By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Positieve vooruitzichten voor aandelen uit de regio Asia Pacific

06-04-2010 | Vooruitblik | Arnout van Rijn

Arnout van Rijn, de in Hongkong gestationeerde manager van het fonds Robeco Asia Pacific Equities, is na een onrustig begin van 2010 positief over de vooruitzichten voor aandelen uit de regio Asia Pacific.

Arnout van Rijn is van mening dat aandelen uit de regio Asia Pacific binnenkort verder stijgen dankzij hernieuwde robuuste economische groei, een relatief laag macro-economisch risico en aanhoudende aantrekkelijke waarderingen. “In Azië heeft het optimisme voet aan de grond gekregen”, aldus Van Rijn.

De aandelenmarkten in de regio hebben het opwaarts momentum hervonden na een kortdurende correctie aan het begin van 2010. De MSCI All Country Asia Pacific Index, de benchmark van het fonds Robeco Asia Pacific Equities, was op een bepaald moment bijna 10% lager dan het hoogste punt in 2010, maar heeft deze verliezen grotendeels goedgemaakt. De benchmark is nu circa 3,3% gestegen sinds het begin van het jaar.

Deze correctie werd geleid door China, nadat zorgen over eventuele zeepbellen leidden tot een aantal eerste verkrappende maatregelen door de overheid, waaronder een verhoging van de reserveverplichtingen voor banken.

Macrobeeld positief
Welke factoren zitten achter de krachtige performance die Van Rijn verwacht? Ten eerste is het macrobeeld in het algemeen positief; zelfs Japan lijkt aan de beterende hand te zijn. En het is ook duidelijk dat de macro-economische risico’s in Azië lager zijn dan in het Westen. Dat komt door het lage niveau van leverage, aldus Van Rijn.

“Dankzij het ruime monetaire beleid is de rente in Azië op een historisch laag niveau. En hoewel de banken zelf nog steeds relatief weinig vreemd vermogen op de balans hebben staan, maken ze toch gebruik van de lage rente om klanten en huizenkopers te verleiden tot het afsluiten van leningen. In het Westen is de situatie juist omgekeerd.

Bij dit solide macro-economische beeld komt ook nog eens dat de waardering geen struikelblok is voor de aandelen uit deze regio. Japan is uitgesproken goedkoop. De andere aandelenmarkten in Azië zijn circa 10% duurder dan het wereldwijde gemiddelde. “Maar gezien het lagere risico worden deze aandelen waarschijnlijk voorlopig nog steeds tegen een premie verhandeld,” benadrukt Van Rijn.

Aziatische aandelen aantrekkelijk voor de lange termijn
Alles bij elkaar genomen is Azië voor de lange termijn een zeer aantrekkelijke belegging. De historische langetermijnrendementen op aandelen uit Azië ex Japan komen overeen met die van de rest van de wereld (9,5% per jaar over de afgelopen 40 jaar), terwijl Japan ruim onder het gemiddelde ligt (slechts 6,2%).

“Daarom is het waarschijnlijk dat langetermijnbeleggers in de komende jaren gezonde rendementen zullen realiseren wanneer de economieën in deze regio hun groei hervatten en gaan afwijken van de gemiddelde mondiale performance,” aldus Van Rijn.

“De consensus over Aziatische aandelen blijft redelijk voorzichtig, maar voor een contraire belegger zoals ik geeft dat juist aan dat de markt wel eens verder kan stijgen dan men denkt.”

Korea en Taiwan voorkeursmarkten
Hoewel hij positief is over de vooruitzichten voor de regio als geheel, geeft Van Rijn de voorkeur aan een aantal individuele markten. Op dit moment zijn Korea, Taiwan, Thailand en Indonesië zijn favorieten.

Laten we een of twee hiervan eens nader bekijken. Van Rijn geeft aan dat Korea—een markt met grote,exportgerichte bedrijven— nog steeds profiteert van een zwakke valuta. “De won begint sterker te worden, maar bedrijven hebben nog redelijk wat ruimte voordat ze hiervan last zullen krijgen,” geeft hij aan.

Korea is ook een markt waarin de binnenlandse beleggers actievere spelers zijn geworden. Na de shake-out van afgelopen jaar zullen deze beleggers naar alle waarschijnlijkheid op de markt terugkomen wanneer het vertrouwen terugkeert. Daar staat echter tegenover dat het monetaire beleid binnenkort minder ruim zal worden. En in dat geval zal de markt misschien een pas op de plaats maken. Maar Van Rijn vertrouwt erop dat de opwaartse trend daarna zal worden hervat.

Taiwan is nog zo’n markt die wordt ondersteund door binnenlandse kopers. Na de verrassende dooi in de relatie met China en de verlaging van de successierechten komt er langzamerhand geld terug naar het eiland. Volgens Van Rijn realiseren de Taiwanese bedrijven een goed rendement op het aangewende kapitaal en betalen ze een lucratief dividend (gemiddeld bijna 4%).

Japan neutraal
Van Rijn is op dit moment neutraal over Japan. Hij verwacht dat deze markt het pas echt goed gaat doen op het moment dat de yen verzwakt. “We blijven neutraal tot de opwaartse valutatrend eindigt,” zegt hij.

De markt handelt tegen een discount van 20% ten opzichte van het wereldwijde gemiddelde (op basis van koers/cashflow) maar de dividenden blijven bescheiden. “We geven de voorkeur aan bedrijven in Japan die een gezond dividend betalen, omdat dit het tastbaarste signaal van aandeelhoudersvriendelijkheid is dat je in Japan kan vinden,” aldus Van Rijn.

Minst favoriete markten
Over welke markten in de regio is Van Rijn voorzichtiger? Australië, India en China zijn de markten die in zijn ogen het minst aantrekkelijk zijn.

Australië is de duurste markt in de regio, samen met India. “Australië heeft een recessie kunnen vermijden nadat de huizenmarkt daar een injectie kreeg die deed denken aan de VS in 2002/2003,” merkt Van Rijn op. Volgens hem is men verleid tot het kopen van huizen die men zich niet kon veroorloven. En de negatieve effecten hiervan worden misschien pas over vijf jaar zichtbaar.

En China? Van Rijn ziet eigenlijk best een paar pluspunten voor China. Hij is niet erg bezorgd over zeepbellen en is optimistisch over de consumentensector en de financiële sector. Er zijn echter een aantal bedreigingen die goed in de gaten moeten worden gehouden. “de bezorgdheid over oververhitting en inflatie is zeker realistisch,” waarschuwt hij.
Tegelijkertijd lijkt het potentieel voor winststijgingen beperkt te zijn. Dat komt omdat China in het geheel geen winstrecessie heeft doorgemaakt in 2008/2009. “De waardering ziet er een stuk beter uit na de recente correctie, maar verdere rentestijgingen zullen China waarschijnlijk kwetsbaar maken op de korte termijn,” is zijn conclusie.

Deel deze pagina: