By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Sterke productiecijfers compenseren effect nieuwe schuldencrisis

22-12-2010 | Vooruitblik | Ronald Doeswijk

Risicovolle categorieën blijven overwogen ondanks zorgen over schulden in de eurozone. Chief strategist van Robeco Ronald Doeswijk legt uit waarom.

Positieve productiecijfers en blijvend sterke opkomende markten ondersteunen de bescheiden overweging die het Financial Markets Research-team aanhoudt in aandelen en andere risicovolle categorieën zoals onroerend goed en high-yieldobligaties.

Het weer oplaaien van de Europese schuldencrisis heeft hier wel een schaduw over geworpen. De toenemende spanningen in de eurozone hebben ervoor gezorgd dat het team zijn overweging in deze categorieën heeft verkleind gedurende de afgelopen maand (zie voor meer details "Risico verlaagd als gevolg van onzekere omgeving"). Dit was een tactische stap en het team blijft op de langere termijn positief over aandelen.

Voor dit moment vraagt de schuldencrisis echter om voorzichtigheid. “Tot nu toe zijn de Europese overheden er niet in geslaagd een geloofwaardige oplossing voor de lange termijn te bedenken. Dat betekent dat de problemen in de eurozone steeds weer de kop op zullen steken,” merkt Doeswijk op. “Wij geven daarom de voorkeur aan een lager risicoprofiel voor alle categorieën, en dus ook binnen aandelen.”

De schuldencrisis laaide weer op nadat de Europese leiders hadden besloten herstructurering van overheidsschuld in de toekomst mogelijk te maken. Ierland is in het vangnet terechtgekomen. En Portugal is waarschijnlijk de volgende kandidaat. “Het vangnet is op dit moment groot genoeg voor deze twee kleine economieën, maar er zijn twijfels of Spanje ook kan worden opgevangen,” zegt Doeswijk.

Totale groei in de eurozone verhult regionale verschillen
Maar terwijl de onzekerheid over het antwoord van de beleidsmakers op de hernieuwde schuldencrisis leidde tot grotere spanningen op de Europese obligatiemarkten, kwam er positief nieuws uit de economie van de eurozone. Zo steeg het producentenvertrouwen in de industriesector naar het hoogste niveau in vier maanden (55,3).

Toch herstelt de eurozone als geheel niet in hetzelfde tempo. “De kracht van de bredere eurozone verhult het onevenwichtige karakter van het herstel in de regio,” zegt Doeswijk. Frankrijk en Duitsland zijn bijzonder sterk, maar de zuidelijke periferie is zwak. Het monetaire beleid zal waarschijnlijk in heel 2011 ruim blijven om de negatieve macro-economische effecten van de huidige schuldgerelateerde spanningen te compenseren.

Huizensector & begrotingstekorten vertroebelen het positieve beeld van de Amerikaanse economie
De vooruitzichten voor de Amerikaanse economie verbeteren. De arbeidsmarkt bevindt zich duidelijk in een opgaande trend, de detailhandelscijfers waren sterk en niet-financiële instellingen hebben sterke balansen en beschikken over enorme kasreserves.

Toch zijn er nog steeds twee donkere wolken. “De huizenmarkt en het begrotingstekort van de overheid zijn de belangrijkste zorgen,” zegt Doeswijk. “Toch vinden we dat de macro-economische ontwikkelingen zwaarder wegen dan deze risico's”. Ondertussen zal het monetaire beleid naar verwachting zeer ruim blijven omdat het inflatierisico beperkt is.

Tegenstrijdige industriecijfers in Azië
Terwijl het nieuws uit de industriesector wereldwijd positief was, was Japan de uitzondering. De industriële productie daalde daar voor de vijfde maand op rij. De verzwakking van de yen in de afgelopen maand was daarom een opluchting voor de industriesector. “Wij vinden het moeilijk om enthousiast te worden over de economische vooruitzichten voor Japan," zegt Doeswijk. “Japan heeft zeer hard enige inflatie nodig.”

Zorgen over een groeivertraging in China nemen af nu de Chinese PMI voor de industriesector in november voor de vierde achtereenvolgende maand is gestegen. Ondertussen is de inflatie in China gestegen naar het verontrustende niveau van 4,4% in oktober.

De centrale bank verhoogde daarop de rente in oktober, de eerste verhoging sinds 2007, en stelde verdere verkrappende maatregelen in voor de bankensector. “Met sterk stijgende grondstoffenprijzen, ligt een aanvullende, bescheiden renteverhoging op de korte termijn voor de hand,” zegt Doeswijk.

Nog steeds positief over aandelen
Tegen deze achtergrond is het Financial Markets Research-team nog steeds overwogen in aandelen, ook al zijn de kortetermijnvooruitzichten voor deze categorie iets verslechterd en heeft het team vorige maand gekozen voor een tactische verlaging van zijn overwogen positie.

Binnen aandelen blijven de opkomende markten de favoriete regio van het team. “Wij verwachten dat Noord-Amerika, Europa en de Pacific-regio over een horizon van drie tot zes maanden alle drie zullen achterblijven bij de opkomende markten,” zegt Doeswijk. Deze mening is gebaseerd op de solide economische vooruitzichten voor de opkomende markten. “Het momentum is sterker, terwijl de vergrijzing en de overheidsschulden een minder negatieve impact hebben op de economische vooruitzichten voor de lange termijn dan in de volwassen markten," voegt Doeswijk hieraan toe.

Financiële dienstverlening nog steeds uit de gratie
Voor wat betreft de sectoren, zijn de cyclische sectoren favoriet bij het team. De vroege herstelfase van de economische cyclus is voorbij, maar het herstel is nog niet volledig. “Daarom verwachten we dat cyclische namen zullen profiteren, met name in de sector consument cyclisch en industriële goederen,” zegt Doeswijk.

Gezien de aanhoudend zwakke performance van de sector financiële dienstverlening over de afgelopen maanden, wordt een herstel steeds waarschijnlijker. Het team is echter niet positief over de risico-rendementsverhouding van de sector over een horizon van drie tot zes maanden. “De sector zal schulden blijven afbouwen, en minder vreemd vermogen betekent minder rendement,” legt Doeswijk uit.

Voorzichtig optimistisch over onroerend goed
Onroerend goed heeft wat tegenwind gehad als gevolg van hogere obligatierente. De huidige koers-cashflowverhouding voor onroerend goed bedraagt 1,75x die voor aandelen. “Wij beschouwen de waarderingspremie niet als een grote bedreiging voor toekomstige rendementen en verwachten dat de performance van onroerend goed vergelijkbaar zal zijn met die van aandelen. We zijn voorzichtig optimistisch over deze beleggingscategorie,” zegt Doeswijk.
De categorie is daarom overwogen, ook al heeft het team de positie in de afgelopen maand wel verkleind.

Bedrijfsobligaties nog steeds favoriet
Hoewel bedrijfsobligaties werden getroffen door de gebeurtenissen in de eurozone – vooral high yield werd omlaag getrokken – vindt het team nog steeds dat deze obligaties aantrekkelijke risico-rendementskenmerken bieden. “Gematigde economische groei zou geen uitzonderlijke hoeveelheid faillissementen moeten opleveren en we verwachten niet dat bedrijven te veel zullen betalen voor fusies en overnames,” legt Doeswijk uit.

Het team heeft op dit moment geen voorkeur voor credits of high yield, maar verkiest beide categorieën wel boven staatsobligaties. In de VS is de Treasury yieldcurve 25 basispunten gestegen en steiler geworden nadat de Federal Reserve de details aankondigde van het vernieuwde kwantitatieve verruimingsprogramma (QE2), en bereikte de 30-jaarsrente het hoogste niveau sinds mei.

Volgens Doeswijk “lijken obligaties met een looptijd tussen de twee en tien jaar redelijk goed beschermd op deze niveaus.” “Wel verwachten we dat 30-jaarspapier bijzonder vatbaar zal blijven voor inflatienieuws.”

Duitse Bunds zijn niet langer immuun voor de crisis
In Europa zijn de spreads op obligaties uit de perifere landen ten opzichte van Duitse Bunds verder opgelopen als gevolg van de groeiende onzekerheid over de financiële stabiliteit van verschillende landen in de eurozone. Wat deze uitverkoop bijzonder maakt, is dat Duitse Bunds niet langer een veilige haven zijn.

“Hier is een simpele reden voor," zegt Doeswijk. “Hoe meer landen hulp nodig hebben, hoe waarschijnlijker het wordt dat Duitsland het land is dat uiteindelijk de rekening moet betalen.”

Deel deze pagina: