By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Aandelenperformance herstelt

14-04-2010 | Vooruitblik | Lukas Daalder

Een opmerking van een bezoekende strateeg zette Lukas Daalder, senior strateeg van het Robeco Economic & Financial Markets Analysis-team, aan het denken: doen aandelen het altijd goed tussen recessies?

Laatst hadden we bij Robeco een strateeg van een grote Amerikaanse bank over de vloer, die in dertig minuten de wereld tegen het licht hield. Geroutineerd bladerend door zijn presentatie, praatte hij over van alles en nog wat, van opkomende landen tot inflatie en van IT tot bedrijfsobligaties. En net zo makkelijk weer terug.

Wanneer hij een vraag kreeg, probeerde hij eerst precies te doorgronden waar je heen wilde om vervolgens de vraag te beantwoorden die je volgens hem werkelijk wilde stellen. De mogelijkheid dat iemand gewoon een eenvoudige vraag zou stellen en daar een eenvoudig antwoord op wilde hebben, leek niet in hem op te komen.

Hij was positief over de Amerikaanse economie (V-vormig herstel), maar als gevolg daarvan was hij voorzichtig over aandelen (aandelen doen het slecht in tijden van exitstrategieën).

Na een minuut of twintig was hij wel klaar met zijn verhaal  Daarna vroeg hij ons wat de visie van Robeco is op de aandelenmarkten. Toen we hem meldden dat wij nog wel een verder herstel in aandelen verwachtten,  zag je hem overdenken hoe hij zijn gastheren tegemoet kon komen, zonder te veel op zijn eigen commentaar terug te komen.

“Ach,” zei hij uiteindelijk, “aandelen doen het eigenlijk altijd wel goed tussen twee recessies.” En daarna ging hij snel over op een ander onderwerp.

Klare taal, maar is het waar?
Deze bewering, die eigenlijk niet meer was dan een luchtige opmerking, spookt sindsdien door mijn hoofd. Hoewel ik veel van de strekking van de rest van zijn voordracht al ben vergeten, is deze opmerking blijven hangen.

Zelden heb ik zo’n sterke, en tegelijkertijd eenvoudige bewering over aandelen gehoord. De enige vraag is: heeft hij het bij het juiste eind? Is het echt zo simpel? Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, en dat verklaart waarom deze bewering me zo bezighoudt.

In de onderstaande grafiek is de performance te zien van de S&P 500-index tussen 1928 en het heden. De grijze gebieden geven de officiële Amerikaanse recessies weer, zoals vastgesteld door het National Bureau of Economic Research (NBER). De zwarte lijnen geven de performance van aandelen weer van het begin van een herstelperiode tot het begin van een recessie, en vice versa. Ik maak gebruik van maandgemiddelden, al was het maar om de simpele reden dat ook recessies zich in maanden laten vangen, en niet op de dag nauwkeurig worden vastgesteld.

Performance van Amerikaanse aandelen tijdens herstelperiodes en recessies 

04 Aandelenperformance herstelt | IMG1

Bron: NBER, Bloomberg, Robeco

Op zich ziet de grafiek er even simpel uit als de uitspraak zelf: aandelen doen het tussen recessies (vrijwel) altijd wel goed.  In tabelvorm ziet het rendement op aandelen tijdens de verschillende recessies er als volgt uit,  waarbij ik het einde van de laatste recessie op juli 2009 heb gezet.

Slechts één keer in de afgelopen 80 jaar werd er tussen twee recessies een negatief rendement behaald en dat was in de periode 1945- 1948, toen de belegger een verlies van 4% te verduren kreeg. Overigens moest men in de periode 1938-1945 ook erg lang op het schamele positieve rendement van 9% wachten, maar dat terzijde.

Performance van Amerikaanse aandelen tijdens herstelperiodes en recessies

Herstel Recessie
192964%-82%
1937110%-29%
19459%16%
1948-4%9%
195350%18%
195764%-4%
196025%17%
196944%-5%
197318%-13%
198024%7%
19817%6%
1990155%5%
2001230%-2%
200729%-37%
Gemiddeld 59%-7%
Bron: Bloomberg, Robeco

Wat de recessies zelf betreft is het beeld wat meer wisselend:  gemiddeld genomen moet je aandelen in die periode links laten liggen (-7% rendement),  maar in 50% van de gevallen werd ondanks de recessie toch een positief rendement bereikt.  Dit is deels ook te danken aan het feit dat de beurs in veel gevallen tegen het einde van een recessie al weer stevig aantrekt. 

Kortom: mooie uitspraak.

Geen reden om op onze lauweren te rusten
Maakt dit ons leven nou makkelijker?  Eigenlijk niet. Niet alleen zit je met het probleem dat de NBER doorgaans erg traag is met het afkondigen van recessies en het einde daarvan (een maand of 20 in sommige gevallen),  maar bovendien valt er ook nog de nodige eer binnen de herstelfase en de recessie zelf te behalen.

Onderstaande tabel laat zien welke correcties er binnen elke fase hebben plaatsgevonden.  Om dit te verduidelijken: binnen het herstel van 1933- 1937 daalde de beurs vanaf januari 1934 tot maart 1935 met 24%, om vervolgens weer sterk te herstellen.  De linkerkolom geeft de neerwaartse correcties binnen een herstelfase weer, de rechterkolom de rallies binnen de recessies. 

Correcties tijdens recessies/herstelperiodes 

RecessieVerliezen binnen herstelperiodesWinsten binnen recessieperiodes
1929-4%88%
1937-24%36%
1945-42%22%
1948-25%13%
1953-9%25%
1957-12%9%
1960-9%19%
1969-16%20%
1973-12%31%
1980-19%19%
1981-8%29%
1990-30%23%
2001-29%9%
200725%
Gemiddeld-18%26%

Bron: Bloomberg, Robeco

Kortom, tussen twee recessies in doen aandelen het altijd wel goed.  Duidelijk is alleen ook dat je je resultaat kan verbeteren door niet alleen tot de volgende recessie te wachten.

Deel deze pagina: