By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Gewijzigd beleid voor renmibi

26-07-2010 | Visie | Victoria Mio

Een flexibele renminbi betekent veel meer dan alleen de opwaardering van de Chinese munt, schrijft Victoria Mio, manager van het fonds Robeco Chinese Equities.

Op 19 juni kondigde de People’s Bank of China (PBoC) een flexibeler waarderingsmechanisme aan voor de renminbi. De centrale bank meldde dat de munt werd gekoppeld aan een niet bekendgemaakt mandje valuta’s en zou worden verhandeld binnen de geldende dagelijkse bandbreedte (+/- 0,5%).

Het tijdstip van de aankondiging was direct voor de G20-top. Dat was geen toeval. Hieruit blijkt dat Beijing politiek en economisch pragmatisch te werk gaat om conflicten met de VS en andere opkomende landen te vermijden.

“Wie het loskoppelen van de renminbi beschouwt als een geopolitieke zet, ziet het belangrijkste over het hoofd”

Niet bedoeld om de handelspartners van China te vriend te houden
Toch zien zij die menen dat de ontkoppeling van de renminbi bedoeld is als geopolitieke zet om de handelspartners van China te vriend te houden het belangrijkste over het hoofd. En dat geldt ook voor diegenen die alleen maar aandacht hebben voor de omvang van de mogelijke appreciatie van de munt.

Veel meer nog dan alleen het begin van een appreciatie, is dit een wijziging in valutabeleid. Het is onderdeel van een reeks strategische hervormingen door de Chinese autoriteiten die zijn gericht op het bevorderen van een geleidelijke verandering in het groeimodel van China van exportgedreven naar een groeimodel gedreven door binnenlandse vraag.

En dit is nog maar het begin. Deze bekendmaking is al gevolgd door andere beleidsmaatregelen die dienen ter bevordering van de internationalisatie van de renminbi en de controle op kapitaalrekeningen. (Zie bijlage 1, “Hongkong als offshore centrum van de renminbi”, voor een analyse van de laatste ontwikkelingen.)

Renminbi nu betaalvaluta voor grensoverschrijdende handel
Laten we eens kijken naar een voorbeeld van hoe de renminbi zijn kracht begint te tonen. Nu de Amerikaanse dollar en de euro zwak zijn, is er toenemende vraag naar de renminbi als betaalvaluta voor grensoverschrijdende handelstransacties. In juli 2009 lanceerde China een pilot voor betaling in de renminbi bij buitenlandse handel.

Exporteurs in Shanghai en diverse steden in het productiecentrum van de provincie Guangdong waren de eerste die buitenlandse transacties betaalden in die munt. Onlangs werd de pilot uitgebreid naar 20 Chinese provincies waarbij de tegenpartij geen lid hoeft te zijn van ASEAN. Dit biedt veel voordelen voor zowel importeurs als exporteurs.

Voorkomen van speculatieve kapitaalinstroom
Wie een snelle appreciatie verwachtte, moet teleurgesteld zijn geweest toen in de eerste week na de bekendmaking de Chinese Volksbank de renminbi slechts een bescheiden 0,5% liet stijgen ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Wat we ook niet moeten vergeten, is dat de Chinese centrale bank de renminbi naar twee kanten kan laten fluctueren binnen de gestelde bandbreedte. Er is dus een valutarisico naar twee kanten. Dat kan worden beschouwd als signaal van de Chinese autoriteiten dat men de hernieuwde instroom van speculatief kapitaal wil voorkomen.

Desondanks is een aanzienlijke appreciatie van de renminbi het meest voor de hand liggende scenario. Wij verwachten dat de munt aan het eind van het jaar 3 tot 5% zal hebben gewonnen en eind volgend jaar 5 tot 8%, al naar gelang de kracht van de euro.

Winnaars en verliezers
Wie zijn de winnaars en verliezers in dit proces? Naar mijn mening zal de maatregel per saldo positief uitwerken voor de Chinese aandelenmarkt. De risicopremie op Chinese aandelen zal namelijk dalen omdat het risico van protectionisme afneemt, renteverhogingen worden uitgesteld en het een signaal is dat de regering vertrouwen heeft in een economisch herstel zonder dubbele dip.

De appreciatie van de renminbi heeft vooral positieve gevolgen voor Chinese bedrijven in het buitenland. Deze bedrijven worden gerund vanuit China, waarbij ze de renminbi gebruiken als functionele valuta en de Hongkong dollar als rapportagevaluta.

Op individueel aandeelniveau zullen bedrijven met grote schulden of hoge kosten in buitenlandse valuta, zoals Chinese luchtvaartmaatschappijen, pulp- en papierbedrijven en raffinaderijen, direct profiteren. Voorbeelden zijn AirChina, Lee & Man Paper en China Petroleum & Chemical.

Maar niet alle segmenten zullen profiteren. Exportsectoren als textiel en elektronica ondervinden nadeel.

De bedrijven worden alleen genoemd ter illustratie en niet als enige vorm van beleggingsadvies. De aandelen die worden genoemd in dit artikel had Robeco Chinese Equities in portefeuille op het moment van schrijven halverwege juli. Victoria Mio heeft geen persoonlijke belangen in een van deze effecten.

 

Bijlage 1: Hongkong als offshore centrum van de renminbi
Op 19 juli werden twee historische overeenkomsten getekend. Op de eerste plaats ondertekenden China en Hongkong een overeenkomst waarin en aantal beperkingen in het gebruik van de renminbi en de mogelijkheden als betaalmiddel in Hongkong werden opgeheven.

Ten tweede ondertekenden de People’s Bank of China (PBoC) en de Bank of China (Honkong) (BOCHK), de clearing bank voor de renminbi in Hongkong, een overeenkomst getiteld “Settlement Agreement on the Clearing of RMB Businesses in Hong Kong”.

Deze nieuwe overeenkomsten hebben diverse gevolgen.

1) Met BOCHK als de enige clearing bank voor transacties in de renminbi, weet China zeker dat het controle heeft over de ontwikkeling van transacties in de renminbi op buitenlandse markten.

2) De clearing service voor de renminbi wordt wereldwijd uitgerold op voorwaarde dat de deelnemende banken een overeenkomst afsluiten met BOCHK voor clearing en verrekening.

3) De overeenkomsten maken de ontwikkeling mogelijk van meer uiteenlopende renminbi-producten en -diensten, zoals in de renminbi genoteerde beleggingsproducten, verzekeringspolissen en producten voor vermogensbeheer. Tegelijkertijd verschaft het beleggers de gelegenheid een positie in de renminbi aan te houden als langetermijnbelegging.

4) Er zijn ook geen beperkingen meer in het overboeken van renminbi-bedragen tussen verschillende rekeningen of tussen verschillende banken in Hongkong, of het nu is voor bedrijven of voor particulieren. Het maximale dagelijkse aankoopbedrag voor particulieren blijft ongewijzigd op CNY 20.000 (USD 2.948). Er is geen beperking voor zakelijke klanten. Deze ontwikkelingen zullen de groei versnellen van de interbancaire markt voor de renminbi in Hongkong en meer deuren openen voor financiering in de renminbi.

Conclusie
Deze belangrijke wijzigingen zijn gunstig voor veel Chinese financiële instellingen, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en brokers, en betekenen bovendien een grote verruiming voor veel bedrijven die grensoverschrijdende zaken doen in China. De voordelen van de appreciatie van de renminbi komen dus terecht in de hele economie.

Deel deze pagina: