By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Defensieve sector gaat voor verlenging

08-07-2010 | Visie | Ronald Doeswijk

Een gematigd economisch herstel en zijwaarts bewegende markten zijn goede omstandigheden voor defensieve sectoren,” aldus Ronald Doeswijk, Senior Strategist van het Economic & Financial Markets Analysis team.

Ronald Doeswijk denkt dat nu het economische herstel hapert en de aandelenmarkten nerveus lijken te zijn, de defensieve sectoren het goed moeten blijven doen. Daarom heeft het Economic & Financial Markets Analysis team de sectorpositionering gewijzigd.

Het team is nu optimistisch over de sector consument defensief en heeft de visie voor nutsbedrijven veranderd van negatief naar neutraal. Daar staat tegenover dat de vooruitzichten voor de cyclische sector basismaterialen slechter worden.

De verschuivingen vinden plaats tegen een achtergrond van een vertraging in het momentum in het macro-economische groeiplaatje. Maar ondanks het feit dat de groei niet zo snel gaat als in de afgelopen tijd, blijven de economieën zich herstellen.

Kijk bijvoorbeeld maar naar de recente Amerikaanse werkgelegenheidscijfers. Hoewel de werkgelegenheidscijfers (ex-agrarische sector) voor de tweede maand op rij teleurstellend waren, blijft de positieve trend zich voortzetten. “Het is nog te vroeg om negatief te zijn over de arbeidsmarkt,” merkt Doeswijk op.

Het herstel verloopt nu in de vorm van een ‘vierkantswortel’
Hij voegt toe dat de economische groei na een initieel en krachtig herstel nu gematigder verloopt. “Wat eerst leek op een V-vormig herstel is nu een herstel geworden in de vorm van een vierkantswortel,“ aldus Ronald Doeswijk. “Zolang de belastingverhogingen marginaal zijn en de fiscale verkrapping veelal het gevolg is van bezuinigingen, denken wij niet dat de massale fiscale verkrapping leidt tot een double-dip.”

Een belangrijke ondersteunende factor die hij benadrukt is het monetaire beleid, dat ook in 2010 en in 2011 wel ruim zal blijven. Hierdoor krijgen zowel consumenten als bedrijven de ruimte hun herstel voort te zetten.

Defensieve aandelen zien bij een gematigd herstel een verdere outperformance tegemoet
Welke invloed heeft dit gemengde macrobeeld op aandelen? “Wij zijn van mening dat defensieve aandelen in staat zijn bij een gematigd herstel en een zijwaarts bewegende markt hun goede relatieve performance voort te zetten ” zegt Doeswijk.

En defensieve sectoren hebben in de afgelopen maanden inderdaad een outperformance behaald (zie grafiek 1). Volgens de gegevens van Thomson Reuters Datastream waren telecom, (0,4% winst) en consument defensief (verlies van slechts 1,0%) in de afgelopen drie maanden de beste sectoren in de MSCI World-index.
 
Grafiek 1: Relatieve performance defensieve sectoren en financiële dienstverlening (MSCI AC WORLD)

07 Defensieve sector gaat ... | IMG01

Bron: Thomson Reuters Datastream

Dat is een heel verschil met het slechte resultaat van cyclische sectoren (zie grafiek 2). Basismaterialen verloor 12,3%, en energie ging in dezelfde periode 12,2% omlaag. Beleggers hebben dus een duidelijke voorkeur voor niet-cyclische bedrijven die een gestage winst genereren en die minder zwaar zijn getroffen door de kwakkelende macro-economische groei dan cyclische bedrijven. Doeswijk verwacht dat dit beeld voor bovenstaande sectoren nog wel even aanhoudt.

Grafiek 2: Relatieve performance cyclische bedrijven (MSCI AC WORLD)
07 Defensieve sector gaat ... | IMG02

Bron: Thomson Reuters Datastream

Positievere vooruitzichten voor consument defensief en nutsbedrijven
Op basis van bovenstaande factoren is het team positiever over consument defensief. “Op dit moment gaan we ervan uit dat consument defensief beter presteert dan de markt, gezien onze macro-economische vooruitzichten, de bovengemiddelde winstherzieningen en de keurige relatieve performance," aldus Doeswijk.

Op basis van dezelfde redenen is het team er daarnaast van overtuigd dat de voorheen negatieve visie op nutsbedrijven niet langer gerechtvaardigd is. Vandaar dat zij deze defensieve sector nu beoordelen als neutraal.

Voor de sector telecom had het team al een positieve houding. Deze sector verdient aandacht op grond van een aantal opwaartse winstherzieningen die te danken zijn aan positieve verrassingen. De optimistische visie voor telecom blijft gehandhaafd.

Mogelijke underperformance voor cyclische sector basismaterialen
Voor de cyclische sector basismaterialen heeft het team de verwachtingen echter naar beneden bijgesteld. “Wij denken dat basismaterialen een moeilijke tijd tegemoet gaan en er wellicht niet in slagen de marktperformance te evenaren,” zegt Doeswijk.

Deze verschuiving vloeit voort uit de neerwaartse herziening van vorige maand voor een andere cyclische sector. Toen heeft het team namelijk de positieve visie voor industrie en dienstverlening gewijzigd naar neutraal. Deze visie blijft gehandhaafd.

Deel deze pagina: