By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Renterisico Scan

De impact van rentebewegingen op het resultaat van pensioenfondsen kan groot zijn. Er zijn veel verschillende aspecten van invloed en diverse scenario’s denkbaar. Dit maakt het goed managen en beheersen van renterisico’s complex.

Renterisico Scan

Robeco biedt pensioenfondsen vrijblijvend en zonder kosten een Renterisico Scan aan. De Renterisico Scan is een ‘second opinion’ op het gebied van uw invulling waar het gaat om de afdekking van rente risico’s. Deze scan wordt uitgevoerd door het Customized Overlay Team van Robeco Investment Services.

De scan brengt alle relevante aspecten op het gebied van renterisico’s voor u in kaart. Hiermee krijgt u inzicht in de volgende vragen:

  • Hebben we als pensioenfondsbestuur alle risico’s goed in beeld?
  • Komt de uitkomst bij de scenario’s overeen met wat u ervan verwacht?
Het doen van een scan heeft een doorlooptijd van een maand, alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Voor meer informatie over de opzet, inhoud en voorbeelden van de rapportage klik hier

Bent u geïnteresseerd in een Renterisico Scan neem dan contact op met: 

    Roel Knol, telefonisch via 06 – 22 205 132 of via e-mail r.knol@robeco.nl
of
    Harry Horlings, telefonisch via 06 – 22 556 727 of via e-mail h.horlings@robeco.nl

Contact

Robeco Integraal Vermogensbeheer

Investment Solutions
Roel Knol
010 - 224 7171
06 - 22 205 132
r.knol@robeco.nl

Onze integrale aanpak

  • Onze integrale aanpak
  • Portefeuillestrategie
  • Managerselectie
  • Portefeuillemanagement
  • Verantwoording en regie
  • Risk Control & compliance

Integraal Vermogensbeheer