By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Kansen in de VS

05-03-2010 | Visie | Mark Donovan

2010 lijkt een goed jaar te worden voor aandelen op de Amerikaanse aandelenmarkten, zegt Mark Donovan, manager van Robeco US Large Cap Equities.

De opmerkelijke ontwikkelingen in 2009 en het slechte jaar 2008 laten maar weer eens zien dat het eerst slecht moet gaan voordat het beter kan worden. Hoewel we tevreden zijn over de positievere omstandigheden, verwachten wij dat het pad naar stabiliteit en groei noch snel noch gelijkmatig zal zijn. We zien echter wel definitieve tekenen van verbetering in de wereldwijde omstandigheden, en het Amerikaanse financiële systeem als geheel begint te herstellen.

Veel grote bedrijven in de Amerikaanse private sector hebben hun activiteiten weer op de rails staan en moeten in de komende twee tot drie jaar aanzienlijk hogere winsten kunnen realiseren. Door de stabilisering kunnen bedrijven hun vreemde vermogen op een meer gestructureerde manier afbouwen en kan er weer worden begonnen met kredietopbouw binnen duurzame normen.

Extreem kapitalisme heeft voor een groot deel bijgedragen aan het ontstaan en het knappen van de zeepbel. De scherpzinnigheid, snelheid en reikwijdte van overheids- en particuliere reacties op de crisis onderstrepen de veerkracht van het financiële en economische systeem van de VS.

Hogere operationele winst dankzij kostenbesparingen
De kostenbesparingen die Amerikaanse bedrijven hebben doorgevoerd als reactie op de recessie hebben over het afgelopen jaar gezorgd voor hogere operationele winsten. Ook zijn hierdoor aanzienlijke operationele reserves ontstaan, waardoor de winst nog veel verder kan groeien als de eindvraag herstelt.

Het herstel van het momentum van de economie, bedrijfswinsten en aandelenmarkten is bemoedigend. Maar de waardering is de op één na belangrijkste voorspeller van toekomstige beleggingsresultaten. En dat is goed nieuws, omdat aandelen momenteel redelijk gewaardeerd zijn en ondersteund worden door veel betere winsten dan in het begin van 2009.

Haalbaarheid van de winst belangrijkste thema voor 2010
Winsten bepalen de richting van de markt, en wij verwachten dat het pad dat de markt in de komende twaalf maanden gaat volgen zal afhangen van het waarmaken of overtreffen van de winstverwachtingen die al ingeprijsd zijn in de aandelenkoersen. Alle soorten beleggers moeten de komende maanden de bedrijfsomzetten en winstmarges scherp in de gaten houden.

Deze omstandigheden vormen een uitdaging voor actieve fondsbeheerders. 2010 lijkt een goed jaar te worden voor aandelenselectie. Ten eerste blijft de marktvolatiliteit boven de gemiddelde niveaus, zelfs na de scherpe dalingen van het afgelopen jaar. Een tweede factor is dat de correlaties tussen en binnen sectoren zijn afgenomen. Dit leidt doorgaans tot een meer gevarieerde koersperformance, aangezien de specifieke voor- en nadelen van aandelen dan meer aan het licht komen.

Fundamentele analyse van individuele aandelen van groot belang
Cijfers hebben duidelijk gemaakt dat waardering de belangrijkste aanjager was van de rally op de Amerikaanse aandelenbeurzen van vorig jaar. Variabelen met betrekking tot bedrijfskwaliteit en winstmomentum boden geen verklaring voor de stijging van de aandelenkoersen. Dit betekent dat er op de Amerikaanse markt veel aandelen zijn waarvan de koers zou kunnen dalen als het verwachte herstel uitblijft.

Voor toekomstige performance zal het maken van een juiste aandeelspecifieke analyse over de fundamentele kwaliteiten van de waardering en het winstpotentieel van een bedrijf de onderscheidende factor zijn. Dat sluit goed aan bij onze kracht. Met ons bottom-upaandelenselectieproces zijn wij met name in drie gebieden actief geweest: we hebben aandelen gekocht van hoogwaardige, licht-cyclische en kredietgevoelige bedrijven.

Focus op hoogwaardige bedrijven
Hoogwaardige bedrijven onderscheiden zich door middel van hun concurrentiepositie, sterke balans en rendement op geïnvesteerd vermogen. Minder grote verschillen in waardering op de markt zorgen voor mogelijkheden om aandelen van deze bedrijven te kopen zonder een te hoge prijs te betalen.

Onder de licht-cyclische bedrijven zien wij kansen in het bezitten van een gevarieerd pakket toonaangevende bedrijven in de sector die een sterke balans hebben en beschikken over voldoende operationele reserves om een hogere winst te realiseren als de vraag aantrekt.

Grotere positie in kredietgevoelige namen
Tijdens het hoogtepunt van de crisis waren wij sterk onderwogen in kredietgevoelige namen, maar nu hebben wij weer een grotere positie in deze fondsen opgebouwd. De portefeuille heeft posities in de 'best-in-class' bedrijven omdat onder de huidige omstandigheden de sterke bedrijven sterker zouden moeten kunnen worden. Het winstpotentieel van kredietgevoelige financials is ook inderdaad genormaliseerd naarmate de omstandigheden stabiliseerden.

Hoewel er voor dit proces een horizon van twee tot drie jaar nodig is, blijven wij scherp letten op waardering en kredietperformance aangezien deze variabelen het belangrijkst zullen zijn voor de toekomstige positionering van de portefeuille.

Deel deze pagina: