By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Alle ins en outs van Robeco Premiepensioeninstelling (PPI)

Innovatief beleggingsbeleid

Robeco Smart Pension heeft een aantal kerntaken. Een daarvan is vermogensbeheer, wat cruciaal is voor een goed pensioen. Robeco onderscheidt zich door innovatief beleggingsbeleid dat toegespitst wordt op het karakter en profiel van de deelnemers.

Het eindresultaat van de deelnemer voorop
Robeco stelt het eindresultaat van de deelnemer voorop. Dat betekent naast verantwoorde beleggingskeuzes ook zorgen dat het beleggingsrisico wordt afgebouwd naarmate de pensioendatum nadert. Deze methodiek wordt lifecycle beleggen genoemd. Hierbinnen biedt Robeco de unieke mogelijkheid om de precieze inrichting van de lifecycle allocatie aan te passen aan karakteristieken van het deelnemersbestand. Ook anticiperen we op de toekomstige koopkracht van deelnemers door actief in te spelen op inflatieontwikkelingen.

Geavanceerde invulling beleggingsportefeuille
Robeco heeft een geavanceerde oplossing voor de precieze invulling van de beleggingsportefeuille binnen Robeco Smart Pension. Deze invulling bestaat uit twee fondsen die speciaal zijn opgericht met een pensioenoplossing als doel: één fonds gericht op het behalen van rendement (de rendementsportefeuille) en één fonds dat met zo min mogelijk risico belegt (de beschermingsportefeuille). Gedurende de looptijd van de pensioenopbouw wordt het beleggingsrisico afgebouwd door de verdeling tussen deze twee fondsen langzaam aan te passen. Dit maakt de portefeuille overzichtelijk en begrijpelijk.
Beschermingsportefeuille
De beschermingsportefeuille zorgt ervoor dat onzekerheden rondom de hoogte van de pensioeninkoop zoveel mogelijk worden beperkt. Hier spelen bescherming tegen bewegingen in de pensioeninkoopfactor door renteveranderingen en bescherming tegen onverwachte inflatie een dominante rol. Binnen deze portefeuille wordt vooral in staatsleningen belegd uit Nederland en Duitsland.

Meer over de beschermingsportefeuille (Matching Portfolio)


Rendementsportefeuille
De rendementsportefeuille beperkt zich niet tot alleen aandelen, maar spreidt het vermogen ook over hoogrentende obligaties, obligaties uit opkomende landen en grondstoffen. Binnen het aandelengedeelte ligt een zwaar accent op zogenoemde strategische factoren; een concept dat recentelijk door enkele grote pensioenfondsen is ingevoerd voor de inrichting van hun aandelenportefeuille. Ten slotte belegt het fonds grotendeels in fondsen van derden, maar zonder dubbele kostenbelading, en in een combinatie van actieve en passieve producten.

Meer over de rendementsportefeuille (Return Portfolio)

Maatwerk life-cycle
Naast het behalen van rendement is het beheersen van risico’s bepalend voor de kwaliteit van vermogensbeheer. De life-cycle systematiek is daarbij één van de sleutelelementen. In een onderzoek van LNBB ion 2013 kwam de life-cycle systematiek van de Robeco PPI als beste naar voren. Binnen de life-cycle systematiek wordt namelijk rekening gehouden met de kenmerken van uw onderneming.

Meer over de life-cycle systematiek

Deel deze pagina: