By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Sustainability investing

Sustainability investing bestaat uit activiteiten, producten en diensten waarbij niet-financiële criteria worden geïntegreerd in traditionele financiële analyse en beleggingsprocessen. Met deze aanpak zijn onze beleggers in staat beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen. Bovendien verkleint sustainability investing de risico’s en biedt beleggingsmogelijkheden op de lange termijn.

Sustainability investing

Robeco houdt zich sinds 1999 bezig met duurzaamheid. In dat jaar brachten we als eerste grote vermogensbeheerder een toegewijd duurzaam beleggingsfonds (Duurzaam Aandelenfonds) op de markt. Al vele jaren integreren we ESG-criteria in onze beleggingsprocessen en we lopen voorop op het gebied van actief aandeelhouderschap. Sinds 2005 gaan we de dialoog aan met ondernemingen waarin we beleggen om hun duurzaamheid te vergroten.
 
In 2007 nam Robeco het in Zürich gevestigde SAM over, een vermogensbeheerder die zich exclusief richt op sustainability investing. In 2013 is SAM omgedoopt in RobecoSAM, als onderdeel van Robeco's strategie om de activiteiten van de gehele groep op het gebied van sustainability investing verder met elkaar in lijn te brengen. RobecoSAM heeft een breed, maar gericht aanbod van producten en diensten op het gebied van sustainability investing. Een van zijn hoofdactiviteiten is de RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment (CSA), een jaarlijks onderzoek naar de duurzaamheid van vooraanstaande multinationals. Deze CSA vormt de onderzoeksbasis van de wereldwijd gerenommeerde Dow Jones Sustainability Indexes, die in 1999 zijn opgericht en de langst lopende duurzaamheidsindices ter wereld zijn.
 
Zowel Robeco als RobecoSAM is ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties.
 
Sustainability investing is gebaseerd op de volgende samenhangende activiteiten:

ESG-integratie
Robeco legt zich toe op de integratie van ESG-factoren in zijn beleggingsprocessen. Robeco is ervan overtuigd dat er rekening gehouden dient te worden met deze ESG-factoren om de risico's en kansen die verbonden zijn aan de bedrijven en landen waarin wordt belegd goed te doorgronden.

RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment (CSA)
Elk jaar worden de 2.500 grootste bedrijven ter wereld uitgenodigd om deel te nemen aan RobecoSAM’s Corporate Sustainability Assessment (CSA). Deze assessment dient als basis voor de samenstelling van de Dow Jones Sustainability Indexes. Het directe contact met de bedrijven levert unieke informatie op, die breed in de Robeco Groep gebruikt wordt ten behoeve van onze klanten. Gegevens uit de CSA vormen de basis van de ESG-informatie die de Robeco Groep integreert in zijn beleggingsprocessen en zijn aanbod aan duurzaamheidsgerelateerde producten en diensten.

Actief aandeelhouderschap: engagement en stemmen
Robeco is toonaangevend op het gebied van het uitoefenen van betrokken aandeelhouderschap en heeft binnen RobecoSAM een team van specialisten samengesteld dat zich uitsluitend bezighoudt met corporate governance en duurzaamheid. Dit team is ook verantwoordelijk voor het uitoefenen van stemrecht en het aangaan van een constructieve dialoog met de bedrijven waarin wij beleggen, met als doel het verhogen van de aandeelhouderswaarde op de lange termijn.

Uitsluiting
Uitsluiting van bedrijven is ons laatste middel dat pas moet worden ingezet als alle andere methoden op basis van dialoog hebben gefaald. Daarnaast hebben we een minimaal uitsluitingsbeleid met betrekking tot controversiële wapens en landen.
 
Lees meer over onze producten en diensten op het gebied van sustainability investing.

ESG-integratie

Robeco legt zich volledig toe op de integratie van ESG-factoren in onze beleggingsprocessen. Robeco is ervan overtuigd dat er rekening gehouden dient te worden met deze ESG-factoren om de risico's en kansen die verbonden zijn aan onze beleggingen goed te doorgronden. We integreren ESG-data in onze beleggingsprocessen op zowel bedrijfs- als landenniveau. RobecoSAM’s Corporate Sustainability Assessment vormt doorgaans de bron van onze ESG-analyses.
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is van invloed op de winstgevendheid van bedrijven, de waardering en het risicogecorrigeerd rendement van beleggingen. Het integreren van deze criteria in beleggingsanalyses is daarom uiteindelijk in het belang van onze klanten. Deze aanpak biedt portefeuillemanagers niet alleen een extra 'lens' om beleggingskansen te herkennen, maar kan ook bijdragen aan een betere afstemming van de doelstellingen van institutionele beleggers met die van de maatschappij.
 
Het niveau van integratie van niet-financiële factoren in onze beleggingsprocessen wordt afgestemd op de kenmerken van elke beleggingsstrategie.

RobecoSAM’s Corporate Sustainability Assessment

Elk jaar worden de 2.500 grootste bedrijven ter wereld uitgenodigd om deel te nemen aan RobecoSAM’s Corporate Sustainability Assessment (CSA). Deze assessment dient als basis voor de samenstelling van de Dow Jones Sustainability Indexes.
 
De CSA vragenlijst bevat meer dan 100 vragen over economische, ecologische en sociale onderwerpen. De focus daarbij ligt op sectorspecifieke criteria die een bepalende invloed hebben op de manier waarop bedrijven over langere termijn in staat zijn waarde te creëren. Bedrijven die deelnemen aan de CSA ontvangen een Company Benchmarking Scorecard die hen in staat stelt om hun prestaties op het gebied van duurzaamheid te vergelijken met branchegenoten. Veel bedrijven gebruiken de assessment om hiaten in hun bedrijfsprocessen te identificeren alvorens over te gaan tot verbeteringen. De mogelijkheid om opgenomen te worden in de bekende Dow Jones Sustainability Indices fungeert ook als een belangrijke reden voor bedrijven om hun duurzaamheidsbeleid verder te verbeteren.
RobecoSAM’s CSA is de belangrijkste tool bij het identificeren van die ondernemingen die het beste in staat zijn om in te spelen op de kansen en risico’s van wereldwijde duurzaamheidstrends.
 
Samenwerking met S&P Dow Jones bij het samenstellen van de Dow Jones Sustainability Indices
RobecoSAM werkt nauw samen met S&P Dow Jones bij het samenstellen van de Dow Jones Sustainability Indices. Deze indices worden vaak door institutionele beleggers gebruikt als objectieve benchmark bij het beheer van hun duurzame beleggingsportefeuilles. De Dow Jones Sustainability Indices hanteren een best-in-class aanpak bij het selecteren van bedrijven die binnen hun sector leidend zijn op het gebied van duurzaamheid. De indices, die worden samengesteld op basis van RobecoSAM’s CSA, behoren binnen de financiële sector tot de meest gerespecteerde duurzame benchmarks.

Actief aandeelhouderschap

Robeco is toonaangevend op het gebied van het uitoefenen van betrokken aandeelhouderschap en heeft binnen RobecoSAM een team van specialisten samengesteld dat zich uitsluitend bezighoudt met corporate governance en duurzaamheid. Dit team is ook verantwoordelijk voor het uitoefenen van stemrecht en het aangaan van een constructieve dialoog met de bedrijven waarin wij beleggen, met als doel het verhogen van de aandeelhouderswaarde op de lange termijn. 
 
Engagement
Robeco gaat al sinds 2005 de actieve dialoog aan met bedrijven waarin wij beleggen. Thema's die behandeld kunnen worden tijdens de dialoog tussen beleggers en bedrijven zijn bijvoorbeeld bedrijfsstructuur, zeggenschapsrechten, winstuitkeringen, maatschappelijk beleid en milieubeleid. 
 
Stemmen
Robeco stemt al sinds 1998 namens een aantal institutionele klanten. Tegenwoordig stemt Robeco voor bijna al zijn institutionele fondsen en regelt stemrapportages voor de beleggers in deze fondsen. Deze rapportages zijn toegesneden op de speciale wensen van institutionele beleggers en kunnen daardoor gebruikt worden in hun eigen verslaggeving.
 
Robeco baseert zijn stembeleid op de internationaal geaccepteerde beginselen van de International Corporate Governance Network (ICGN). Deze beginselen vormen een breed raamwerk voor de beoordeling van de corporate governance van bedrijven. Ze bieden genoeg ruimte voor bedrijven om te worden beoordeeld aan de hand van lokale normen, nationale wetgeving en gedragscodes voor corporate governance. Ook wordt er rekening gehouden met bedrijfsspecifieke omstandigheden en de toelichting van het management op het beleid van het bedrijf.
 
Uitsluiting
Volgens Robeco is uitsluiting het laatste middel dat pas moet worden ingezet als alle overige vormen van dialoog niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Sommige ondernemingen blijven ondanks onze inspanning tot verbetering vasthouden aan controversieel beleid. De uiterste consequentie kan zijn dat wij deze ondernemingen uitsluiten uit ons beleggingsuniversum. Ons beleid is gebaseerd op de volgende richtlijnen:

  • Uitsluiting van bedrijven die controversiële wapens produceren (antipersoneelmijnen, clusterwapens, chemische en biologische wapens), overeenkomstig algemeen aanvaarde verdragen: het Ottawa Treaty (1997) over antipersoneelmijnen; het Oslo Treaty (2008) over clusterbommen; de Chemical Weapons Convention (1997); de Biological Weapons Convention (1975).
  • Uitsluiting van staatsobligaties van controversiële landen, zoals bepaald door de VN-Veiligheidsraad (Somalië, Noord-Korea en Iran).
  • Uitsluiting van bedrijven die de beginselen van het United Nations Global Compact schenden, volgens een “enhanced engagement”proces.
Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze strategieën en oplossingen.
Contactgegevens

RobecoSAM
Het in Zwitserland gevestigde RobecoSAM is een beleggingsspecialist die zich uitsluitend richt op sustainability investing.
Wilt u meer weten over RobecoSAM?

Sustainability investing research en actueel

Lees onze laatste nieuwsberichten, onderzoeken en visies over sustainability investing.

Lees meer

Advance magazine mei 2015

Advance magazine mei 2015


Huidige activiteiten

Stemrapportages per fondsVerslagen van jaarvergaderingen