By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Intensieve samenwerking binnen de Robeco organisatie

Het Customized Overlay Management team werkt intensief samen met andere expertise-afdelingen binnen Robeco, zoals Group Risk Management, Investment Solutions, Fixed Income (Rates en Credits) en Juridische Zaken.

Figuur 1: Customized Overlay Management

Customized Overlay Management

  • Binnen Fixed Income is het Rates team verantwoordelijk voor het beheer van Robeco’s actief beheerde portefeuilles bestaande uit staatsobligaties, terwijl het Credits team deze verantwoordelijkheid heeft voor portefeuilles bestaande uit credits, covered bonds, supranationals en agencies.
  • Risk Management is binnen Robeco geïntegreerd in alle onderdelen van het beleggingsproces en separaat ondergebracht bij de onafhankelijke afdeling Risk Management. Vanuit de afdeling Group Risk Management vindt bewaking en controle buiten het dagelijkse operationele beheerproces plaats ten einde een onafhankelijke bevestiging te krijgen van de resultaten. 
  • Binnen de afdeling Investment Solutions is alle expertise bijeengebracht op het gebied van Integraal Vermogensbeheer zoals kwantitatieve analyse en (strategische) asset allocatie (inclusief advisering renteafdekking), portefeuillemanagement, manager selectie en research.
  • Voor wat betreft het aangaan van derivaten contracten wordt gebruik gemaakt van ISDA en CSA raamwerken. Het opzetten en uitonderhandelen van dergelijke juridisch raamwerken is een nauwgezet en arbeidsintensief onderdeel wat in nauwe samenwerking met de afdeling Juridische Zaken wordt gedaan. Ter ondersteuning van haar klanten in dergelijke trajecten is Robeco met een aantal tegenpartijen een zogeheten "Agency ISDA" (paraplu-overeenkomst) overeengekomen. Dit heeft voor veel van onze klanten tot een enorme tijdsbesparing en kostenbesparing geleid in de opzet van een discretionaire afdekkingsportefeuille.

Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze strategieën en oplossingen.
Contactgegevens