By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Amerikaans infrastructuurinitiatief nader bekeken.

16-09-2010 | Visie | Steef Bergakker

Zelfs in afgeslankte vorm zullen de uitgaven die Obama wil doen aan infrastructuur een enorme positieve impuls zijn voor de investeringen in infrastructuur, zegt Steef Bergakker, manager van Robeco Infrastructure Equities.

De voorstellen die president Obama aankondigde om de noodlijdende transportinfrastructuur van de VS te vernieuwen en uit te breiden zijn ronduit indrukwekkend. De plannen hebben betrekking op het opknappen van 150.000 mijl aan wegen, bouw en onderhoud van 4000 mijl aan spoorlijnen, en de bouw of renovatie van ongeveer 150 mijl aan landingsbanen op vliegvelden, te realiseren over een periode van zes jaar.

Obama wil met zijn plannen voortbouwen op de investeringen die al zijn gedaan in het kader van de Recovery Act. Daarnaast is het doel om banen te creëren en de concurrentiekracht van de Amerikaanse economie veilig te stellen voor de langere termijn. “De voorstellen zijn een belangrijke stap in de noodzakelijke aanpak van de verouderde Amerikaanse transportinfrastructuur,” zegt Steef Bergakker.

Voorstel om vooraf al USD 50 miljard te investeren
Het is nog niet zeker hoe groot de investering die uit de voorstellen voortkomt zal zijn. Een ding is alvast wel duidelijk. Om de banengroei een impuls te geven, omvat het plan al een aanzienlijke investering van USD 50 miljard die bij voorbaat wordt gedaan.

“Dit zou voldoende moeten zijn om de grote gaten te vullen die momenteel bestaan in de financiering van infrastructuurprojecten,” zegt Bergakker. Om dat te illustreren merkt hij op dat in het kader van het inmiddels afgelopen programma ‘SAFETEA-LU’ (Safe Accountable Efficient Transportation Equity Act: a Legacy for Users) gemiddeld ongeveer USD 38 miljard per jaar werd uitgegeven.

Goed politiek moment om infrastructuurprojecten te starten
Bergakker merkt op dat het politiek gezien een goed moment is om infrastructuurplannen te lanceren. “Hoewel politici de noodzaak van langetermijninvesteringen in de infrastructuur van een land erkennen, dwingt politiek opportunisme hen vaak om te focussen op initiatieven voor de korte termijn die weliswaar snel politiek succes opleveren maar niet voorzien in de investeringsbehoeften voor de langere termijn,” legt hij uit.

Daarom zijn volgens hem economische crises vaak het gunstigste moment om grootschalige infrastructuurprojecten op te starten. Dergelijke projecten kunnen immers grote aantallen banen creëren, waarmee politici verzekerd zijn van hun broodnodige kortetermijnsucces in tijden met een hoge werkloosheid.

“Het initiatief van Obama toont aan dat de omstandigheden nog steeds zeer gunstig zijn om belangrijke en noodzakelijke infrastructuurprojecten van de grond te krijgen,” zegt hij.

Infrastructuurbank is de kern van het voorstel
Bergakker is vooral onder de indruk van het voorstel tot oprichting van een infrastructuurbank. Het grote pluspunt van een dergelijke instelling is volgens hem dat deze bank voorstellen voor infrastructuurprojecten zou beoordelen op hun economische voordelen, in plaats van te vertrouwen op de huidige praktijk van vastgestelde en op formules gebaseerde toelagen. “Dit zou de beslisprocessen aanzienlijk versnellen en verbeteren," redeneert Bergakker.

Congres neemt de plannen in huidige vorm waarschijnlijk nog niet aan
Al met al zijn het veelbelovende voorstellen. Maar op dit moment zal het voorlopig nog wel even bij voorstellen blijven. De grote vraag is of Obama er in zal slagen de voorstellen door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te loodsen. Hij heeft vier weken de tijd vóór de tussentijdse verkiezingen in november om een deal te sluiten.

En het ziet er niet gunstig uit. “Gezien de verwachting dat het Congres zich op dat moment vooral zal richten op wetgeving om de kredietverlening aan kleine bedrijven te verbeteren, is er maar een kleine kans dat de infrastructuurvoorstellen worden aangenomen," zegt Bergakker.

De eerste reactie van de Republikeinen was negatief. En als de Republikeinen na de tussentijdse verkiezingen de meerderheid krijgen in het Huis van Afgevaardigden of de Senaat, is de kans klein dat zij de pogingen van de president om de bestedingen te verhogen zullen steunen, gezien hun standpunt over het verlagen van de uitgaven en het terugbrengen van het begrotingstekort.

Afgeslankte versie wordt waarschijnlijk wel aangenomen
Volgens Bergakker is het onwaarschijnlijk dat het voorstel in zijn huidige vorm wordt aangenomen, en dat geldt vooral voor het deel over de investeringen die vooraf worden gedaan.

“Maar ik geloof dat het minder controversiële deel van het voorstel -- de hervorming van het financieringsproces en de oprichting van een infrastructuurbank -- overeind zal blijven en relatief ongewijzigd zal worden aangenomen, al zal het waarschijnlijk wel enige vertraging oplopen," zegt hij. Over het algemeen zullen de uitgaven echter waarschijnlijk worden verlaagd.

“Toch zou het plan nog steeds een grote doorbraak zijn voor de investeringen in infrastructuur in de VS, wat op zijn beurt zeer positief is voor infrastructuur als ons beleggingsthema," zegt hij tot slot.

Deel deze pagina: