By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Herstel wint wereldwijd aan kracht

21-04-2010 | Vooruitblik | Ronald Doeswijk

Ronald Doeswijk, senior strateeg van het Robeco Economic & Financial Markets Analysis-team, is voorzichtig optimistisch over de vooruitzichten voor aandelen.

Met aanhoudend verbeterende macro-economische cijfers, een teruggekeerde risicobereidheid bij beleggers, en bedrijfswinsten die de verwachtingen waarschijnlijk nog minstens eenmaal gaan overtreffen in het cijferseizoen over het eerste kwartaal, zien de vooruitzichten voor aandelen er op de korte termijn nog steeds goed uit.

De lente arriveerde samen met een stroom aan gegevens waaruit blijkt dat het herstel van de wereldeconomie wint aan kracht. In de VS steeg een van de meest betrouwbare voorlopende indicatoren—de ISM Manufacturing-index—naar de hoogste waarde in bijna vijf jaar tijd.

“Ook de ISM Non-Manufacturing-index was solide, en samen wijzen deze twee cijfers erop dat de Amerikaanse economie zich op dit moment veilig in een omgeving van 4%-plus groei bevindt,” zegt Doeswijk. (Zie grafiek.) En er was meer goed nieuws, want ook de Amerikaanse consumentenbestedingen trokken aan en de Amerikaanse arbeidsmarkt werd eindelijk positief.

VS: GROEI VEILIG IN DE 4%-PLUS REGIO

04 Herstel wint ... | IMG1

BRON: ISM, BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS

Ook in andere regio’s trekt de groei aan. In de eurozone was een sterke verbetering van het vertrouwen in de economie te zien in maart. Na wat waarschijnlijk een zwak eerste kwartaal was, gaan de belangrijkste economieën van de regio vermoedelijk in het tweede kwartaal aanzienlijk aan kracht winnen.

Volgens Doeswijk zal de groei voornamelijk worden aangejaagd door de export, waarbij hij opmerkt dat Europese exporteurs waarschijnlijk zullen profiteren van de recente daling van de euro als gevolg van de zorgen over Griekenland. In de opkomende markten blijft de groei van de Chinese economie sterk.

Griekenland en het VK blijven achter
Uiteraard zijn er ook landen die het moeilijk hebben,  zoals Griekenland. “De kracht van het nieuwe EU-vangnet zal waarschijnlijk veel eerder worden getest dan de ontwikkelaars daarvan hadden gehoopt,” zegt Doeswijk. Zolang de Griekse regering echter vastberaden blijft en de bezuinigingsmaatregelen resultaat opleveren, acht hij het echter zeer onwaarschijnlijk dat Griekenland failliet zal gaan.

Het VK heeft het ook moeilijk. De economie komt maar langzaam op gang en er zijn zorgen dat een parlement zonder duidelijke meerderheid na de verkiezingen van 6 mei niet in staat zal zijn het enorme begrotingstekort effectief aan te pakken.

Over het algemeen trekt de economische groei echter netjes aan en de wereldwijde centrale banken lijken vastberaden deze tekenen van groei niet in de kiem te smoren. In de ontwikkelde markten hebben centrale banken over het algemeen geen haast met verkrapping (al zijn ze wel bezig de kwantitatief verruimende maatregelen terug te draaien). In de opkomende markten die het snelste groeien, verhogen de monetaire autoriteiten met tegenzin de rente, maar blijven daarbij wel ruimschoots achter op de curve.

Verdere stijgingen verwacht voor aandelen
Tegen deze achtergrond verwacht Doeswijk dat aandelen verder kunnen stijgen. Aan het begin van het jaar voorspelde het Economic & Financial Markets Analysis-team dat aandelen in 2010 een rendement van 5-15% zouden genereren. De MSCI World-index bevindt zich al in dat terrein met een rendement van 9,5% in niet-afgedekte euro’s.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat indices lokaal doorgaans 5% zijn gestegen (in de eurozone iets minder), wat aangeeft hoe groot de invloed is van het herstel van de Amerikaanse dollar op niet-afgedekte rendementen in euro’s.

“Wij gaan ervan uit dat de periode van economische verrassingen nog een paar maanden voortduurt. Om die reden blijft het sentiment voor de korte termijn waarschijnlijk wel positief. De waardering is immers geen beletsel voor een verdere stijging.” zegt Doeswijk.

"Dit seizoen is een van de laatste in de huidige cyclus, zo niet het allerlaatste, waarin de winsten de ramingen overtuigend kunnen verslaan"

Rendementen op aandelen komen onder druk
Er zou ook enige ondersteuning moeten komen van het komende seizoen met cijfers over het eerste kwartaal. “Dit seizoen is een van de laatste in de huidige cyclus, zo niet het allerlaatste, waarin de winsten de ramingen overtuigend kunnen verslaan,” zegt Doeswijk. Op dit moment bevindt de economie zich nog steeds in de vroege fase van het herstel, waarin zich verrassingen kunnen voordoen door het onderschatten van operationele hefboomwerking en omzetgroei.

Maar aangezien de cyclus vordert en omdat de winstramingen de laatste drie kwartalen zijn gestegen–voor 2010 wordt nu een winstgroei van 30% verwacht–, wordt het moeilijker voor bedrijven cijfers te presenteren die analisten en beleggers in positieve zin zullen verrassen.

Doeswijk waarschuwt ook dat de maand mei nadert en het "Sell in May"-effect op de loer ligt. Bovendien verwacht hij dat de economische cijfers vanaf de zomer meer in lijn zullen zijn met de consensus, terwijl de stijgende overheidsschulden een dreiging blijven vormen.

“Al met al is onze visie voor aandelen nog steeds positief maar we zijn wel terughoudend,” zegt hij samenvattend.

Opkomende markten zijn de favoriete regio voor aandelen
Binnen aandelen is Doeswijk positief over opkomende markten, dankzij hun verrassend sterke economische groei en aantrekkelijke waardering. “Bij een K/W voor opkomende landen die iets meer dan 10% onder het gemiddelde ligt voor de markt in zijn totaliteit, valt er zeker outperformance te verwachten,” meent hij.

Maar hij blijft sceptisch over de door Japan gedomineerde Pacific-regio. Hoewel positief economisch nieuws ervoor heeft gezorgd dat de verwachte economische groei voor Japan naar bijna 2% is gestegen, is er nog steeds geen sprake van inflatie. Daarmee blijft Japan een deflatiekandidaat.

Doeswijk heeft een neutrale visie op Europa en Noord-Amerika. Het kost Europa meer moeite om te herstellen dan andere regio's, en Griekenland blijft ook nadrukkelijk op de radar. “Maar misschien is dit niet het juiste moment om negatief te worden over de regio omdat de euro al zoveel heeft ingeleverd,” waarschuwt hij.

En hoewel Noord-Amerika laat zien hoe flexibel de economie is, zou het kunnen dat de Amerikaanse dollar te snel is gestegen. Dit kan in de nabije toekomst een negatieve invloed hebben op niet-afgedekte rendementen.

Voorkeur voor cyclische aandelen
Binnen de sectoren is Doeswijk positief over de cyclische sectoren energie, basismaterialen, industrie & dienstverlening en IT. Met name cyclische bedrijven profiteren van de aanhoudende positieve winstherzieningen, dankzij economische cijfers die al een jaar lang de verwachtingen overtreffen.

“We verwachten nog een paar verrassingen voordat de consensus aansluit bij de realiteit,” zegt hij. Met uitzondering van energie kennen de cyclische sectoren een sterk relatief momentum. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat de waarderingen een verdere outperformance zullen belemmeren.

Onroerend goed is minder aantrekkelijk dan aandelen
Doeswijk blijft van mening dat onroerend goed minder aantrekkelijk is dan aandelen. Hoewel de prijzen van commercieel onroerend goed en woonhuizen beide aan het herstellen zijn van het dieptepunt in 2009, is dit een dure beleggingscategorie. De verhouding koers/verwachte winst is 23x, terwijl dat voor aandelen 14x is.

“De afwezigheid van opwaartse winstherzieningen in de onroerendgoedsector is voor ons reden om aan te nemen dat aandelen een betere risico-rendementsverhouding hebben," zegt hij.

Bedrijfsobligaties zijn aantrekkelijker dan staatsobligaties
De markt voor staatsobligaties is nog steeds gevangen tussen positieve en negatieve factoren. “Voorlopig denken we dat een aanzienlijke verslechtering van het sentiment op de obligatiemarkten niet voor de hand ligt vanwege de gunstige inflatieverwachtingen op de korte termijn,” zegt Doeswijk. Bovendien zijn de yieldcurves op dit moment steiler dan in de afgelopen decennia.

Op de lange termijn verwacht Doeswijk echter wel dat de obligatierente zal stijgen. Dat komt doordat verbeterende economische omstandigheden en hogere staatsschuldratio’s beide gepaard gaan met inflatierisico’s.

Doeswijk handhaaft zijn voorkeur voor bedrijfsobligaties boven staatsobligaties, ook nadat de spreads enigszins verder zijn genormaliseerd. “Zolang bedrijven zich nog niet in overenthousiaste fusies en overnames storten, blijven de spreads wel intact. De aandacht gaat nog steeds uit naar de balans en daarmee zijn de vooruitzichten goed,” aldus Doeswijk.

Binnen bedrijfsobligaties geeft Doeswijk de voorkeur aan investment grade boven high yield. “Wij verwachten dat de periode met aangename economische verrassingen tegen de zomer ten einde zal zijn," merkt hij op.

Deel deze pagina: