By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Een defensievere beleggingsbenadering

23-04-2010 | Vooruitblik | Ronald Doeswijk

Nu het risico op negatieve gebeurtenissen toeneemt, is het Robeco Economic & Financial Markets Analysis-team neutraal geworden over aandelen. Senior strateeg Ronald Doeswijk legt uit waarom.

Nu het risico op negatieve gebeurtenissen toeneemt, worden de mogelijkheden voor positieve winstverrassingen kleiner. Bovendien komt het seizoen waarin aandelen vaak een underperformance leveren snel dichterbij. Het Robeco Economic & Financial Markets Analysis-team is daarom overgestapt op een meer defensieve beleggingsbenadering. Ze zijn van een voorzichtig optimistische visie overgegaan naar een neutrale visie op aandelen.

Deze meer defensieve benadering heeft ook invloed gehad op de regionale en sectorverdeling. De voorheen neutraal beoordeelde VS krijgt nu de voorkeur boven Europa, en over de voorheen favoriete opkomende markten is men nu neutraal. De cyclische sectoren zijn ook uit de gratie.

“De economische groei en de winstverwachtingen zullen meer moeite hebben de consensusverwachtingen te verslaan”

Risico op negatieve gebeurtenissen is de reden voor de verandering
Wat was de reden voor deze verandering? Ten eerste, het grotere risico op negatieve gebeurtenissen. Ronald Doeswijk, senior strateeg van het team, wijst op oplopende obligatiespreads voor obligaties uitgegeven door Griekenland en Portugal. “De tekorten en schuldproblemen in Zuid-Europa zijn niet op een structurele manier opgelost,” zegt hij. “Een mogelijke verlaging van de rating van staatsobligaties uit het VK zou de onzekerheid op de financiële markten verder kunnen aanwakkeren.”

Een tweede punt is dat de mogelijkheden voor onverwacht sterk macro-economisch nieuws of onverwacht sterke bedrijfswinsten afnemen na een jaar vol met positieve economische verrassingen. “Zowel voor economische groei als voor bedrijfswinsten zal het moeilijker worden de consensusverwachtingen te overtreffen,” merkt Doeswijk op.

Ten derde, komt het seizoen waarin de risicopremies doorgaans laag zijn snel dichterbij. “Wij geloven wel dat er waarheid zit in de beurswijsheid ‘Sell in May’, die inhoudt dat aandelen in de periode van november tot en met april beter presteren dan van mei tot en met oktober,” zegt Doeswijk.

Herstel van aandelen is waarschijnlijk uitgewerkt
Na een rally waarin aandelen 74% zijn gestegen (gemeten in euro’s) vanaf de bodem in maart 2009 en een daling van de VIX-index naar ongeveer 15 (zie grafiek), verwacht het Economic & Financial Markets Analysis-team dat het sterke herstel van de aandelenkoersen zal afvlakken. “Wat betreft de oplossing van de schuldproblemen in Zuid-Europa kiezen wij ervoor een afwachtende houding aan te nemen,” zegt Doeswijk.

04 Een defensievere ... | IMG1

Als gevolg van deze ontwikkelingen heeft het team een aantal verschuivingen in de visie op de financiële markten aangebracht. De wijziging van de positieve visie op aandelen naar neutraal is de belangrijkste verschuiving.

Daarnaast heeft het team wijzigingen aangebracht in de beoordeling van regio’s en sectoren. Regionaal geniet Noord-Amerika nu de voorkeur boven Europa. “Nieuwe zorgen over schulden zullen in eerste instantie gecentreerd zijn in Zuid-Europa en het VK,” legt Doeswijk uit. “Bovendien zou de Amerikaanse dollar nog wat verder kunnen stijgen.”

Opkomende markten niet langer favoriet
Als onderdeel van de meer defensieve benadering heeft het team niet langer een voorkeur voor de opkomende markten boven de Pacific-regio: ze zijn inmiddels neutraal over beide regio’s. Doeswijk merkt op dat de opkomende markten nu al bijna zes maanden een vlakke performance hebben.

De defensieve benadering heeft ook de sectorvoorkeuren beïnvloed. Het team geeft niet langer de voorkeur aan cyclische sectoren boven defensieve. “In de meeste cyclische sectoren is het momentum nog steeds sterk, terwijl defensieve sectoren al meer dan een jaar achterblijven bij de markt. Dit patroon kan echter veranderen nu de kans op economische verrassingen afneemt,” zegt Doeswijk. Daarbij hebben de sectoren in het verleden een duidelijk seizoenspatroon laten zien, dat vergelijkbaar is met de aandelenmarkten als geheel.

Als gevolg daarvan is de voorkeur die het team had voor de sectoren energie en basismaterialen veranderd in een neutrale visie. Over de sectoren telecom en nutsbedrijven zijn zij nog steeds negatief, al zijn zij over beide sectoren wel minder negatief geworden. Voor de sector financiële dienstverlening geldt hetzelfde. Over de sectoren industriële dienstverlening en IT blijft het team positief.

Deel deze pagina: