By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Goed vermogensbeheer is cruciaal voor een goed pensioen.

Goed vermogensbeheer is cruciaal voor een goed pensioen.
Maar wat zijn de bepalende factoren?

Als pensioenadviseur let u op verschillende aspecten als u pensioenregelingen vergelijkt, zoals de kosten van de regeling, de kosten van de beleggingen en de hoogte van de verzekeringspremies. Vanwege de complexiteit krijgt de analyse van het vermogensbeheer vaak minder aandacht. Terwijl de kwaliteit van het vermogensbeheer juist cruciaal is voor de uiteindelijke hoogte van het pensioen.

Robeco is van mening de kwaliteit van het vermogensbeheer wordt bepaald door de wijze waarop met risico’s omgegaan wordt. Het beleggingsbeleid van Robeco Smart Pension biedt dan ook bescherming tegen verschillende risico’s die het pensioen van de deelnemer negatief kunnen beïnvloeden:
 • Conversierisico
  Robeco Smart Pension neemt maatregelen om rentedalingen vlak voor de pensioeninkoop te kunnen compenseren met extra vermogensgroei. Zo komen deelnemers niet voor verrassingen te staan wanneer ze met pensioen gaan.
 • Inflatierisico
  Robeco Smart Pension neemt maatregelen om de koopkracht van het beoogde pensioen van de deelnemer te beschermen.
 • Financieel marktrisico
  Robeco Smart pension vangt beleggingsrisico’s op door een uitgebreide spreiding van de beleggingsportefeuille over verschillende beleggingscategorieën. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de life cycle allocatie optimaal is ingericht.
 • Implementatierisico
  Robeco Smart Pension laat op transparante wijze zien de afspraken over het vermogensbeheer ook daadwerkelijk worden nagekomen.
Deel deze pagina: