By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

PFZW en het reële contract

“Vooruitlopen op de troepen”

11-02-2013 | Visie | Linda Boersma Het FTK2 geeft pensioenfondsen de keuze tussen een nominaal en een reëel contract. Pensioenfonds PFZW (Zorg en Welzijn) kiest voor het reële contract en dat heeft veel stof doen opwaaien. Nog steeds. PFZW is een van de eerste pensioenfondsen die openlijk dit voornemen heeft bekendgemaakt en loopt hiermee vooruit op de troepen.
 
Directe aanleiding is de komst van het FTK2 (Financieel Toetsingskader versie 2), dat pensioenfondsen de keuze geeft tussen een nominaal en een reëel contract, een nieuwe vorm in Nederland. Karin Bitter, manager pensioenbeleid van PFZW, legt in haar presentatie uit dat het voornemen een antwoord is op de onhoudbaarheid van het huidige pensioensysteem. 
 
Betere verdeling over de generaties
PFZW heeft gekozen voor de reële variant. Bij het voornemen is uitgegaan van criteria, waarmee het pensioenfonds wil zich blijven richten op de mogelijkheid tot indexeren en zich inzetten voor een betere bescherming van toekomstige generaties én van de pensioengerechtigden. Onder meer door schokken uit te smeren en een betere verdeling van het zoet en het zuur over de verschillende generaties.
 
De hypothetische overstap naar een nominaal contract zou nauwelijks een verandering betekenen ten opzichte van het huidige contract. Het contract is voordelig voor ouderen, maar nadelig voor jongeren. Een overstap naar een reëel contract geeft echter wel verandering. Het pakt volgens PFZW voordelig uit voor ouderen, maar tegelijkertijd ook voor de toekomstige generaties. Het reële contract zorgt daarom voor een evenwichtiger solidariteit. De middengroep zal minder dan nu ‘profiteren’, maar blijft het beste af van de drie groepen.
 
Onterecht slechte pers
Het is daarbij van groot belang dat de oude rechten van het originele contract worden ingevaren in het nieuwe contract. PFZW ziet dit als noodzaak, maar verwacht hierbij weerstand van de deelnemers die liever de oude aanspraken niet laten meedoen in de nieuwe regeling en de sturing die daarbij hoort. Het betekent een juridisch risico dat PFZW bereid is te nemen, onder voorwaarde dat de wetgever het proces voldoende ondersteunt met flankerende wetgeving.
 
Het voornemen van PFZW is niet onopgemerkt gebleven. In de media heeft het pensioenfonds veel kritiek over zich heen gekregen en men sprak onder meer van een casinopensioen. “Ook al is het reële pensioencontract voor het grootste deel van de deelnemers voordeliger dan het nominale, het is tegelijkertijd moeilijker uit te leggen. Dat leidt helaas tot misverstanden.” aldus Bitter. PFZW kan deze keuze pas doorvoeren wanneer het FTK2, dat deze keuze faciliteert, klaar is.
Deel deze pagina: