By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Sustainability investing: invulling van uw ambities

Veel pensioenfondsen hebben de ambitie en behoefte om maatschappelijk verantwoord te beleggen. Bij Robeco noemen wij dit Sustainability Investing (SI). De stap naar een praktische uitvoering van SI binnen het beleggingsproces is veelal nog niet gezet. Met de expertise van RobecoSAM en Corestone biedt Robeco Integraal Vermogensbeheer de oplossing om deze stap wel te zetten.
Onze oplossing omvat drie onderdelen: (1) advisering op het gebied van beleidsformulering, (2) executie van het sustainability-beleid binnen portefeuilleconstructie en managerselectie, en (3) rapportage en monitoring van de beleggingsportefeuille op sustainability-criteria.

1. Beleidsformulering
Via workshops helpt Robeco u als fondsbestuur uitgangspunten op het gebied van SI concreet en expliciet te maken. In een eerste workshop wordt het hele scala aan mogelijkheden geschetst. Deze mogelijkheden worden vervolgens aan het fonds gekoppeld. Een krachtig middel hierbij is een portefeuillescan, waarbij de gehele portefeuille wordt doorgelicht op SI criteria. Dit verschaft het bestuur direct inzicht hoe de verschillende onderdelen van de portefeuille daarop scoren. Daarnaast heeft Robeco een vragenlijst ontwikkeld voor alle bestuurders. Dit geeft een goed beeld waar consensus bestaat en waar meningen over SI verschillen binnen het bestuur. In een volgende workshop wordt interactief op deze uitkomsten ingegaan zodat het bestuur tot een beleidsformulering kan komen die bij het fonds past. In deze beleidsformulering worden natuurlijk kosten, de impact op risico en rendement en mogelijke consequenties voor balansrisico’s meegenomen.

2. Managerselectie & portefeuilleconstructie
Het geformuleerde beleid vormt de basis voor de invulling van de managerselectie en de portefeuilleconstructie. Bij het selecteren van vermogensbeheerders neemt Robeco uw SI criteria mee in het due diligence-proces. Voorbeelden hiervan zijn het uitsluiten van clustermunitie, het voldoen aan de uitsluitingenlijst van de AFM, de ondertekening van UNPRI en het daadwerkelijk integreren van SI criteria in de beleggingsprocessen. Corestone, de onafhankelijk manager selectie expert van Robeco, checkt of de achterliggende managers SI criteria meenemen in hun beleggingsbeleid. Eenmaal opgenomen in de portefeuille, monitort Corestone via een volledige doorkijk op regelniveau of managers blijven voldoen aan het geformuleerde beleid.

3. Verantwoording en rapportages
Deze monitoring komt terug in de rapportages die u ontvangt. Dit biedt u de mogelijkheid om op transparante wijze naar uw deelnemers te communiceren over het gevoerde SI beleid, en hoe dit is vertaald in de daadwerkelijke portefeuille. Hierbij maakt het niet uit of u belegt in fondsen of via discretionaire mandaten. Corestone is in staat de portefeuille van uw fonds via een volledige doorkijk op regelniveau door te lichten in relatie tot SI informatie over bedrijven en landen.

Zet de eerste stap
Heeft u als pensioenfondsbestuur interesse in de mogelijkheden van deze oplossing? Wij kunnen u helpen om de eerste stap te zetten met:

  • Een workshop om sustainability investing ambities concreet en expliciet te maken
  • Een analyse om te laten zien in hoeverre de huidige portefeuille aansluit of juist afwijkt bij uw ambities

Neem contact op met Harry Horlings voor een persoonlijk gesprek, via e-mail harry.horlings@robeco.nl of telefoon: 010 – 224 3528 of 06 – 225 567 27.
Deel deze pagina:

Contact

Robeco Integraal Vermogensbeheer

Institutional Sales NL
Harry Horlings
010 - 224 3528
06 - 225 567 27
harry.horlings@robeco.nl

Integraal Vermogensbeheer


RobecoSAM
Het in Zwitserland gevestigde RobecoSAM is een beleggingsspecialist die zich uitsluitend richt op sustainability investing.
Wilt u meer weten over RobecoSAM?