By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Risicobeheersing bij gebruik van derivaten voor overlays

Risicobeheersing bij gebruik van derivaten voor overlaysIndien derivaten worden ingezet om de doelstellingen van de overlay strategie te bereiken, is het beheersen van de risico’s in het beheer van derivatenportefeuilles erg belangrijk (operationeel, waardering, liquiditeit, tegenpartij). Hiervoor heeft Robeco diverse middelen ter beschikking.

1. Een robuust en solide trading- en risicomanagementsysteem
2. Central Clearing
3. Een eigen trading desk

1. Een robuust en solide trading- en risicomanagementsysteem
Solide systemen zijn in dit kader cruciaal. Bij Robeco vindt het beheer van de portefeuilles plaats in een robuust non-Excel based trading- en risicomanagementsysteem dat wereldwijd door een groot aantal (investment)banks wordt gebruikt. Dit systeem zorgt voor correcte, gevalideerde en up-to-date modellen voor de waardering van de derivaten en de verplichtingen. Tevens zorgt gebruik van dit systeem voor een verminderd operationeel risico bij het beheer van de portefeuilles.  
 
2.Central clearing
Een andere belangrijke ontwikkeling in het kader van risicobeheersing is de beweging naar Central Clearing. Robeco beschouwt dit als een belangrijke mogelijkheid om tegenpartijrisico bij het aangaan van derivatentransacties te beperken en is daarom ook als een van de eerste Europese vermogensbeheerders begin 2012 live gegaan met central clearing voor haar fondsen, waaronder haar LDI fondsen.  
 
3. Een eigen trading desk
Voor het handelen van derivaten ter beheersing van aandelen, inflatie en renterisico’s heeft het team ook een eigen trading desk die actief is op de derivatenmarkt (onder meer voor renteswaps, swaptions, inflatieswaps en aandelen- en fondsopties).

Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze strategieën en oplossingen.
Contactgegevens