By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Integraal Vermogensbeheer zorgt voor volledige aansluiting op uw doelstellingen en governancestructuur.

Robeco Integraal Vermogensbeheer
Investment Solutions 
Roel Knol 
010 - 224 7171
06 - 22 205 132  
r.knol@robeco.nl

Integraal Vermogensbeheer

Voordelen van Integraal Vermogensbeheer

Onze moderne variant op fiduciair management heet Robeco Integraal Vermogensbeheer. Dat biedt u veel voordelen. Zo bereikt u uw doelstellingen via flexibiliteit en maatwerk en door het volledige inzicht in uw portefeuille blijft u in control en eindverantwoordelijk.

Wat kan Integraal Vermogensbeheer voor u betekenen?

Robeco Integraal Vermogensbeheer biedt u een transparante oplossing op maat, waarmee u uw pensioenambities kunt realiseren. We streven naar een solide partnership met u en zoeken daarbij naar een naadloze aansluiting op de door u gewenste governancestructuur voor een optimaal resultaat. Ons uitgangspunt is dat we doen wat we moeten doen in het belang van uw pensioenfonds. Dat resulteert in een flexibele dienstverlening.

Onze integrale aanpak

Onze aanpak is gebaseerd op integratie en aansluiting met uw Pensioenfonds. Binnen deze context bieden wij vijf bouwstenen met vaste onderdelen en losse opties voor een nauwe aansluiting op uw wensen en governancestructuur.


Uw persoonlijke accountteam

Robeco Integraal Vermogensbeheer Uw persoonlijke accountteam Robeco Integraal Vermogensbeheer levert maatwerkoplossingen. Uw Account CIO stelt voor uw mandaat een eigen accountteam samen van gespecialiseerde en ervaren professionals. Alle contacten tussen u en het fiduciaire team van Robeco vinden plaats onder zijn regie.

Activiteiten


Het nieuwe financieel toetsingskader

jaap-hoek-roderick-molenaar35x35.jpgNew Component Het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK)’ bepaalt de nieuwe spelregels die pensioenfondsen moeten hanteren bij het vaststellen van hun premie-, indexatie- en beleggingsbeleid. In een uitgebreide white paper hebben wij in kaart gebracht wat de effecten zijn voor pensioenfondsen.


Integratie van Sustainability Investing

Veel pensioenfondsen hebben de ambitie en behoefte om maatschappelijk verantwoord te beleggen. De stap naar integratie in het gehele beleggingsproces is veelal nog niet gezet. Robeco Integraal Vermogensbeheer biedt nu de oplossing om deze stap te kunnen zetten.

Renterisico Scan

De impact van rentebewegingen op het resultaat van pensioenfondsen kan groot zijn. Er zijn veel verschillende aspecten van invloed en diverse scenario’s denkbaar. Dit maakt het goed managen en beheersen van renterisico’s complex.

Aanvragen

Door het aanvragen van deze brochure en/of nieuwsbrief geeft u Robeco toestemming om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en worden niet verstrekt aan derden.