By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Vooruitzichten blijven positief

01-02-2010 | Vooruitblik | Léon Cornelissen

Léon Cornelissen, senior strateeg van het Robeco Economic & Financial Markets Analysis-team, vindt dat de aandelenmarkten overdreven hebben gereageerd op negatief nieuws. De verwachting van een bescheiden positieve groei voor 2010 is onveranderd en risicovolle beleggingscategorieën zijn dit jaar gepositioneerd voor solide, maar niet spectaculaire, rendementen.

De markten hebben een paar onrustige dagen gehad. De Aziatische markten zijn acht achtereenvolgende sessies gedaald. Dit was de slechtste reeks in bijna acht jaar. De Hang Seng-index is nu met meer dan 11% gedaald vanaf het piekniveau van november, zodat er sprake is van een regelrechte correctie. De VIX, die ook bekend staat als de 'angstindex', steeg van iets minder dan 18 naar meer dan 27 in januari.

Léon Cornelissen adviseert de ontwikkelingen in het juiste perspectief te plaatsen. Hij wijst erop dat wereldwijde aandelen tot nu toe vrijwel vlak zijn. “Het is waar dat de volatiliteit is toegenomen en de rendementen waren niet hetzelfde als over de afgelopen negen of tien maanden. Maar als je wat afstand neemt, kun je niet zeggen dat de markt significant is verslechterd," zegt hij. Hij handhaaft dus zijn verwachting van solide winsten voor aandelen in de loop van 2010.

Verkrapping in China is een noodzakelijke stap op weg naar duurzame groei
Waardoor werd de correctie veroorzaakt? Cornelissen wijst op drie belangrijke ontwikkelingen. Ten eerste, de monetaire verkrapping in China. De Chinese autoriteiten hebben in januari een aantal maatregelen opgelegd, waaronder een verhoging van de vereiste reserve voor banken. Verder is er bij een aantal grote banken aangedrongen op een beperking van de kredietverlening. Beleggers vreesden dat een overdreven reactie van de autoriteiten zou leiden tot het einde van het Chinese herstel.

Volgens Cornelisssen zijn de genomen stappen echter positief. “Deze maatregelen zijn nodig gezien de hoge kredietverschaffing, het hoge niveau van de economische groei en de stijgende inflatie en inflatieverwachtingen," zegt hij. Hij verwacht dat de maatregelen van de Chinese autoriteiten de economie wat kunnen afkoelen, zonder dat het herstel compleet wordt afgebroken.

Zuid-Europese zorgen zijn overdreven
De tweede belangrijke ontwikkeling was de crisis rond de Griekse overheidsfinanciën. De obligatiemarkten waren zo in de ban van de situatie in Griekenland dat de spreads op Griekse obligaties opliepen tot maar liefst 350 basispunten ten opzichte van Duitse staatsobligaties. Ter vergelijking, de JP Morgan EMBI+ index van obligaties uit opkomende landen stond op hetzelfde moment op slechts 297 basispunten ten opzichte van Amerikaanse staatsobligaties

Cornelissen legt uit dat de Griekse economie op zich niet zo belangrijk is,  maar dat dit de eerste test was van de kracht van de EMU. Hij heeft alle vertrouwen in de constructie en verwacht niet dat Griekenland uit de EMU zal stappen. “Er is geen politieke steun voor een dergelijke drastische maatregel,” zegt hij.

Een kwestie die hieraan verwant is, is het risico dat ook andere landen in de Zuid-Europese regio hun schulden niet meer kunnen betalen. Landen zoals Portugal en Spanje hebben vergelijkbare problemen als Griekenland: de overheidsfinanciën zijn zwak, de concurrentiekracht ten opzichte van Duitsland en Frankrijk neemt af, en de pensioenfondsen hebben onvoldoende dekkingsgraad. Italië, dat met minder ernstige tekorten te maken heeft maar kampt met een hoge schuld/BBP-verhouding, is ook een bron van zorg.

Volgens Cornelissen zijn de zorgen overdreven. “In Griekenland hebben we een herstel van het vertrouwen nodig," geeft hij toe, maar hij gelooft wel dat hiervoor een mix van binnenlandse bezuinigingsmaatregelen en externe hulp, bijvoorbeeld van het IMF, voor nodig is. Een lange periode van soberheid en interne deflatie in de regio lijkt onvermijdelijk.

Ondanks recente zwakte, wordt het macro-economisch beeld nog steeds sterker
De derde factor is de houdbaarheid van het economisch herstel. Sommige recente cijfers waren inderdaad teleurstellend, waardoor de zorgen over een vertraging van het momentum van het wereldwijde herstel toenamen. In de VS bleven de cijfers over detailhandelsomzetten, verkoop van bestaande woningen en de werkloosheid allemaal achter bij de verwachtingen. De BBP-cijfers over het vierde kwartaal in het Verenigd Koninkrijk waren ook slechter dan verwacht.

Toch zijn deze cijfers geen nauwkeurige weergave van het fundamentele beeld. “De onderliggende trends wijzen op een herstel,” zegt Cornelissen: “Het herstel van de arbeidsmarkt, de positieve detailhandelsomzetten en de stabilisering van de huizenmarkt werden verhuld door een paar zwakke cijfers.” Hij wijst in het bijzonder op de Ifo-index die het Duitse producentenvertrouwen meet. Deze index is al tien maanden op rij gestegen. Cornelissen verwacht dat de conjunctuur van de grote economieën verder zal aantrekken.

Ook de andere zorgen die hebben bijgedragen aan de sombere stemming bleken overdreven. Het onverwacht strenge Volcker-plan voor de Amerikaanse banken is bijvoorbeeld nog lang niet aangenomen, merkt Cornelissen op.

Amerikaanse winsten overtreffen de verwachtingen
Over het geheel is de situatie dus helemaal niet zo slecht. De bedrijfswinsten zijn bijvoorbeeld positief. Op het moment van schrijven, hadden 158 bedrijven in de S&P 500 positieve winsten bekend gemaakt. Ongeveer 80% daarvan overtrof de consensusverwachtingen. “Dit is het derde opeenvolgende kwartaal met fatsoenlijke winstcijfers,” zegt Cornelissen. Hij voegt daaraan toe dat een winstgroei van rond de 30%, zoals verwacht door analisten voor 2010, "binnen bereik" ligt.

Dit gematigde positieve vooruitzicht voor de economie en de winsten zou uiteindelijk moeten leiden tot een behoorlijke performance. “De rendementen zullen niet hetzelfde zijn als in de laatste tien maanden sinds de markt in maart 2009 een bodem bereikte,  maar risicovolle beleggingen zouden in 2010 een fatsoenlijk rendement moeten kunnen opleveren," zegt Cornelissen.

Hij handhaaft zijn vooruitzicht van een rendement van 5-15% op wereldwijde aandelen in 2010. Cornelissen verwacht dat de risicopremie, die momenteel hoger is dan het historisch gemiddelde, zal dalen als duidelijk wordt dat veel van de zorgen over de economie overdreven zijn, en als consumenten en bedrijven weer actief worden. Deze daling van de vereiste risicopremie zou een stimulans moeten zijn voor aandelen om te gaan stijgen.

Aandelen en bedrijfsobligaties nog steeds favoriet
Als gevolg is de visie van Cornelissen op de verschillende beleggingscategorieën onveranderd gebleven. Hij heeft nog steeds een voorkeur voor aandelen. Binnen die beleggingscategorie, hebben de opkomende markten en Europa de beste vooruitzichten. Binnen de sectoren, behoren natuurlijke hulpbronnen, IT en industrie & dienstverlening tot zijn favorieten. Ondertussen is onroerend goed minder aantrekkelijk dan aandelen, terwijl bedrijfsobligaties klaar lijken te zijn om het beter te doen dan staatsobligaties. Tot slot is Cornelissen neutraal over grondstoffen.

 

Belangrijke informatie
Dit document is met zorg samengesteld door Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). Het is bedoeld om de lezer te voorzien van informatie over de specifieke capaciteiten van Robeco, maar is geen aanbeveling om bepaalde effecten of beleggingsproducten te kopen of te verkopen. Elke belegging staat altijd bloot aan risico. Beleggingsbeslissingen dienen daarom alleen op basis van het relevante prospectus en grondig financieel, fiscaal en juridisch advies te worden genomen.

De inhoud van dit document is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring omtrent de juistheid of volledigheid gegeven, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Het manuscript is gesloten op de bovengenoemde datum. Dit document is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enig persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar de plaatselijk geldende wet- of regelgeving een dergelijke distributie of gebruik niet toestaat. De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers volgens de Wet financieel toezicht of voor personen die volgens andere van toepassing zijnde wetten gerechtigd zijn dergelijke informatie te ontvangen.

Historische rendementen worden alleen ter illustratie gegeven en zijn als zodanig geen weergave van de verwachtingen van Robeco voor de toekomst. In het verleden behaalde resultaten zijn wellicht niet representatief voor toekomstige resultaten en de werkelijke rendementen kunnen aanzienlijk afwijken van de verwachtingen uitgesproken in dit document. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Alle copyrights, octrooien en andere eigendommen in de informatie in dit document zijn het eigendom van Robeco Institutional Asset Management B.V. Er worden geen rechten van welke aard dan ook in licentie gegeven of toegewezen of op andere wijze overgedragen aan personen die toegang hebben tot deze informatie.

Dit document is niet bestemd voor distributie aan of gebruik door enig (rechts)persoon in enige jurisdictie, zoals burgers en bewoners van de VS, waar de distributie of het gebruik in strijd zou zijn met enige wet of regelgeving, of waar de diensten van Robeco niet beschikbaar zijn.

Robeco Institutional Asset Management B.V., Rotterdam (Handelsregister nr. 24123167), is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam

Deel deze pagina: