By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Loonstijgingen China stimuleren consumptie

27-07-2010 | Visie | Victoria Mio

Victoria Mio, fondsmanager van Robeco Chinese Equities, identificeert technologie, alternatieve energie en herverdeling van inkomen als de belangrijkste beleggingsthema’s in China voor de rest van 2010.

Het beleggingsklimaat in China verandert snel. De angst voor economische oververhitting van begin 2010 is bijvoorbeeld verdwenen en beleggers maken zich nu zorgen dat de vertragende groei leidt tot een harde landing voor de economie.

Als reactie op de onstuimige groei van het BBP van 11,9% in het eerste kwartaal richt het overheidsbeleid zich op dit moment op het afremmen van de economie. Dit lijkt te werken. In het tweede kwartaal bedroeg de groei ‘slechts’ 10,3%, terwijl de groei van de industriële productie afnam tot 13,7% jaar-op-jaar in juni, ten opzichte van 16,5% in mei.

“Het tijdperk van de Chinese lage lonen is mogelijk voorbij”

Autoriteiten werken aan een zachte landing voor de Chinese economie
Victoria Mio verwacht een zachte landing. “Op de korte termijn verwachten we dat de economie verder zal vertragen tot een gezonder, duurzamer groeiniveau,” aldus Mio. “Voor dit jaar handhaven we onze groeiverwachting voor het BBP op 9-10% en we blijven positief over de algehele economische vooruitzichten op de middellange en lange termijn.”

Maar het afremmen van een onstuimig groeiende economie is slechts één van huidige doelstellingen van de Chinese autoriteiten. Men probeert ook het zwaartepunt van het Chinese groeimodel te verschuiven van export naar binnenlandse vraag als drijvende kracht.

Opheffing van belastingvoordelen voor de export markeert einde van stimuleringsmaatregelen
Een stap in deze richting was de recente afschaffing van een aantal belastingvoordelen voor de export. Hieruit blijkt dat de autoriteiten ook de ruime monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen die tijdens de crisis zijn geïntroduceerd geleidelijk aan terugdraaien.

In het licht van deze verandering bouwt Mio —geleidelijk en selectief— de posities af in de sectoren die het meest van deze maatregelen profiteerden. Dit zijn onder andere auto’s, onroerend goed, infrastructuur en metaal & mijnbouw.

Loonstijgingen geven aan dat het tijdperk van de Chinese lage lonen mogelijk voorbij is
Tegelijkertijd heeft ze een aantal nieuwe thema’s gesignaleerd die voortkomen uit de nieuwste economische ontwikkelingen. Het eerste thema is de inkomensherverdeling. Die is het gevolg van de aanzienlijke loonsverhoging voor arbeiders.

Deze achterstallige loonsverhoging kwam toen duidelijk werd dat werknemers niet langer genoegen namen met de huidige omstandigheden. Hon Hai Group, de Taiwanese fabrikant van de iPod en iPad van Apple, heeft het loon van de werknemers in Shenzhen substantieel verhoogd na een zelfmoordgolf onder het personeel.

En de Japanse autofabrikant Honda zag zich gedwongen de lonen met 33-66% te verhogen nadat stakingen de Chinese assemblage hadden lamgelegd. Dit zijn slechts twee voorbeelden van een bredere trend. In heel het land stijgen de lonen op vergelijkbare wijze.

Een omslagpunt voor loonkosten
“Het tijdperk van de Chinese lage lonen is mogelijk voorbij,” aldus Mio, die van mening is dat de forse loonstijgingen wel een aantal jaren zullen aanhouden. Volgens haar zijn er drie factoren waardoor dit ‘een omslagpunt voor de loonkosten’ vormt.

Ten eerste is er geen evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van arbeid. Tijdens de crisis is een groot aantal arbeidsmigranten ontslagen. De overheid voerde vervolgens fiscale stimuleringsmaatregelen in om de werkgelegenheid te vergroten op het platteland in centraal en westelijk China waarnaar deze migranten terugkeerden. Een onbedoeld gevolg hiervan was dat, toen de crisis voorbij was, een groot aantal van deze arbeidsmigranten niet terugkeerde naar de centra van arbeidsintensieve productie, waardoor daar weer een tekort aan arbeidskrachten ontstond.

Verschuiving naar binnenlandse consumptie als economische motor vereist hogere lonen
De tweede factor is het voornemen van de overheid om het zwaartepunt van het economische beleid te verschuiven van het stimuleren van de export, die afhankelijk is van goedkope arbeid, naar het bevorderen van de binnenlandse consumptie, wat loonstijgingen vereist. Daarmee ondersteunt de overheid deze arbeidsmarktveranderingen dus stilzwijgend.

Ten derde geeft Mio aan dat de winsten gestegen zijn ten koste van het persoonlijk inkomen doordat de loonstijgingen geen gelijke tred hebben gehouden met de groei van het BBP en de stijging in productiviteit. “De kloof tussen loonstijging en productiviteitsstijging wordt dus kleiner, wat de koopkracht van de consument vergroot.”

Loonstijgingen hebben positieve gevolgen voor consumptie
Over het geheel genomen voorziet Mio daarom dat de stijging in loonkosten meer positieve dan negatieve gevolgen zal hebben voor de economie. “Door de recente loonstijgingen zijn we nog veel meer overtuigd van onze overwogen positie in de consumentensector en onze onderweging in exportgeoriënteerde segmenten.”

Met de stijging van de lonen in de laagste inkomensgroep zullen de aanbieders van consumentenproducten en diensten in het midden- en lage segment in de komende paar jaren het meeste profiteren. Hiertoe behoren onder andere aanbieders die zich richten op producten voor consumenten in de kleinere, minder ontwikkelde steden (de zogenoemde “tier 3-6 cities”) en landelijke gebieden.

Specifieker gezegd: producenten van dagelijkse boodschappen, elektronische huishoudapparatuur en goedkope en middenklassenauto’s, budgethotels, luchtvaartmaatschappijen en tolwegen zouden het goed moeten doen.

Mio heeft Robeco Chinese Equities door toevoeging van verschillende nieuwe namen aan de portefeuille zo gepositioneerd dat het fonds kan profiteren van dit thema. Tot de nieuwe belangen behoren witgoedfabrikant Haier Electronics, Daphne, een fabrikant en verkoper van schoenen, en kledingmaker Bosideng.

De loonstijgingen hebben ook een negatief effect op de exportsector. Zeer goedkope productie zal het hoogstwaarschijnlijk afleggen tegen andere Aziatische economieën, hoewel het om logistieke redenen moeilijk zal zijn voor concurrenten in andere Aziatische landen om China op de korte termijn te vervangen.

Technologie en innovatie zijn nodig om kosten te verlagen
Een tweede effect van de hogere Chinese lonen is dat dit industriële verbetering stimuleert. “Bedrijven zullen zich realiseren dat ze niet kunnen blijven leunen op goedkope arbeid,” zegt Victoria Mio. De loonstijging is echter slechts een deel van de brede kostenstijging voor Chinese ondernemingen. Hogere grondstoffenprijzen zijn een andere bron van zorg.

Het gevolg is dat bedrijven een manier moeten vinden om kosten te besparen en efficiëntie te verhogen. Fabrieken moeten worden verbeterd en technologische innovatie moet worden bevorderd. Dat is Mio’s tweede beleggingsthema.
Tegen deze achtergrond verwacht ze dat aanbieders van IT-diensten, hardware en software te maken krijgen met een krachtige vraag. Een goed voorbeeld is Kingdee International Software Group, een grote Chinese aanbieder van enterprise-management software.

Alternatieve energie: een belangrijk beleggingsthema voor de komende tien jaar
Een derde beleggingsthema dat Mio onderkent, is alternatieve energie. Op dit moment groeit de vraag naar energie enorm in China. De binnenlandse energiebronnen zijn echter ontoereikend. Daarom vormen de beperkingen qua energie voor de nabije toekomst de rem op de motor van de Chinese economische groei.

Mio houdt daarom China’s twaalfde Vijfjarenplan voor Energie en de implicaties daarvan voor structurele ontwikkeling vanaf 2012 goed in de gaten. “De beschikbaarheid van energie is een van de belangrijkste doelstellingen van het plan,” aldus Mio.

De prioriteiten van China zullen liggen op het gebied van: 1) aardgas, 2) kernenergie, 3) windenergie en 4) waterkracht. Steenkool zal echter voorlopig wel de belangrijkste energiebron blijven voor China. Desondanks is het duidelijk dat de ontwikkeling van alternatieve energie een belangrijk beleggingsthema wordt voor de komende vijf tot tien jaar.

De kernbeleggingen van Mio binnen dit thema zijn onder andere Kunlun Energy, dat bezig is de primaire focus te verleggen van olie- en aardgasexploratie en -productie naar de verkoop van aardgas en de ontwikkeling van alternatieve energie, en China High Speed, de grootste producent van apparatuur voor windenergie in China.

De bedrijven worden alleen genoemd ter illustratie en niet als enige vorm van beleggingsadvies. De aandelen die worden genoemd in dit artikel had Robeco Chinese Equities in portefeuille op het moment van schrijven halverwege juli. Victoria Mio heeft zelf een positie in Kunlun Energy.

Deel deze pagina: