By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Inflatie versus deflatie: het wordt niet 'NICE'

31-08-2010 | Vooruitblik | Léon Cornelissen

Het Financial Markets Research team denkt nu dat hoge inflatie terug gaat keren, maar zeker niet voor 2012. Chief Economist Léon Cornelissen blikt vooruit.

Wat is het meest waarschijnlijk, inflatie of deflatie? Léon Cornelissen geeft toe dat hier veel onzekerheid over is. “Of het inflatie of deflatie wordt, ligt voor een groot deel aan het beleid van de budgettaire en monetaire autoriteiten,” merkt hij op.

De vooruitzichten voor inflatie/deflatie zijn raadselachtig en hebben de afgelopen jaren enkele dramatische verschuivingen gekend. De keuzes van de beleidsmakers hebben hierbij een grote rol gespeeld. Aan het begin van de kredietcrisis hebben de autoriteiten eerst op grote schaal stimulerende maatregelen doorgevoerd. De kans op inflatie nam hierdoor toe.

Bezuinigingsmaatregelen verhogen de kans op deflatie
Maar dat was toen, nu is bezuinigen het credo. Regeringen over de hele wereld hebben bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd, zodat ze hun leningen kunnen terugbetalen. Voor de korte termijn stijgt hierdoor de kans op deflatie.

Toch is volgens het Financial Markets Research team een hogere inflatie voor de lange termijn waarschijnlijker. Wat zijn hiervoor de achterliggende redenen? Ten eerste kan de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen en arbeid bijdragen aan de inflatie. Daarnaast is het monetaire beleid soepel en stijgt de staatsschuld/BBP-verhouding. Beide kunnen leiden tot inflatie.

Kunnen regeringen hun schuld verlagen met inflatie?
Het kan voor beleidsmakers verleidelijk zijn om de staatsschuld te verlagen door de inflatie te laten stijgen. Een analyse van dit fenomeen is opgenomen in de nieuwe editie van “Inflatie versus deflatie: het wordt niet 'NICE'”. Een belangrijke bevinding is dat “inflatie misschien niet zo effectief is bij het verlagen van schuldproblemen als wordt gedacht”. Zo wordt dit in het rapport omschreven.

“Deflatie voorafgaand aan inflatie is daarom waarschijnlijk de uitkomst,” concludeert Cornelissen. Hij voegt daaraan toe dat het VK de uitzondering hierop is, omdat de inflatie daar nog steeds hoog is.
Toch verwacht het team dat de inflatie waarschijnlijk pas in 2012 weer hoog is. Eerder werd gedacht dat dit misschien komend jaar al zo zou zijn.

Welke aandelen verslaan inflatie?
Welke aandelen presteren het beste als de inflatie inderdaad gaat stijgen? Uiteraard bieden inflation-linked obligaties en swaps beleggers een solide ex ante bescherming. Het team heeft hier echter in de vorige inflatiepieken geen overtuigend bewijs voor gevonden. Dit komt omdat er maar weinig cijfers beschikbaar zijn over deze beleggingscategorie.

Het geactualiseerde onderzoek heeft wel uitgewezen dat elders de beste bescherming tegen inflatie moet worden gezocht in grondstofaandelen en grondstofgerelateerde aandelen.

Ondertussen genereren aandelen, cash en obligaties over het algemeen alleen vlakke reële rendementen wanneer de inflatie stijgt. Tot slot komt uit het onderzoek naar voren dat aandelen in vastgoed negatieve reële rendementen opleveren tijdens perioden van snel stijgende inflatie.

Deel deze pagina: