By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Wereldwijde aandelen

Robeco introduceerde zijn eerste wereldwijd beleggende fonds (Robeco N.V.) in 1933, slechts vier jaar na oprichting van het bedrijf. Momenteel beheren we aandelenportefeuilles voor een groot aantal particuliere klanten en mandaten voor institutionele klanten over de hele wereld. Ons assortiment varieert van producten die beleggen in wereldwijde core- en waardeaandelen tot duurzame, thematische en high-convictionstrategieën. Daarnaast beheren we een aantal wereldwijde aandelenportefeuilles volgens zuiver kwantitatief gedreven strategieën, zoals enhanced indexing en laagvolatiele strategieën.

Wereldwijde aandelen

Global Equities Core

De portefeuillemanagers van Robeco Global Equities vinden dat de koers van een aandeel uiteindelijk wordt gedreven door de fundamentals van het bedrijf en door de economische waarde die het bedrijf kan genereren. Daarom vormt bottom-upaandelenselectie de kern van het beleggingsproces. De kwaliteit, diepte en focus van het onderzoek van onze analisten zijn essentieel als het gaat om het nauwkeurig en consistent vaststellen van de factoren die de waardering van een bedrijf bepalen.

Het team screent het universum voor de allerbeste beleggingsideeën met behulp van fundamentele bottom-upanalyse. De focus ligt hierbij op waardecreatie op de lange termijn en het selecteren van bedrijven met een groeiend rendement op geïnvesteerd kapitaal. Een Value Dynamic Framework wordt gebruikt om te bepalen in hoeverre een bedrijf zijn economische waarde kan verbeteren. ESG-criteria worden gebruikt als extra ‘lens’ om het risico-rendementsprofiel van potentiële beleggingen te beoordelen.

Robeco Global Equities Core heeft een zeer gespreide portefeuille, terwijl Robeco Global Equity High Conviction een geconcentreerd beleggingsproduct is met een vrije stijl, dat los van enige benchmark wereldwijd exclusief belegt in de meest aantrekkelijke aandelen.

Robeco Boston Partners Global Equity is een actief beheerde waardestrategie zonder index voor wereldwijde all-caps, die ernaar streeft alfa te genereren via bottom-upaandelenselectie.

Highlights
 • Beleggingsproces is volledig gebaseerd op bottom-up, fundamenteel onderzoek
 • Waardecreatie op de lange termijn door het selecteren van bedrijven met een groeiend rendement op geïnvesteerd kapitaal
 • Strikte naleving van een lange beleggingshorizon (3-5 jaar)
 • Integreren van ESG-factoren leidt tot een betere beoordeling van het risico-rendementsprofiel van bedrijven
 • Een groot team van ervaren researchanalisten op basis van sectorspecialisaties, gecombineerd met een stabiel, ervaren portefeuillebeheerteam

Developed markets

Robeco’s Quantitative Global Equities-strategie is ontwikkeld voor beleggers die wereldwijde aandelenexposure zoeken en tevens flexibiliteit wat betreft alfa en bèta. Deze benadering, die Robeco al sinds 1994 succesvol hanteert, kan de performance van nagenoeg elke passieve index overtreffen. De strategie kan volledig op maat worden gesneden om optimaal aan te sluiten op de doelstellingen van de klant.

Robeco Global Equities Quant wordt beheerd op basis van een volledig bottom-up gedreven beleggingsbenadering. De strategie combineert de uitkomsten van ons eigen kwantitatieve aandelenselectiemodel met een gedisciplineerd algoritme  voor portefeuilleconstructie en uniek risicobeheer.

Aandelenselectie is de enige performance driver en wordt bepaald door ons selectiemodel. Dit model is gebaseerd op ons sterke vertrouwen in behavioral finance. Het maakt gebruik van de systematische identificatie en exploitatie van marktinefficiënties die ontstaan als gevolg van voorspelbare patronen in het gedrag van beleggers.

Highlights
 • Bewezen aandelenselectiemodel, gebaseerd op onze omvangrijke kwantitatieve kennis
 • Ruime ervaring op het gebied van kwantitatieve aandelenselectie, eerste modeelen begin jaren negentig ontwikkeld
 • Eigen constructiealgoritme zorgt voor een maximale exposure naar de alfa van ons aandelenselectiemodel, terwijl de turnover beperkt blijft
 • Kwantitatief en gedisciplineerd beleggingsproces met constante supervisie van het beleggingsteam
 • Gespecialiseerd en ervaren beleggingsteam
 • Flexibel productaanbod

Conservative

Robeco’s Conservative Equity-strategieen streven ernaar om aandelenrendementen te realiseren tegen een aanzienlijk lager neerwaarts risico. Conservative Equity heeft een focus op absoluut rendement en absoluut risico, met als doel het behalen van een zo hoog mogelijk voor risico gecorrigeerd rendement.

De portefeuilles worden beheerd op basis van een zuiver bottom-up gedreven beleggingsbenadering. Onze aanpak combineert de uitkomsten van ons kwantitatieve aandelenselectiemodel voor Conservative Equity met een gedisciplineerd algoritme voor portefeuilleconstructie en uniek risicobeheer.

Aandelenselectie is de enige performance driver en wordt gedreven door ons aandelenselectiemodel voor conservative equity. Dit model is gebaseerd op een van de eerst ontdekte marktanomalieën: de laagrisico-anomalie. Het model is gebaseerd op bekroond onderzoek van Robeco dat laat zien dat aandelen met laag risico op lange termijn hogere rendementen realiseren dan aandelen met hoog risico.

Highlights
 • Actief op het gebied van laagrisicobeleggen sinds 2006, gesteund door bekroond onderzoek
 • Aanpak gebaseerd op de laagrisico-anomalie
 • Systematische, op onderzoek gebaseerde beleggingsbenadering
 • Streeft naar aandelenrendementen tegen lagere neerwaartse risico's dan die van de referentie-index
 • Behoud van kapitaal en risico-rendementsprofiel staan voorop
 • Uniek eigen kwantitatief model en algoritme voor portefeuilleconstructie
 • Toegewijd en ervaren beleggingsteam

Boston Partners

In Augustus 1987 zetten de oprichters van Boston Partners Asset Management hun beleggingsprincipes op schrift. Deze principes staan binnen Robeco Boston Partners bekend als “The Fundamental Truths” en liggen ten grondslag aan elke beleggingsbeslissing die de beleggers nemen:

1. Wat werkt is wat over een langere periode het marktgemiddelde overtreft
2. Waarde werkt
3. Momentum werkt
4. Fundamentele analyses moeten gebaseerd zijn op ideeën over waarde en momentum
5. Kwantitatieve methodes moeten het uitgangspunt zijn van fundamentele analyses

In 2007 breidde Robeco Boston Partners het onderzoek van analisten uit naar sectoren en industrieën over de hele wereld, vanuit het geloof dat de bewezen benadering die werd gebruikt in de VS ook toegepast zou kunnen worden op een wereldwijd universum van aandelen.

De basis voor dit besluit was onze overtuiging dat de performance van een aandeel altijd wordt gedreven door dezelfde aspecten, ongeacht waar het bedrijf is gevestigd: aantrekkelijke waardering, sterke bedrijfsfundamentals en een positieve katalysator voor verandering. Voor deze uitbreiding werd ook een complete beoordeling van de internationale normen voor boekhouding en financiële verslaggeving uitgevoerd om te garanderen dat onze kwantitatieve systemen wereldwijd dezelfde uitwerking hebben als in de VS. Het resultaat was dat onze fundamentele analisten hun sectorcoverage hebben vergroot naar een wereldwijd universum.

De uitkomst hiervan is de Robeco Boston Partners Global Premium Equities-portefeuille. Het doel van de strategie is om de beste combinatie van waarde en bedrijfsfundamentals te vinden, met een flexibele benadering ten opzichte van kapitalisatieparameters en geografische focus en zonder een specifieke voorkeur voor sectoren, valuta's, regio's of landen.
Boston Partners Asset Management is een gespecialiseerde boutique en onderdeel van Robeco Investment Management (RIM).

Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze strategieën en oplossingen.
Contactgegevens

Producten