By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Peinzen over de pieken en dalen van het producentenvertrouwen

04-08-2010 | Vooruitblik | Ronald Doeswijk

Een ‘just-in-time’-productiecyclus heeft invloed op het producentenvertrouwen, zegt Ronald Doeswijk, Chief Strategist van het Robeco Financial Markets Research-team. De angst voor een dubbele dip is volgens hem ongegrond.

Met de handen in het haar, potlood tussen de tanden geklemd, en het zweet op mijn voorhoofd buig mij over de volgende examenvraag: ' De belangrijkste graadmeter voor een economie, het producentenvertrouwen, is in ongeveer een jaar tijd gestegen van extreem pessimisme naar bijna het hoogste punt van de afgelopen 25 jaar. Wat denkt u dat het meest waarschijnlijk is dat er nu gaat gebeuren met deze indicator?' 

A. Er is sprake van een rechtlijnige beweging omhoog. De trend is your friend, zwaartekracht is voor simpele zielen! Dikke kans dus dat de producenten hun verstand volledig verliezen en hun optimisme nieuwe hoogtes gaat bereiken.

B. Er is sprake van een kunstmatig herstel als een vertrouwensindicator in ongeveer één jaar tijd van een dieptepunt naar een hoogtepunt weet te stijgen. Dikke kans dus dat het vertrouwen weer als een kaartenhuis ineenstort.

C. Er is sprake van een snelle acceleratie van de economie vanuit stilstand, het producentenvertrouwen illustreert dat. Logisch dat als de vaart er weer een beetje in zit, de acceleratie afneemt. Dikke kans dus dat het producentenvertrouwen wat terugzakt zonder in een vrije val te belanden.

D. Daar valt geen zinnig woord over te zeggen. Dikke kans dus dat dit de stomste examenvraag aller tijden is!

Plots zit ik rechtop in mijn bed. Alles blijkt gedroomd. Of beter geformuleerd, het blijkt een nachtmerrie want ik mag toch hopen dat ik niet elke nacht aan economische cijfers lig te denken. Gelukkig wel een gemakkelijke nachtmerrie want over het antwoord op de vraag hoef ik niet lang na te denken, ik ga voor antwoord C.

Economisch herstel reageert op ‘just-in-time’-productie
De herstelbeweging die de wereldeconomie heeft laten zien is een weergave van het ‘just-in-time’-productieproces. Bijna de gehele productieketen kan tegelijkertijd op de rem gaan staan  omdat producenten door de IT- en internetrevolutie goed zicht hebben op de vraag en de voorraden verderop in de keten.

Bij een schok in de economie (zoals de kredietcrisis) waarbij de eindvraag afneemt, vindt direct in de gehele keten ook voorraadafbouw plaats. Daardoor hebben producenten niet alleen te maken met een daling van de eindvraag maar ook met een daling van de vraag doordat afnemers in de productieketen kleinere voorraden gaan aanhouden.

Na de bodem van de economie neemt niet alleen de eindvraag toe, maar is er ook weer sprake van voorraadopbouw in de productieketen. Producenten zien in deze fase van het herstel dus een heel hoge groei. Als de voorraden weer op peil zijn, valt de turbo feitelijk uit en blijft de groei van de eindvraag over. Dan gaat de economie over op een gematigder groeitempo. Dat is volgens mij nu ook het geval.

De daling van de ISM-index die het Amerikaanse producentenvertrouwen meet, baart mij geen zorgen. De tegenvallende arbeidsmarktcijfers van de afgelopen twee maanden evenmin. Als je kijkt naar het totaal aantal gewerkte uren in het Amerikaanse bedrijfsleven dan zie je een fraaie toename die past bij de opgaande fase van de economische cyclus.

Wortelvormig herstel begint ook als een ‘V’
Het economische herstel van de wereldeconomie leek V-vormig van aard. Maar een ‘wortel’-vormig herstel ziet er aan het begin ook uit als een V-vormig herstel. De vrees voor een dubbele dip van de economie is vooralsnog onterecht, de wisselvalligere economische cijfers passen bij het aflopen van de positieve bijdrage van de voorraadopbouw.

Laten we eens kijken naar wat recente cijfers: vorige maand stelden economen hun ramingen voor de groei in Brazilië met 0,8% naar boven bij tot 7,1%.; de werkloosheid in Duitsland daalt en de Chinese export groeit sterk. Al deze cijfers suggereren dat de groei van de wereldeconomie aanhoudt. En zolang overheden zich primair richten op het bevriezen of het reduceren van de uitgaven om hun schuldproblemen uit de wereld te helpen, valt het wel mee met de negatieve effecten op de economische groei.

Voorlopig verwacht ik nog verhoogde volatiliteit op de beurzen, waarbij de koersen moeite hebben om richting te kiezen. Ik vermoed namelijk dat de onzekerheid over de overheidsfinanciën nog aanhoudt en in de reeks economische cijfers wisselen meevallers en tegenvallers elkaar af.

Een eerdere versie van dit artikel is verschenen in Het Financieele Dagblad.

Deel deze pagina:


Auteur

Ronald Doeswijk
Chief StrategistArtikelen van deze auteur