By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Profiteren van een van de grootste trends van dit moment

04-03-2010 | Visie | Steef Bergakker

Steef Bergakker, manager van Robeco Infrastructure Equities, verwacht dat bouwers van infrastructuur kunnen profiteren van de enorme stimuleringsuitgaven, nieuwbouw in opkomende markten en modernisering in de volwassen markten.

Het lijkt alweer een hele tijd geleden dat er met grote haast wanhopige stimuleringsmaatregelen werden genomen tijdens het dieptepunt van de crisis om de recessie te bestrijden. Toch moet veel van het geld nog worden uitgegeven. Sterker nog, het grootste deel van de overheidsuitgaven voor infrastructuur zal in 2010 worden uitgegeven.

Steef Bergakker schat dat ongeveer 35 tot 40% van de stimuleringspakketten met een totale waarde van USD 2,3 biljoen die wereldwijd zijn aangekondigd, bestemd is voor investeringen in infrastructuur. Dat komt neer op ongeveer 1,5% van het wereldwijde BBP.

"De bedrijven die gaan profiteren van deze investeringen bevinden zich vooral in het infrastructuursegment dat zich bezighoudt met bouw en niet zozeer in beheerders van infrastructuur," legt hij uit. Bedrijven die gaan profiteren zijn bouwers van wegen en gebouwen, maar ook van communicatie- en elektriciteitsnetwerken.

Bedrijfsinvesteringen klaar voor herstel
De sector wordt niet alleen gesteund door overheidsuitgaven. Bedrijfsinvesteringen zijn klaar om te herstellen van de zeer lage niveaus van 2009. Dit zou wel eens eerder kunnen gebeuren dan de meeste beleggers verwachten. Dat komt doordat de vorige investeringscyclus voortijdig werd afgekapt door de kredietcrisis.

"Dit heeft geleid tot een onvervulde vraag naar productieve capaciteit in verschillende sectoren, zoals mijnbouw, olie en gas, en zou moeten leiden tot hogere investeringen wanneer het vertrouwen in het economisch herstel doorzet," zegt Bergakker.

Twee sterke drijvende krachten
Ondertussen zorgen twee voortdurende drijvende krachten ervoor dat de wereldwijde uitgaven aan infrastructuur zullen toenemen in de komende vijf tot tien jaar.

Ten eerste zal de hoge bevolkingsgroei, snelle verstedelijking en toenemende welvaart in de opkomende landen ervoor zorgen dat er langdurig meer wordt geïnvesteerd in infrastructurele projecten. Interessant genoeg profiteren veel bedrijven in de volwassen markten ook van deze ontwikkelingen.

Ten tweede hebben de volwassen economieën sinds halverwege de jaren zeventig te weinig geïnvesteerd in hun infrastructuur. "Nu moeten deze economieën hun verouderde infrastructuur moderniseren. En dat is niet alleen nodig om verouderde activa te vervangen, maar ook om de concurrentiekracht een impuls te geven, te zorgen voor efficiënter energiegebruik en de vervuiling terug te dringen," zegt Bergakker.

Grootste stijging van uitgaven aan infrastructuur ooit
Hij verwacht dat de combinatie van deze twee drijvende krachten zal leiden tot de grootste stijging van de uitgaven aan infrastructuur ooit. "Wij verwachten dat de uitgaven aan infrastructuur ruwweg kunnen verdubbelen als percentage van het wereldwijde BBP in de komende vijf tot tien jaar," zegt hij. Verschillende studies tonen aan dat er de komende dertig jaar USD 50.000 miljard aan investeringen nodig zullen zijn.

Dit vertaalt zich in gemiddelde groeicijfers van 10 tot 15% voor bedrijven die profiteren van de hogere uitgaven aan infrastructuur, afhankelijk van de nominale groei van het wereldwijde BBP.

Bergakker wijst er echter op dat deze groeiversnelling over het algemeen nog niet wordt weerspiegeld door marktwaarderingen van bedrijven die kunnen profiteren van deze gigantische trend. Als gevolg beschikken deze bedrijven over een enorm herwaarderingspotentieel, en dat geldt ook voor de autonome inkomsten en winstgroei.

Bouwbedrijven lijken gevoeliger voor de economische cyclus
Het is niet echt de gewoonte om naar de bouwers en niet naar de beheerders van infrastructuur te kijken. Daar zijn redenen voor. Bouwers zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor de economische cyclus. In de turbulente aandelenmarkten van de afgelopen jaren, waren beheerders van infrastructuur, zoals nutsbedrijven, telecombedrijven en beheerders van tolwegen, bijvoorbeeld veel populairder bij beleggers omdat deze bedrijven minder gevoelig zijn voor schommelingen van de economie.

Maar door deze populariteit zijn de beheerders nu minder aantrekkelijk gewaardeerd dan de bouwers. De waardering van infrastructuurbouwers ziet er nog veel aantrekkelijker uit als ook rekening wordt gehouden met hun groeipotentieel voor de lange termijn. De beheerders zullen zeker niet profiteren van de stijging van de uitgaven aan infrastructuur. Sterker nog, deze bedrijven zullen moeten gaan investeren (in veel gevallen ten gunste van de bouwers) voordat zij over nieuwe activa beschikken die zij kunnen beheren.

Dit alles betekent echter niet dat er geen enkele tegenslag zal zijn voor bouwers van infrastructuur. In het begin van 2010 hadden deze bedrijven het zwaar en ook de komende tijd gaan ze wellicht nog een moeilijke periode tegemoet aangezien beleggers rekening houden met de politieke, juridische en economische risico's als gevolg van het eventuele einde van de fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen.

Markten verwachten betere winsten in de tweede helft van 2010
"Bepaalde segmenten van de sector, vooral bouw & techniek en producenten van zware elektrische apparatuur, kunnen getypeerd worden als laat-cyclisch en deze zullen hun winsten pas in 2011 of 2012 zien verbeteren," erkent Bergakker. "Beleggers zullen waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar gaan inspelen op deze winstcijfers voor 2011 en 2012. De vooruitzichten voor de lange termijn zijn dus goed.

Tegen de achtergrond van de te verwachten toename van de uitgaven aan infrastructuur, beleggen de meeste themafondsen verrassend genoeg juist in beheerders van infrastructuur. Robeco Infrastructure Equities daarentegen, richt zich juist op de bouwers van infrastructuur.

"Hoewel deze bedrijven een duidelijk hoger risicoprofiel hebben dan de beheerders van infrastructuur, bieden de bouwers ook betere rendementsvooruitzichten," concludeert Bergakker. "Dit is een uitstekende gelegenheid voor langetermijnbeleggers die willen profiteren van een van de belangrijkste trends van de huidige tijd."

Deel deze pagina: