By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Verzekeren bij arbeidsongeschiktheid en overlijden

Naar wens kunt u via de Stichting Robeco PPI arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico’s verzekeren. Hiervoor werkt Robeco PPI samen met de verzekeraar Generali. Smart Pension biedt aanvullend de volgende dekkingen:

responsible-pension-accrual.jpg

Overlijden tijdens dienstverband
Smart Pension werkt toe naar een vermogen op pensioendatum. Wanneer de werknemer ruim voor pensioendatum overlijdt, is er echter nog veel te weinig vermogen opgebouwd om daaruit een adequaat partnerpensioen te financieren. Indien u ervoor kiest om dit risico te verzekeren, ontvangen -bij overlijden van de werknemer- de partner en (eventuele) kinderen een uitkering die is gebaseerd op het laatstverdiende salaris.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Naar wens kunt u aanvullend een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Wordt een deelnemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en eindigt hierdoor het dienstverband, dan neemt Generali de premiebetalingen voor de opbouw van het pensioenkapitaal over.

Treedt een medewerker uit dienst, dan vervallen automatisch deze verzekeringen.

Een medewerker heeft op het moment dat hij of zij met pensioen gaat de mogelijkheid om met het opgebouwde kapitaal ook nabestaandenpensioen voor zijn of haar partner in te kopen. Dit nabestaandenpensioen gaat uitkeren bij overlijden van de medewerker.

Deel deze pagina: