By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Wat kan Integraal Vermogensbeheer voor u betekenen?

Robeco Integraal Vermogensbeheer biedt u een transparante oplossing op maat, waarmee u uw pensioenambities kunt realiseren. We streven naar een solide partnership met u en zoeken daarbij naar een naadloze aansluiting op de door u gewenste governancestructuur voor een optimaal resultaat. Ons uitgangspunt is dat we doen wat we moeten doen in het belang van uw pensioenfonds. Dat resulteert in een flexibele dienstverlening.

Wat kan Integraal Vermogensbeheer voor u betekenen?

Met Robeco Integraal Vermogensbeheer bieden wij u een combinatie van strategische advisering, vermogensbeheer en heldere rapportages. U krijgt op een eenvoudige manier inzicht in de positionering en de risico’s van uw pensioenfonds, waarmee u te allen tijde kunt monitoren of u op koers ligt.   
 
Integraal Vermogensbeheer is maatwerk
Onze integrale dienstverlening bestaat uit maatwerk, opgebouwd uit vaste onderdelen met daarbinnen een aantal opties. Uw pensioenambitie staat hierbij altijd centraal. Onze hoogwaardige dienstverlening sluit derhalve volledig aan op uw wensen.
 
Voor een nauwe aansluiting op uw wensen en eisen is een goede dialoog tussen u, onze specialisten en de betrokken consultants essentieel. De opdracht wordt geformuleerd op basis van de karakteristieken van uw pensioenfonds (dekkingsgraad, verplichtingen, sponsor), het risicoprofiel, de investment beliefs, de governancestructuur en uw beschikbare feebudget. We stellen u in staat te allen tijde de benodigde grip en inzicht te hebben en te houden.
 
In de opdracht worden ook afspraken en verantwoordelijkheden tussen alle betrokken partijen vastgelegd in heldere SLA (Service Level Agreement) afspraken.
 
Transparante aanpak
Voor de formulering en de invulling van de opdracht hanteren we een aantal opeenvolgende stappen.
Als startpunt van de opdracht wordt het risicobudget gedefinieerd. Uw risicotolerantie wordt hierbij getoetst aan de hand van het FTK (Financieel Toetsingskader). Met behulp van ons SAA-model (Strategische Asset Allocatie-model) maken wij verschillende afwegingen voor u inzichtelijk. Dit model genereert een advies voor de optimale strategische verdeling van uw portefeuille. Op basis daarvan wordt uw portefeuille samengesteld.
 
Managerselectie en overlaystrategieën zijn onderdeel van de portefeuilleconstructie. Via een dashboard kunt u overzicht én inzicht houden in uw portefeuille en zonodig bijsturen.
 
Bovendien ontvangt u geïntegreerde managementinformatie. In deze maand- en kwartaalrapportages ontvangt u de stand van zaken en ontwikkelingen van de economie en van uw portefeuille. Tevens ontvangt u de input voor DNB-rapportages.

Integraal risicobeheer
Integraal risicobeheer is geborgd door de hele waardeketen van strategie tot rapportage. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een eigen risicomanagementmodel. De uitkomsten van dit model kunnen desgewenst worden getoetst aan de uitkomsten van een extern risicomodel. Bijvoorbeeld van de custodian of van een andere externe partij.

Deel deze pagina:

Contact

Robeco Integraal Vermogensbeheer

Investment Solutions
Roel Knol
010 - 224 7171
06 - 22 205 132
r.knol@robeco.nl

Integraal Vermogensbeheer