By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Informatie voor pensioenadviseurs

Wanneer u de PPI van Robeco adviseert aan uw klanten, dan adviseert u een pensioenuitvoerder met een solide fundament, een innovatief beleggingsbeleid en een klantgerichte dienstverlening.

Solide fundament
  • Meer dan 25 jaar ervaring in het uitvoeren van defined contribution pensioenregelingen
  • Meer dan 15.000 deelnemers die gebruik maken van een bij Robeco ondergebrachte pensioenregeling.
  • Een sterke governance structuur
Meer over het solide fundament
 
Innovatief beleggingsbeleid
  • Academische onderbouwing: lifecycle allocatie op basis van human capital theorie
  • Innovatieve samenstelling beleggingsportefeuille
  • Focus op reëel pensioen mogelijk door geavanceerd risicomanagement
Meer over het innovatieve beleggingsbeleid

Klantgerichte dienstverlening
  • Toegankelijke (online) communicatie
  • Flexibiliteit en keuzevrijheid voor deelnemers
  • Operationele eenvoud dankzij koppeling met salarisadministratie
Meer over de klantgerichte dienstverlening
Een solide fundament is belangrijk voor een verantwoorde pensioenopbouw. Robeco Smart Pension heeft een stevige basis dankzij jarenlange beleggingsexpertise en de stichtingsvorm zorgt voor focus op de belangen van zowel de werkgever als werknemer.

Robeco als solide partner
Robeco is een sterke Nederlandse vermogensbeheerder met veel kennis en ervaring op het gebied van pensioen. Al meer dan 80 jaar heeft Robeco ervaring op het gebied van beleggen en ruim 25 jaar voert Robeco vermogensbeheeractiviteiten uit voor de grootste pensioenfondsen in Nederland.

Een stichting zonder winstoogmerk
Robeco Smart Pension wordt aangeboden door Stichting Robeco PPI. Er is gekozen voor een stichtingsvorm zodat de belangen van werkgevers én werknemers maximaal bewaakt worden. De winsten van de stichting komen ten goede aan de werkgevers en werknemers. Stichting Robeco PPI heeft een eigen bestuur met diepgaande kennis, ervaring en expertise rondom pensioen.

Sterk toezicht
Stichting Robeco PPI valt in de uitoefening van zijn activiteiten onder verschillende vormen van toezicht. Stichting Robeco PPI beschikt over een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. Dit betekent dat wordt voldaan aan allerlei eisen rondom de operationele, technische en financiële aspecten van de uitoefening van de PPI die in de Wet Financieel Toezicht verankerd zijn.
Stichting Robeco PPI staat verder onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en heeft zelf een intern toezichtsorgaan aangesteld bestaande uit leden met een gedegen achtergrond op het gebied van pensioenen. Daarnaast is inspraak door klanten geregeld doordat een vertegenwoordiging van klanten kan participeren in een klantenraad.

Meer informatie over Governance & Toezicht

Robeco Smart Pension biedt een klantgerichte dienstverlening, zowel voor werkgever als werknemers.

Online inzage
De online portal van Robeco Smart Pension is zowel voor de werkgever als de werknemer. Deelnemers hebben via de online portal 24 uur per dag toegang tot hun individuele rekeningoverzicht. Hier vinden zij up-to-date informatie over de beleggingen en verzekeringen. Ook wordt er een persoonlijk digitaal archief aangeboden waarin alle communicatie, waaronder het uniform pensioenoverzicht, gemakkelijk terug te vinden is. Bovenop deze online toegang kan de deelnemer gebruik maken van een telefonische helpdesk wanneer hij vragen heeft over zijn pensioen.
  • De digitale pensioencommunicatie van Robeco Smart Pension

Eén persoonlijk aanspreekpunt
Ondanks dat een aantal taken is uitbesteed, kan de werkgever voor alle zaken bij de Robeco PPI terecht. De werkgever krijgt hiervoor toegang tot een vast aanspreekpunt.

Koppeling loonadministratie
Het doorvoeren van wijzigingen, betalingen en het aanmelden van nieuwe medewerkers verloopt eenvoudig en accuraat, dankzij een directe koppeling met uw loonadministratiesysteem of dat van uw administrateur. Dit levert een soepele administratie op met minder fouten en veel gemak.
Deel deze pagina: