By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Europa als aanjager Nederlandse pensioen

11-02-2013 | Visie | Linda Boersma

De Nederlandse pensioenwereld is volop in beweging. Niet alleen aangestoken door binnenlandse veranderingen, maar ook op Europees niveau. Deze ontwikkelingen hebben direct of indirect invloed op de Nederlandse pensioenpolder. Denk aan de IORP2-wetgeving en de API (Algemene Pensioen Instelling). Jacqueline Lommen, directeur Europese Pensioenen bij Robeco, merkt echter dat er in Nederland weinig aandacht is voor de Europese wetgeving en innovaties. 
 
“Nederlandse pensioensector is omvangrijk, maar naar binnen gericht en we zijn geneigd vooral naar onze eigen nationale problematiek te kijken. Ondertussen is de pensioensector ook onderdeel van de Europese interne markt geworden. De directe impact van Europa op het Nederlandse pensioensysteem is nauwelijks merkbaar. Echter, Europa heeft indirect en op subtiele wijze invloed op alles wat er momenteel in de Nederlandse pensioenpolder speelt.”
 
Tussen DB en DC
Europa wordt als bedreiging gezien, maar is dat wel terecht? “Misschien moeten we die vraag anders stellen," zegt Lommen, “en kijken wat Europa ons kan brengen. Dus met open oog kijken naar welke goede pensioenoplossingen er in het buitenland bestaan, die bijvoorbeeld een tussenvorm bieden tussen DB- en DC-regelingen.”
 
“Er is namelijk veel waarvan we kunnen leren dan wel op moeten voorsorteren en tijdig kennis van moeten nemen. Ook IORP2, de voorziene EU-wetgeving die regels opstelt voor de financiering van pensioeninstellingen is een buitenlandse invloed. De PPI, een Premie Pensioen Instelling, die meer marktwerking in de Nederlandse pensioensector realiseert komt ook voort uit EU invloed. En de mogelijke komst van de API, de Algemene Pensioen Instelling.”
 
Smart DC-regeling
De pensioensector kijkt soms met argusogen naar nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld de premieregelingen. Aan de ene kant ziet men het ‘goede’ DB-pensioen en aan de andere kant het ‘slechte’ kale DC-pensioen, waarvan de uitkomst niet vaststaat en waarbij het risico geheel bij de deelnemer zou liggen.
 
“Zo zwart-wit ligt het niet,” aldus Lommen. De pensioenregeling van de toekomst, zoals Lommen zich die voorstelt, is het resultaat van de best practices uit Europa. Een vorm tussen de traditionele DB-pensioenregeling en de individuele premieregeling.
 
“Denk daarbij aan een reëel contract voor bijvoorbeeld de bedrijfstakpensioenfondsen, of de Smart DC-regeling voor alle werkgevers die niet verplicht in een bedrijfspensioenfonds deelnemen. Een Smart DC-regeling is bovendien internationaal gangbaar en goed uitlegbaar voor de deelnemer. Werknemers gaan het pensioen van de werkgever weer waarderen. En, allerminst onbelangrijk, het is houdbaar omdat het IFRS-proof is en stabiele premies kent”.

Richting aan de markt
Onlangs werd publiek dat Shell en ING voor DC-regeling hebben gekozen. Lommen: “Dat twee Nederlandse multinationals van dit formaat hebben gekozen voor DC in plaats van voor het reële contract, geeft richting aan de markt. Wij hopen dat dit aanleiding is voor pensioenfondsen om na te denken over de koers die zij kiezen en deze mogelijkheid daarin mee te nemen.”

Deel deze pagina: