By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Offensievere houding aangenomen

19-10-2010 | Vooruitblik | Ronald Doeswijk

Nu het bescheiden herstel verankerd raakt, is het Financial Markets Research team overgegaan op een agressievere positionering in obligaties en aandelensectoren. Chief Strategist Ronald Doeswijk verklaart waarom.

Het lijkt er steeds meer op dat het huidige lichte herstel van de wereldwijde economie aanhoudt. “We verwachten voor 2011 aanhoudende bescheiden groei, lage inflatie en een ruim monetair beleid,” zegt Ronald Doeswijk. “Daarom hebben we gekozen voor een offensievere positionering.”

Goede vooruitzichten voor high-yieldobligaties
Welke stappen nemen Doeswijk en zijn collega’s in het Financial Markets Research team? Op het niveau van de asset mix is het team nu positiever wat betreft high-yieldobligaties. Ze behouden dan ook hun sterke voorkeur voor credits ten opzichte van staatsobligaties.

Er zijn verschillende redenen voor deze opwaardering van high yield. Ten eerste liggen de spreads op high-yieldobligaties nog steeds duidelijk boven het historisch gemiddelde. Amerikaanse high yields liggen bijvoorbeeld sinds 1987 ongeveer 65 basispunten boven het gemiddelde van 5,50%. “Naast de hoge ‘running yield’ profiteren beleggers ook van afnemende renteverschillen” legt Doeswijk uit.

Bescheiden herstel moet bescherming bieden tegen stijgend aantal faillissementen
Ten tweede zouden de rentespreads ook vanuit macro-economisch oogpunt kunnen inlopen. “Bescheiden economische groei leidt normaal gesproken niet tot meer faillissementen of een aanzienlijke stijging van de lange rente,” merkt hij op. Bovendien zijn de balansposities van bedrijven sterk, de winstmarges hoog en blijft de cashinflow aanzienlijk.

Doeswijk is van mening dat, ondanks de grote kans op een stijging van het aantal fusies en overnames, het risico klein is dat bedrijven te veel betalen waardoor hun balanspositie verslechtert, zolang de economische groei niet hoger uitvalt dan verwacht.

De derde factor is spreiding. “High yield is meer een afzonderlijke beleggingscategorie dan credits en biedt daarom meer spreidingsvoordelen,” zegt Doeswijk. Dit komt doordat high yield een veel lagere correlatie heeft met staatsobligaties (ongeveer 0,2 ex ante) dan credits (0,8).

“Over het algemeen denken we dat bedrijfsobligaties momenteel het beste risico-gecorrigeerde rendement bieden, hoewel we ook steeds optimistischer worden over aandelen,” concludeert Doeswijk.

Bescheiden herstel gunstig voor cyclische sectoren
De algemene vraag naar aandelen blijft voorlopig neutraal. Het team is met de agressievere houding echter wel positiever geworden over cyclische sectoren binnen aandelen. Hiermee ziet het team af van de tactiek van begin deze zomer om te kiezen voor een meer defensieve houding.

“Als 2011 lijkt op 2010, met bescheiden economische groei, lage rente en aanhoudend hoge of stijgende grondstoffenprijzen, dan verwachten we dat 2011 opnieuw een goed jaar wordt voor cyclische aandelen,” legt Doeswijk uit.

2010 is zeker een goed jaar geweest. De afgelopen 12 maanden presteerden de cyclische sectoren consument cyclisch, basismaterialen en industrie en dienstverlening beter dan de markt. De sector IT presteerde in lijn met de bredere markt, terwijl energie het slechter deed.

“We bevinden ons niet meer in de beginfase van het herstel, met spectaculaire rendementen voor cyclische aandelen. Toch denken we dat het nog niet de juiste tijd is voor een defensieve houding in de portefeuille,” zegt Doeswijk.

Nu positief over consument cyclisch en industrie en dienstverlening
Het team is op dit moment vooral positief over consument cyclisch en industrie en dienstverlening. Het team had hiervoor een neutrale visie op deze sectoren. Doeswijk merkt op dat beide sectoren onlangs profiteerden van sterke winstherzieningen, evenals van een krachtig relatief momentum. Het team heeft de visie op basismaterialen ook opgewaardeerd van negatief naar neutraal.

Volgens Doeswijk profiteert de sector consument cyclisch van de aanhoudende consumentenbestedingen in de groeiende middenklasse in opkomende markten. “We verwachten dat de sector consument cyclisch met een bescheiden economische groei de outperformance sinds 2008 doorzet,” zegt hij.

De sector industrie en dienstverlening is een midden- tot laatcyclische sector en er zijn genoeg redenen om te verwachten dat deze sector de outperformance voortzet, mits de economie zich blijft herstellen. Sterker nog, door extra investeringen om energiebesparingen te verhogen en vervuiling te verminderen, stijgen de vooruitzichten van de sector. Bovendien blijven opkomende markten investeren in infrastructuurprojecten, terwijl ontwikkelde economieën de infrastructuur jarenlang hebben verwaarloosd.

Defensieve nutsbedrijven en consument defensief verlaagd
Inmiddels zijn twee defensieve sectoren uit de gratie geraakt. De sector nutsbedrijven is verlaagd van neutraal naar negatief. “Het is de defensieve sector met de slechtste kwantitatieve score: het relatieve momentum is zwak en de winstherzieningen zijn slecht,” legt Doeswijk uit.

Het tweede slachtoffer van de implementatie van een meer cyclische portefeuille is de sector consument defensief. Deze sector is verlaagd van positief naar neutraal. Doeswijk geeft toe dat de relatieve performance van de sector nog steeds stijgt, zij het steeds langzamer. Volgens hem is de behoefte aan een grotere cyclische exposure onder de huidige omstandigheden een sterker argument. 

Deel deze pagina: