By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

China op weg naar de top

06-01-2010 | Visie | Arnout van Rijn

"De afgevaardigden in Kopenhagen waren er niet blij mee, maar China weigert simpelweg zijn groei op te offeren aan schonere lucht."

Arnout van Rijn, portefeuillemanager van het Robeco-fonds Asia Pacific Equities en werkzaam in Hongkong, legt uit hoe China op een aantal verrassende manieren het Westen voorbijstreeft.

Lange tijd was het de droom van elke verkoper om aan elke inwoner van China een tube tandpasta te verkopen. Die droom begint echter waarheid te worden. Vroeger konden wij nog zeggen dat China weliswaar snel groeide, maar dat het land in een mondiale context nog altijd klein was.

Inmiddels weten wij wel beter. 2009 was een overvloedig jaar voor China, zeker in vergelijking met andere landen wereldwijd. China heeft zijn groei van 8% weten vast te houden, terwijl de rest van de wereld te lijden had van een algehele recessie.

Een van de mijlpalen die in 2009 werden gehaald, is dat China is uitgegroeid tot de grootste automarkt ter wereld, met een verkoop van naar schatting 13,5 miljoen auto’s. Dit kunnen wij afzetten tegen 11 miljoen auto’s in de VS, tot nu toe veruit de grootste markt.

China hard op weg om ’s werelds grootste consument van LCD tv’s te worden

Dit jaar zullen er meer mijlpalen worden bereikt. China lijkt hard op weg om in 2010 ook ’s werelds grootste consument van LCD tv’s te worden. De Chinese consument zal naar verwachting 25 à 28 miljoen tv’s aanschaffen, dit met steun voor kopers op het platteland.

Opmerkelijk is dat de Chinees gemiddeld een groter scherm prefereert dan de Amerikaan (36% koopt een scherm van meer dan 40 inch, afgezet tegen slechts 28% in de VS). In China laat je immers je rijkdom zien aan de hand van de grootte van je tv-scherm!

Zelfs relatief arme mensen kopen een groot scherm, omdat het een goedkope vorm van huisamusement vormt. Illegale Dvd’s zijn er in overvloed en het is goedkoper dan naar de bioscoop gaan.

Een andere vorm van goedkoop amusement zijn online games. Op dit vlak is China de op één na grootste markt, na de VS. China besteedt op dit gebied ongeveer 40% meer dan het mondiale gemiddelde.

Meer consumptie betekent economische groei

Een dusdanig forse consumptie geeft ook weer een impuls aan de buitengewone groei van China. Dit vormt, en dat zal voorlopig zo blijven, het belangrijkste economische verschijnsel ter wereld. Tien jaar terug was de Chinese economie ongeveer half zo groot als die van Duitsland. Inmiddels is zij al anderhalf keer zo groot.

De afgevaardigden op de klimaattop te Kopenhagen waren er niet blij mee, maar zolang de gemiddelde levensstandaard van China ver achter ligt op die in het Westen, weigert China simpelweg zijn groei op te offeren aan schonere lucht.

De vervuiling wordt vooral veroorzaakt door de zware Chinese industrie, een vlak waarop China al veel langer geleden het Westen heeft ingehaald. Per hoofd van de bevolking verbruikt China nu bijna het tweevoudige van het mondiale gemiddelde van cement en staal. Dit wordt met name gebruikt voor de grootschalige en snelle aanleg van infrastructuur.

Aanleg van infrastructuur om de Chinese groei te stimuleren

Na de enorme impuls van vorig jaar, zal ook dit jaar het werk aan de infrastructuur worden voortgezet. China is misschien nog steeds een land in ontwikkeling, maar zijn infrastructuur is binnenkort eersteklas. Nog één laatste statistisch feit: China heeft vandaag de dag meer dan 100.000 kilometer aan tolwegen. Dat is 70% van het mondiale tolwegennetwerk. Door dergelijke ontwikkelingen zal China snel blijven groeien, even als de achterliggende factoren van die groei.

 

Belangrijke informatie
Dit document is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld door Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). Het is bedoeld om de lezer te voorzien van informatie over de specifieke capaciteiten van Robeco, maar is geen aanbeveling om effecten of beleggingsproducten te kopen of te verkopen. Elke belegging brengt risico met zich mee. Beleggingsbeslissingen dienen daarom alleen op basis van het relevante prospectus en grondig financieel, fiscaal en juridisch advies te worden genomen.

De inhoud van dit document is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring omtrent de juistheid of volledigheid gegeven, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Het manuscript is gesloten op de bovengenoemde datum. Dit document is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een jurisdictie of land waar de plaatselijk geldende wet- of regelgeving een dergelijke distributie of een dergelijk gebruik niet toestaat.

Historische rendementen worden alleen ter illustratie gegeven en zijn als zodanig geen weergave van de verwachtingen van Robeco voor de toekomst. In het verleden behaalde resultaten zijn wellicht niet representatief voor toekomstige resultaten en de werkelijke rendementen kunnen aanzienlijk afwijken van de in dit document uitgesproken verwachtingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Alle auteursrechten, patenten en andere eigendomsrechten die van toepassing zijn op de informatie in dit document zijn het eigendom van Robeco Institutional Asset Management B.V. Er worden geen rechten van welke aard dan ook in licentie gegeven of toegewezen of op andere wijze overgedragen op personen die toegang hebben tot deze informatie.

De informatie in deze publicatie is niet bestemd voor gebruikers van andere landen, zoals Amerikaanse burgers en ingezetenen, waar het aanbieden van buitenlandse financiële diensten niet is toegestaan of waar de diensten van Robeco niet beschikbaar zijn.

Robeco Institutional Asset Management B.V. in Rotterdam (handelsregisternummer 24123167) is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

Deel deze pagina: