By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Geen double-dip

21-07-2010 | Vooruitblik | Léon Cornelissen

Ondanks de recente verslechtering van de macrocijfers verwacht het Robeco Financial Markets Research team geen terugval naar een recessie. Chief Economist Léon Cornelissen verklaart waarom.

Tegen de achtergrond van een vertragend maar aanhoudend macro-economisch herstel heeft het Financial Markets Research team zijn defensieve houding ongewijzigd gelaten. Het team is neutraal over aandelen in het algemeen en heeft binnen de beleggingscategorie een sterke voorkeur voor defensieve sectoren boven cyclische.

Het momentum in de wereldwijde economie is zeker vertraagd. Dit komt omdat de overheidsstimuleringen geleidelijk afnemen, de voorraadopbouw in ontwikkelde markten in een vergevorderd stadium is en in grote opkomende economieën de monetaire teugels worden aangehaald.

Fiscale verkrapping: niet zo erg als het lijkt
Tegelijkertijd is de focus van beleidsmakers wereldwijd verschoven naar de noodzaak tot beheersing van het begrotingstekort. Léon Cornelissen merkt echter op dat de realiteit waarschijnlijk minder dramatisch is dan wat met zoveel woorden wordt gezegd.

“Fiscale verkrapping leidt er niet toe dat de economie weer in een recessie komt, vooral niet als regeringen zich richten op bezuinigingen in plaats van belastingverhogingen,” zegt hij. “In dit scenario is het negatieve effect op de economie waarschijnlijk marginaal.”

Wereldwijd tragere groei in tweede halfjaar 2010 maar geen double-dip
Hoewel de angst voor een double-dip in de wereldeconomie logisch is, gezien de verslechtering van de cijfers, denkt het team niet dat dit scenario bewaarheid wordt.

“We verwachten wel minder groei in de tweede helft van 2010, maar geen double-dip," legt Cornelissen uit. “De groei is hiervoor te krachtig en zelfversterkend geworden.” In plaats daarvan meent hij dat de vorm van de huidige conjunctuur nog het meeste lijkt op een ‘vierkantswortel’ (een aanvankelijk herstel in een V-vorm gevolgd door een afvlakking).

Zwakkere cijfers uit de VS zijn geen voorteken voor een double-dip
Laten we wat dieper ingaan op enkele belangrijke economieën. Na maanden van over het algemeen positieve verrassingen zijn de cijfers in de VS omgeslagen. Dit zorgde voor twijfels over de kracht van de Amerikaanse economie. Vooral de woningsector was zwak in mei en de werkgelegenheidscijfers zijn nu al twee maanden op rij teleurstellend.

Toch gelooft Cornelissen dat de schade te overzien is. “Zeker, de kansen zijn enigszins gekeerd, maar wij vinden het nog te vroeg om te spreken over een baanloos herstel/double-dip scenario,” zegt hij. “Voorlopig blijven we geloven in het herstel, maar we erkennen dat de arbeidsmarkt een bepalende factor is voor het ontstaan van een double-dip.” Hij denkt dat ‘doormodderen’ het meest waarschijnlijke scenario blijft.

Groei in eurozone heeft piek bereikt
Binnen de eurozone zijn de verschillen groot. Duitsland doet het vrij goed dankzij de relatief goede fundamentals, de afhankelijkheid van de export die mede profiteert van de verzwakte euro, en de lage lange rente.

Minder positief is dat de Europese schuldencrisis in de komende maanden niet in zinvolle mate zal worden opgelost.   Dus het angstbeeld dat er in de toekomst ergens een land failliet zal gaan en nieuwe druk op het financiële systeem zal ontstaan, is nog niet verdwenen.

“We verwachten niet dat het economische herstel wordt verstoord door de huidige crisis, maar de economische groei is niet meer zo hoog als voorheen,” vat Cornelissen samen.

Gemengd nieuws uit Japan, zoals altijd
Zoals gebruikelijk voor Japan is er goed en slecht nieuws. Het goede nieuws gaat over het meest recente Tankan-rapport. Het slechte nieuws is tweeledig. Ten eerste heeft de yen gestaag waarde gewonnen ten opzichte van de dollar, zo’n 7% over de laatste twee maanden. Dit werpt een schaduw over de groeivooruitzichten van de exportsector, de belangrijkste motor achter het economische herstel.

Ten tweede heeft de nieuwe premier Naoto Kan een verdubbeling van de verbruiksbelasting voorgesteld (van 5% naar 10%). Zelfs als blijkt dat de geruchten alleen een politiek signaal zijn in het kader van de parlementsverkiezingen, dan nog is het verontrustend dat Kan ook maar overweegt de belastingen te verhogen om het tekort te bestrijden.

China koelt af, maar India en Brazilië blijven het goed doen
Wat betreft opkomende markten vertoont de Chinese economie tekenen van afkoeling. Voor de autoriteiten is dit welkom nieuws. Hoewel wordt voorspeld dat de economie zal vertragen, is het onwaarschijnlijk dat het tempo onder de 8% op jaarbasis duikt. Ondertussen groeien de Indiase en Braziliaanse economie hard door.

Neutrale vooruitzichten voor aandelen
In deze omgeving van aanhoudende onzekerheden en een matigend economisch herstel behoudt het Financial Markets Research team zijn neutrale visie op aandelen. Cornelissen verwacht de komende maanden volatiele markten die zich zijwaarts zullen bewegen.

Het winstseizoen is nu losgebarsten. Volgens algemene voorspellingen zal de gemiddelde winstgroei in 2010 wereldwijd op 35% liggen. Cornelissen vindt dit realistisch. Maar omdat er nog zoveel vraagtekens zijn en het groeitempo afneemt, verwacht hij geen belangrijke winstverrassingen meer zoals in recente kwartalen.

En zelfs als de winsten opnieuw zouden verrassen, vraagt Cornelissen zich af of ze een katalysator kunnen zijn voor een aanzienlijke stijging van de aandelenmarkt. Beleggers zijn immers bezorgd over een double-dip vanwege de zwakkere macrogegevens van de afgelopen tijd.

Noord-Amerika nog steeds favoriete regio voor aandelen
Cornelissen en zijn collega’s hebben binnen aandelen hun regionale voorkeur ongewijzigd gelaten: zij zijn positief over Noord-Amerika en negatief over Europa. Wat de VS betreft, is het team niet erg bezorgd over de recent zwakkere macrocijfers. Deze sluiten namelijk aan bij een gematigd groeiscenario.

In Europa blijft echter onzekerheid bestaan over de stresstest waaraan de ECB de banken onderwerpt. De vrees bestaat dat de test niet streng genoeg is en beleggers dus niet zal geruststellen. Ook is nog steeds niet duidelijk hoe de eurozone de structurele onevenwichtigheden in de regio gaat aanpakken.

Geen macro-economische reden voor outperformance opkomende markten
Opkomende markten blijven goed presteren. Het team ziet echter geen macro-economische redenen voor een outperformance van opkomende markten in de komende maanden. Bovendien ondersteunen waardering noch winstherzieningen een outperformance. De neutrale houding ten opzichte van opkomende markten blijft dus gehandhaafd.

Soortgelijke factoren zorgen voor weinig overtuiging van het team over de Pacific, hoewel de economie ook daar in de juiste richting beweegt.

Sectorallocatie defensiever geworden
Het team is voorzichtiger geworden en heeft om die reden onlangs een overtuigender positie in defensieve sectoren genomen. “Binnen aandelen geven we de voorkeur aan defensieve sectoren, en dan met name consument defensief en telecom. Deze sectoren zijn namelijk in staat om op een nerveuze, zijwaarts bewegende markt hun goede relatieve performance voort te zetten,” zegt Cornelissen.

En hoewel het team positief blijft over de vooruitzichten voor IT met zijn gezonde balansen en aantrekkelijke waarderingen, is men niet zo optimistisch over cyclische sectoren. Cornelissen suggereert dat het voor basismaterialen moeilijk kan worden de performance van de markt te evenaren nu de winsten neerwaarts worden herzien. (Als u meer over de kijk van het team op de sectoren wilt weten, klik dan hier om een interview te lezen met Senior Strategist Ronald Doeswijk, “Defensieve sector gaat voor een verlenging”.)

Vastgoed: minder aantrekkelijk dan aandelen
Door een afzwakkende macro-economische omgeving is het voor vastgoed de komende maanden moeilijk terrein te winnen, net als voor andere risicovolle beleggingen. Het waarderingsgat tussen vastgoed en aandelen blijft historisch gezien groot. Voor vastgoed is de verwachte koers-winstverhouding 21,1x, voor aandelen is dit 11,1x.

Voorkeur voor bedrijfsobligaties boven staatobligaties
Cornelissen en zijn team geven nog steeds de voorkeur aan bedrijfsobligaties boven staatsobligaties. “In het scenario van gematigde groei dat we voorspellen, zijn bedrijfsobligaties aantrekkelijk,” merkt hij op. Credits krijgen de voorkeur boven high yield omdat deze categorie defensiever is.

De rente op staatsobligaties is extreem laag, in ieder geval in landen die als veilige haven worden beschouwd. De spreads tussen obligaties uit de perifere eurozone en Duitse Bunds lijken de afgelopen weken niet verder te zijn gestegen. Toch verwacht het team niet dat de rente op veilige markten de komende maanden snel omhoog zal gaan.

Deel deze pagina: