By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Er valt meer te halen uit risicovolle beleggingen

17-03-2010 | Vooruitblik | Léon Cornelissen

De sterke onderliggende macrocijfers en de robuuste winstontwikkelingen wijzen erop dat er meer te halen valt uit risicovolle”, zegt Léon Cornelissen, senior strategist bij het team voor Economic & Financial Markets Analysis van Robeco.

Alle ogen waren gericht op de staatsschuldproblemen in Zuid-Europa. Léon Cornelissen benadrukt dat het negatieve nieuws uit dit gebied de redelijk goede economische cijfers over de afgelopen paar maanden en de sterke winstcijfers heeft overschaduwd.

Maar nu het ernaar uitziet dat de Griekse schuldencrisis onder controle is, zullen de problemen rond de schulden en tekorten in ieder geval even naar de achtergrond verdwijnen. Cornelissen verwacht dat de beleggers dan weer aandacht krijgen voor het nieuws over de macrocijfers en bedrijfswinsten. En dit nieuws zou positief moeten zijn.

Macrocijfers verbeteren nu de winter bijna voorbij is
Na een aantal teleurstellende cijfers van de afgelopen tijd, zijn nieuwe, positieve macroverrassingen meer dan welkom. In februari daalde het consumentenvertrouwen dramatisch. Ook het producentenvertrouwen in Duitsland daalde na tien achtereenvolgende maanden van stijging. In China moesten de jongste inkoopmanagersindices inleveren.

Cornelissen wijst erop dat de recente cijfers mogelijk zijn vertekend vanwege de viering van het Chinese Nieuwjaar die een week duurt en de relatief koude en lange winter op het noordelijk halfrond. Het feit blijft dat de groei in Azië krachtig is, zelfs wanneer de eurozone enigszins achterblijft.

De komende periode ziet er veelbelovend uit. “Na februari zijn de economische cijfers waarschijnlijk positiever, wat een verdere versterking van de Amerikaanse arbeidsmarkt bevestigt,” aldus Cornelissen. Tegen die achtergrond wordt er een aantal verkrappende maatregelen verwacht die echter geen bedreiging vormen voor de gunstige groeivooruitzichten.

De winstverwachtingen worden nog steeds naar boven bijgesteld
Naast de positieve vooruitzichten van de macrocijfers worden als vervolg op de meevallende winsten over Q4 2009 ook nog steeds goede bedrijfswinsten verwacht. Het aantal winstherzieningen van analisten naar boven was nog steeds groter dan naar beneden. De opwaartse en neerwaartse herzieningen worden echter steeds evenwichtiger. Analisten verwachten op dit moment dat de winsten in 2010 met 29% groeien.

“We voorspellen dat de winsten dankzij de voorraadcyclus met ongeveer 30% zullen herstellen,” aldus Cornelissen. “Hierdoor is er weinig ruimte voor andere positieve winstverwachtingen.”

Dit positieve nieuws is waarschijnlijk een flinke steun voor aandelenmarkten
Over het algemeen zou de combinatie van een positiever macrobeeld en sterke bedrijfswinsten een solide basis moeten zijn voor een behoorlijke performance van aandelen. “We verwachten dat het year-to-date rendement van aandelenmarkten met 4% stijgt,” aldus Cornelissen. “Daarnaast zullen overige risicovolle beleggingen profiteren van de toegenomen risicobereidheid.”

Het optimisme van Cornelissen is echter beperkt. Allereerst zal vanaf de tweede helft van 2010 de staatssteun niet meer bijdragen aan de economische groei. De voorraadcyclus zal vanaf die tijd waarschijnlijk ook verzwakken.

Dit betekent dat deze periode vol economische verrassingen waarschijnlijk nog een aantal maanden aanhoudt. “We verwachten dat vanaf de zomer de economische cijfers meer in lijn zijn met de verwachtingen, “ aldus Cornelissen.
Een tweede beperkende factor is dat de waardering van de aandelenmarkt duidelijk is genormaliseerd. De cyclisch gecorrigeerde K/W van Shiller wijst zelfs op een enigszins overgewaardeerde S&P 500.

Industrie en dienstverlening behoort nu tot de favoriete, cyclische aandelensectoren
Vooruitlopend op een aantal extra maanden met positieve economische verrassingen handhaaft Cornelissen zijn voorkeur voor cyclische aandelen. De winstverwachtingen waren voornamelijk te vinden in de cyclische sectoren, die (met uitzondering van energie) ook een aantrekkelijk relatief koersmomentum voor aandelen hebben.

Naast energie (half-cyclisch), basismaterialen en IT is Cornelissen dus nu in feite ook positief over industrie en dienstverlening.

Daarentegen is hij negatief over de defensieve sectoren. Met name telecom en nutsbedrijven zijn uit de gratie, omdat het relatieve koersmomentum zwak is en  positieve winstverrassingen ontbreken. Deze sectoren missen dus juist wat cyclische sectoren zo aantrekkelijk maakt.

Aandelen van opkomende markten nog steeds favoriet
Op regionaal niveau binnen aandelen heeft Cornelissen een voorkeur voor aandelen van opkomende markten, ondanks hun lichte underperformance van afgelopen tijd. “Met name in Azië is de economische groei verrassend krachtig, de winstontwikkelingen zijn goed en de waarderingen zijn redelijk,” zegt hij.

Hij blijft twijfelachtig over aandelen van de Pacific-regio. De Pacific-regio wordt gedomineerd door Japan, en een recente reeks van positieve economische cijfers wijst op een sterke economie. Voorbeeld hiervan is de groei van industriële productie in Japan met 18% en de vierde renteverhoging in Australië.

Maar de negatieve factor voor Japan, deflatie, was alomvertegenwoordigd.

Japan heeft te vaak een vals ochtendgloren meegemaakt.

“Ons grootste probleem met Japan is dat we de afgelopen 20 jaar te vaak een vals ochtendgloren hebben meegemaakt. Het is dus moeilijk een positievere houding aan te nemen nu de export herstellende is,” aldus Cornelissen. “Totdat er zuivere tekenen zijn dat de binnenlandse vraag een ommezwaai heeft gemaakt, blijven we sceptisch over de kansen op een economisch herstel.”

Zijn verwachtingen voor Amerikaanse en Europese aandelen blijven in evenwicht. De Amerikaanse economie herstelt duidelijk. Maar een aantal macrocijfers in Europa waren teleurstellend. Op de korte termijn denkt Cornelissen echter dat de opluchting van het feit dat de Griekse schuldencrisis enigszins naar de achtergrond is verdwenen de negatieve macrocijfers domineert.

De risico/rendementsverwachtingen voor vastgoed zijn lager dan die van aandelen
Vastgoed zal waarschijnlijk achterblijven op aandelen en is bovendien een dure beleggingscategorie: REIT’s hebben een price-to-expected-earnings ratio van 21,8x, terwijl deze voor aandelen 13,0x is. In feite is het waarderingsverschil zelfs iets groter geworden, omdat aandelen de afgelopen maand te maken kregen met opwaartse winstherzieningen.

“Het is te vroeg om enthousiast te zijn over deze laat-cyclische beleggingscategorie, “ aldus Cornelissen. “Aandelen bieden een superieur risico/rendement trade-off.”

Hij voegt toe dat staatsobligaties voorlopig last lijken te hebben van tegengestelde factoren. Negatief voor obligaties is het enorme aanbod – de OESO voorspelt alleen al voor dit jaar USD 16 biljoen aan uitgiftes van staatsobligaties – en het feit dat het gebruik van inflatie om een deel van de begrotingstekorten omlaag te krijgen voor beleidsmakers zeer aanlokkelijk is. Positief is dat er min of meer geen sprake is van risico’s voor inflatie op de korte termijn, en dat de yieldcurves extreem steil zijn.

Voorkeur voor bedrijfsobligaties boven staatobligaties
Cornelissen verkiest bedrijfsobligaties boven staatsobligaties. Ten eerste zullen beleggers hogere 'running yields' oogsten en de spreads zullen waarschijnlijk, zij het beperkt, verder dalen naarmate de economische cyclus vordert. Ten tweede richten bedrijven zich nog steeds op een gezonde balans, wat positief is voor obligatiehouders. “In het gematigde groeiscenario dat wij voor heel 2010 voor ogen hebben, bieden credits betere risico/rendementsvooruitzichten dan high yield,“ zegt hij.

Deel deze pagina: