By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Sterkere groei en QE2 gunstig voor risicovolle beleggingen

18-11-2010 | Vooruitblik | Léon Cornelissen

Een gestaag verbeterend economisch beeld zou goed moeten zijn voor bedrijfsobligaties, aandelen en onroerend goed, zegt Robeco’s Chief Economist Léon Cornelissen.

Tekenen van wereldwijd aantrekkende economische groei, ondersteund door het nieuwe kwantitatieve verruimingsprogramma ter waarde van USD 600 miljard van de Fed (‘QE2’), wijzen op een omgeving waarin risicovolle beleggingscategorieën goed zouden moeten kunnen presteren.

“QE2 heeft er al voor gezorgd dat aandelen en grondstoffenprijzen stijgen en de dollar daalt,” zegt Léon Cornelissen. Mogelijke bedreigingen voor dit gematigd positieve scenario zijn een verslechterende schuldencrisis in de eurozone en toenemende valutaspanningen die zouden kunnen uitmonden in protectionistische maatregelen. Voorlopig maken wij ons echter nog niet echt zorgen over deze bedreigingen.

Gezien de redelijk positieve omstandigheden is het Financial Markets Research-team positief over de vooruitzichten voor bedrijfsobligaties, aandelen en onroerend goed. Binnen aandelen is het team overwogen in opkomende markten.

Amerikaanse economie wint aan kracht in Q4
Laten we een aantal economieën eens afzonderlijk bekijken. In de VS is het duidelijk dat het economisch momentum is hersteld sinds het begin van het vierde kwartaal. De BBP-cijfers over het derde kwartaal waren weliswaar nog zwak, maar de meeste andere cijfers waren positief.

Zo waren bijvoorbeeld beide Amerikaanse ISM-indices hoger dan verwacht in oktober. De ISM Manufacturing-index zorgde voor een positieve verrassing van bijna 3 punten. “Gezien de relatief grote hoeveelheid liquiditeit op de balansen van bedrijven, zou deze verbetering van het sentiment een impuls kunnen geven aan de zo hard nodige investeringen,” zegt Cornelissen.

En dan is er ook nog het kwantitatieve verruimingsprogramma ‘QE2’. Volgens Cornelissen is het open karakter het belangrijkste element van de aankondiging van de Fed: de Amerikaanse centrale bank liet weten dat zij 'het programma indien nodig zal aanpassen om een maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit zo goed mogelijk te faciliteren'. De boodschap is wel duidelijk volgens Cornelissen: “De Fed zal er alles aan doen om een nieuwe recessie te voorkomen,” zegt hij.

Maar er zijn ook risico’s en mogelijke tegenslagen verbonden aan QE2. “Maar voor de middellange termijn is het verwachte scenario gewijzigd van depressie/deflatie naar groei/inflatie,” concludeert hij. En gezien het risico van een politieke impasse in de VS na de nederlaag van Obama bij de tussentijdse verkiezingen, voegt Cornelissen toe dat “het aan de Fed is om de Amerikaanse economie weer op de rails te krijgen".

Ook de Europese groei trekt aan
De economie van de eurozone trekt ook aan, waarbij Duitsland het voortouw neemt. Maar terwijl de industriële sector aantrekt, neemt de groei in de dienstensector af wat wijst op een zwakke binnenlandse vraag. De eurozone blijft daardoor zeer afhankelijk van de export. Maar er ontstaat daar ook een probleem: met een stijging van 7,5% ten opzichte van de Amerikaanse dollar was de euro de sterkste van de grote valuta’s over de laatste drie maanden. “Een verzwakking van de groei wordt steeds waarschijnlijker,” zegt Cornelissen.

In het VK zal het een opluchting geweest zijn voor de regering dat de groeicijfers van 0,8% over het derde kwartaal onverwacht sterk waren. De publicatie van deze cijfers kwam kort na de aankondiging van het strengste fiscale verkrappingsprogramma ooit. S&P heeft de triple-A rating van het VK bevestigd. “De druk op de Bank of England om de stimuleringsmaatregelen uit te breiden is minder geworden,” merkt hij op.

Japans herstel hapert
Japan is nog steeds de uitzondering: de economie van dat land blijft verzwakken. De industriële productie daalde voor de vierde maand op rij in september, terwijl de meeste cijfers over consumentenbestedingen en detailhandelsverkopen lager uitkwamen dan verwacht. Cornelissen merkt op dat, sinds september, de yen met ruwweg 5% is gestegen ten opzichte van de dollar en met 3% ten opzichte van de Chinese yuan. “Het ziet er niet naar uit dat de industriële activiteit sterk zal verbeteren," merkt hij op.

Chinese groei blijft op koers
China daarentegen stoomt onverstoorbaar voort. De PMI-cijfers voor de industriële productie zijn nu drie maanden op rij gestegen. De inflatie vertoont een stijgende trend en steeg in september tot 3,6%, maar het momentum neemt af. “Wij verwachten aanhoudend sterke groei in China, zonder dat de inflatie werkelijk een probleem wordt,” zegt Cornelissen.

Goede vooruitzichten voor aandelen
Tegen deze achtergrond is het Financial Markets Research-team nu positief over aandelen, en heeft zijn visie de afgelopen maand verhoogd (zie voor meer informatie “Wij handhaven onze agressievere beleggingsbenadering”).

“Wij verwachten dat aandelen binnenkort uit het zijwaartse handelspatroon, dat eind april begon, zullen breken gezien het feit dat bescheiden groei niet zo slecht is voor aandelen,” legt Cornelissen uit. “Het lijkt erop dat de winstgroei zal aanhouden en fusie- en overnameactiviteit kan de aandelenmarkt ook een positieve impuls geven, hoewel de waardering volgens ons geen positieve factor is voor aandelen.”

Het team verwacht echter geen spectaculaire rendementen. Zij voorspellen rendementen tussen 5% en 15% over de komende 12 maanden.

Opkomende markten zijn de favoriete regio voor aandelen
Binnen aandelen zijn de opkomende markten nog steeds de favoriete regio van het team. Het aanhoudend hoge producentenvertrouwen in deze markten wijst op aanhoudend sterke economische groei. Bovendien heeft effectief beleid gezorgd voor lagere inflatierisico’s.

De winstvooruitzichten voor opkomende markten en de waardering komen momenteel overeen met die voor het bredere aandelenuniversum “Het momentum is echter sterker in de opkomende markten en de economische vooruitzichten voor de langere termijn staan minder onder druk van vergrijzing of overheidsschuld,” benadrukt Cornelissen.

De drie andere regio’s zullen in gelijke mate achterblijven
Het team heeft geen duidelijke voorkeur voor bepaalde volwassen regio's. Op het eerste gezicht lijkt Europa de aantrekkelijkste volwassen regio, gezien de relatief sterke economische groei. Maar de schuldencrisis in de perifere landen is weliswaar geluwd, maar nog zeker niet verdwenen. “Wij verwachten dat Noord-Amerika, Europa en de Pacific-regio allemaal met ongeveer dezelfde marge zullen achterblijven bij de opkomende markten,” zegt Cornelissen.

Voorkeur voor cyclische sectoren
Het team heeft een voorkeur voor cyclische sectoren, waarvan een aanhoudende outperformance wordt verwacht. “De vroege herstelfase van de economische cyclus is voorbij, maar het herstel is nog niet volledig. Wij verwachten daarom dat cyclische sectoren kunnen profiteren, in het bijzonder de sector consument cyclisch en industriële goederen," zegt Cornelissen. De groeiende middenklasse en bestedingen aan infrastructuur zijn positieve factoren voor de middellange tot lange termijn, terwijl deze sectoren op de korte termijn verrassend veerkrachtig blijven.

Binnen de defensieve sectoren, heeft het team een voorkeur voor telecom boven nutsbedrijven, aangezien de eerste een aantrekkelijker waardering heeft in combinatie met betere winstherzieningen. Het team blijft negatief over de sector financiële dienstverlening. “De vooruitzichten zijn verbeterd – de voorzieningen voor leningen nemen af – maar deze sector zal doorgaan met het afbouwen van schulden, en minder vreemd vermogen betekent minder rendement,” zegt Cornelissen.

Performance van onroerend goed vergelijkbaar met aandelen
Naast de verhoging van de visie voor aandelen, heeft het team in de afgelopen maand zijn visie voor onroerend goed ook verhoogd van neutraal naar positief. “De waardering van onroerend goed ten opzichte van aandelen is iets hoger dan in het verleden, dankzij een aanhoudende outperformance, maar de winsten beginnen te groeien,” zegt Cornelissen.

Hij verwacht echter niet dat deze waarderingspremie de toekomstige winsten voor onroerend goed zal beperken. Een performance die meer overeenkomt met die van aandelen lijkt haalbaar.

Sterke voorkeur voor bedrijfsobligaties boven staatsobligaties
Volgens het team bieden bedrijfsobligaties – zowel investment grade als high yield – de aantrekkelijkste risico-rendementskenmerken. Hoewel de spreads zijn afgenomen, zijn ze nog steeds hoger dan hun langetermijngemiddelde. Naast deze aantrekkelijke premie, bieden bedrijfsobligaties het vooruitzicht van een verdere daling van de yield spreads.

“De gematigde economische groei zal naar verwachting niet leiden tot uitzonderlijk veel faillissementen. We verwachten ook niet dat bedrijven te veel zullen betalen op de fusie- en overnamemarkt," legt Cornelissen uit.

De lange rente op staatsobligaties ligt nog steeds dicht bij het historisch dieptepunt, ondanks de bescheiden stijging in de afgelopen maand dankzij de over het algemeen goede macro-economische cijfers. Hoewel de rente volgens het team te laag is geworden, verwacht het team op de korte termijn geen correctie. “De grote centrale banken zullen hun ruime monetaire beleid voortzetten, en kwantitatieve verruiming is een positieve factor voor obligaties op de korte termijn,” zegt Cornelissen.

Deel deze pagina: