By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Trends die aansluiten bij Chinees Vijfjarenplan, vormen goede beleggingsthema's

22-11-2010 | Visie | Victoria Mio Victoria Mio legt uit hoe Robeco Chinese Equities gepositioneerd is om goed te profiteren van de thema’s die werden benadrukt tijdens de recente vergadering van de Chinese Communistische Partij.

Een belangrijke katalysator voor een verdere stijging van de Chinese aandelenmarkten, daar lijken de belangrijkste thema's voor het volgende vijfjarenplan op aan te sturen. Deze thema’s werden naar voren gebracht tijdens de laatste vergadering van de Chinese Communistische Partij (CCP) en in de komende maanden zullen deze meer vorm krijgen.

Historisch gezien hebben sectoren die werden gepromoot in de Chinese vijfjarenplannen het doorgaans beter gedaan dan de markt in de betreffende periode, zegt Victoria Mio, de beheerder van Robeco Chinese Equities. Zij ziet geen reden waarom dat dit keer anders zal zijn.

Consumptie en industriële verbetering blijven belangrijke beleggingsthema’s
“Wij zullen nadruk blijven leggen op de beleggingsthema’s die kunnen profiteren van de langetermijntrends voor China, met name die trends die aansluiten bij het twaalfde Vijfjarenplan, zoals consumptie en industriële verbeteringen,” zegt zij.

De laatste vergadering van de CCP vond plaats in Peking, van 15 tot 18 oktober. Er wordt nog gewerkt aan het twaalfde Vijfjarenplan, maar in de komende zes maanden zullen geleidelijk steeds meer details bekend worden gemaakt. Het plan zelf zal worden afgerond tijdens het Nationaal Congres in maart 2011.

Na de CCP-vergadering werd een persbericht naar buiten gebracht, hierin werd gesuggereerd dat het twaalfde Vijfjarenplan, in bepaalde opzichten, een logisch vervolg op het elfde Vijfjarenplan zal zijn.

Kwaliteit van leven krijgt centrale plaats in China’s toekomstige groeipad
Mio benadrukt dat er ook belangrijke verschillen zijn tussen de twee Vijfjarenplannen. De verandering van nadruk in het Chinese groeiprofiel is wellicht het belangrijkste verschil. In de toekomst moet de groei niet alleen goed scoren in termen van nominale economische indicatoren, maar het moet ook de kwaliteit van leven verbeteren.

Dat betekent dat de groeidoelstelling voor het BBP niet langer het belangrijkste beoordelingscriterium voor de performance zal zijn voor de functionarissen in de Chinese economie. In plaats daarvan worden groei van individuele inkomens, verbetering van de leefomstandigheden van mensen, betere milieubescherming etc. de nieuwe criteria op basis waarvan de regering de prestaties gaat beoordelen.

De herverdeling van welvaart wordt dus een belangrijk thema. Om dit doel te bereiken, zal er op alle overheidsniveaus voor gezorgd moeten worden dat de inkomensgroei gelijke tred houdt met de BBP-groei.

Accomoderende groei’ is de nieuwe mantra van de Chinese overheid
Vóór de vergadering werd deze verschuiving al aangekondigd door de president van de Volksrepubliek Hu Jintao, toen hij het nieuwe concept ‘accomoderende groei’ introduceerde. Volgens Mio houdt de nieuwe benadering in dat “China zich meer zal richten op de kwaliteit en minder op de kwantiteit van de groei.”

Volgens Mio is dit een belangrijke verandering. Gezien de vastberadenheid van de Chinese regering om het zwaartepunt van de economie te verschuiven van investeringen/export naar binnenlandse consumptie, zou dit volgens Mio kunnen wijzen “op een grote mentaliteitsverandering van de Chinese regering. De effectieve implementatie van een nieuw accommoderend groeibeleid zal een duidelijke invloed hebben op de toekomst van China over de komende twintig jaar.”

High-tech en het milieu zijn nieuwe favorieten
Een ander nieuw element in de beleidsmix is de stimulering van zeven strategische opkomende industrieën: alternatieve energie, nieuwe materialen, high-tech apparatuur, biotechnologie, schone voertuigen, mileubescherming en informatietechnologie. Mio merkt op dat deze verschuiving zal zorgen voor een uitbreiding van de industrieën met toegevoegde waarde.

Verstedelijking en onroerend goed zijn niet langer de favoriete thema’s
Tegelijkertijd is er duidelijk minder aandacht voor twee thema’s. Ten eerste heeft de CCP een subtiele verschuiving gemaakt met betrekking tot verstedelijking. De overheid zal vanaf heden verstedelijking ‘op gepaste wijze’ stimuleren. Dat is iets heel anders dan ‘de verstedelijking versnellen’, wat het vorige beleid was. “Socialehuisvestingsprojecten zijn het belangrijkste onderdeel van het nieuwe verstedelijkingsproces,” merkt Mio op.

Ten tweede, werd de onroerendgoedsector niet genoemd in het persbericht dat uitkwam na de vergadering. Voorheen werd de onroerendgoedsector nog gezien als een van de pijlers.

Herverdeling van inkomen maakt consumentenaandelen aantrekkelijk
Hoe past Mio deze thema’s toe in de portefeuille? Hoe speelt zij bijvoorbeeld in op het thema herverdeling van inkomen? “Aangezien de lonen binnen de lage inkomensgroep voortdurend zijn gestegen, zullen de leveranciers van laag- en middelmatig geprijsde consumentenproducten en diensten de komende jaren de grote winnaars op de beurs zijn,” redeneert zij.

Dit geldt ook voor bedrijven die producten maken voor consumenten in de 'tier 3- en 6-steden' en de plattelandsgebieden. Het fonds speelt in op dit thema met posities in verschillende consumentenaandelen: Haier Electronics, een aanbieder van consumentenelektronica in plattelandsgebieden; Daphne, een leverancier van laag- en middelmatig geprijsde schoenen; en Bosideng, een winkelketen voor laag- en middelmatig geprijsde kleding.

Technologie- en innovatiebedrijven helpen bij kostenbesparing
In de technologiesector, kunnen IT dienstverleners profiteren van een sterke vraag. “Nu de kosten op allerlei fronten onder druk staan, bijvoorbeeld als gevolg van hogere lonen en hogere prijzen voor basismaterialen, moeten bedrijven op zoek naar manieren om kosten te besparen en de efficiëntie te verbeteren,” zegt zij.

Goede voorbeelden volgens Mio zijn Kingdee Intl Software Group, een toonaangevende leverancier van ‘enterprise management software’ in China, CITIC 1616, een pionier op het gebied van VPN en 'cloud computing' diensten in China en Hongkong, en Tencent, de grootste aanbieder van socialenetwerkdiensten.

Alternatieve energie: een belangrijk beleggingsthema voor de komende jaren
Het aandeel van schone energie in de totale energiemix moet in de komende vijf jaar stijgen van 11,7% naar 20%, dat zou betekenen dat dit een belangrijk beleggingsthema kan worden voor de komende jaren. Mio speelt in op dit thema met posities in de gasbedrijven Kunlun Energy en China Resources Gas, in het windenergiebedrijf China Suntien Green Energy, producent van stroomopwekkingsapparatuur Harbin Power en zonnecelmaker JA Solar.

Sociale woningbouw belangrijkste aandachtspunt bij verstedelijking
Een duidelijk nieuw aandachtspunt in het opnieuw gestructureerde Chinese verstedelijkingsproces is sociale woningbouw. Dergelijke projecten hebben twee doelen. Het eerste doel is het aanbieden van goedkope woningen aan huishoudens met een laag inkomen om zo sociale en politieke onrust als gevolg van stijgende onroerendgoedprijzen te voorkomen. Ten tweede bieden deze projecten compensatie voor de negatieve gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen die de overheid in april heeft genomen om speculatie tegen te gaan.

De vraag naar redelijk geprijsde woningen is hoog. Dit heeft verschillende oorzaken zoals de aanhoudende verstedelijking, het feit dat mensen een volgend (beter) huis gaan kopen en dat de generatie van na de eenkindpolitiek van de jaren tachtig de huwbare leeftijd bereikt. Tegelijkertijd is het aanbod beperkt, aangezien de doelstelling van de overheid om 5,8 miljoen woningen te bouwen in 2010 niet is gehaald. In de periode 2011-2012 moeten nog eens 4,8 miljoen eenheden worden afgerond.

Mio belegt in dit thema via Jidong Cement en BBMG, twee cementmakers die actief zijn in het westen, midden en noorden van China.

Overwogen posities in energie en basismaterialen
De thema’s voor de lange termijn zien we ook terug in de sectorpositionering van Mio. Zij heeft overwogen posities in energie (vooral alternatieve energie) en basismaterialen (vooral cement), consument cyclisch, informatietechnologie en brokers. Industrie en dienstverlening, consument defensief, nutsbedrijven, banken, verzekeraars, onroerend goed en telecom zijn onderwogen, en de weging van de sector farmacie en gezondheidszorg is neutraal.

De aandelen worden alleen genoemd ter illustratie en niet als enige vorm van beleggingsadvies. Haier Electronics, Kunlun Energy en Tencent zitten sinds vorig jaar in de portefeuille; Daphne en Kingdee sinds april 2010; Bosideng sinds juni; Jidong Cement sinds juli; China Resources Gas en Harbin Power sinds augustus; en JA Solar, BBMG, CITIC 1616 en China Suntien Green Energy sinds september. De aandelen die worden genoemd in dit artikel had Robeco Chinese Equities in portefeuille op het moment van schrijven begin november. Victoria Mio heeft persoonlijke posities in Bosideng, CITIC 1616 en Kunlun Energy.
Deel deze pagina: