordigt.

Ondanks de risico’s dreigt er geen dubbele dip
We kunnen deze cijfers echter niet zomaar van tafel vegen. Er bestaan risico’s. “Het belangrijkste risico is dat het zwakkere huizencijfer zal leiden tot lagere huizenprijzen in de toekomst, wat een negatief vermogenseffect tot gevolg kan hebben,” zegt Daalder.

De laatste serie cijfers benoemt hij als “zeker negatief, maar ze wijzen nog niet op een dubbele dip". Daalder wijst erop dat, in tegenstelling tot veel delen van de wereld, de VS een centrale bank heeft die bereid is radicale stappen te nemen om de economie drijvende te houden. “Dat betekent dat een verdere verzwakking van de economie waarschijnlijk de aanleiding zal zijn voor een nieuw actieplan,” concludeert hij.

Deel deze pagina: