By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Gemengde obligatiebeleggingen

Sinds de introductie van zijn eerste obligatiefonds in 1974 heeft Robeco veel ervaring opgedaan met vastrentende beleggingen. De Aggregate Fixed Income-strategieën van Robeco borduren voort op die ervaring. De strategieën worden beheerd door een uitgebreid team van specialisten en maken gebruik van een systematische beleggingsaanpak. Strategische assetallocatiebeslissingen en durationpositionering zijn de belangrijkste performance drivers. Daarnaast worden tactische posities ingenomen voor een goede spreiding van de portefeuille.

Gemengde obligatiebeleggingen

De Aggregate Fixed Income-strategieën van Robeco gebruiken een consistente en gedisciplineerde beleggingsaanpak. Strategische assetallocatie en durationpositionering zijn de belangrijkste onderdelen van deze aanpak. De posities worden gespreid over een groot aantal vastrentende beleggingscategorieën.

Het beleggingsteam gebruikt allereerst een top-downbenadering om de strategische assetallocatie te bepalen. Het team heeft een brede focus, en alloceert naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties (investment grade en high yield) en emerging debt. Het team maakt gebruik van een vast analyzekader. Waardering, momentum en een conjunctuuranalyze zijn de belangrijkste inputfactoren. Durationposities worden bepaald door de rente op staatsobligaties te vergelijken met de verwachte groei van het BBP.

Daarnaast implementeert het beleggingsteam tactische posities in de portefeuilles met als doel om spreiding aan te brengen. Deze posities komen tot stand op advies van de vastrentende specialisten binnen Robeco. Het risicobudget dat wordt gealloceerd naar deze tactische posities is afhankelijk van de marktomstandigheden en de overtuiging die de specialisten hebben over hun adviezen. Het resultaat is dat de portefeuilles optimaal kunnen profiteren van de binnen Robeco opgebouwde kennis over obligatiemarkten.

Highlights:

  • Systematische beleggingsaanpak met een focus op strategische assetallocatie
  • Flexibiliteit om in elke vastrentende beleggingscategorie te beleggen, afhankelijk van de relatieve aantrekkelijkheid
  • Focus op zowel absolute als relatieve risico's
  • Stabiel team van zeer ervaren beleggingsprofessionals
  • Lange en bewezen ervaring met het beheren van vastrentende waarden
Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze strategieën en oplossingen.
Contactgegevens

Producten

Robeco Global Total Return Bond Fund FH EUR Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR
Raadpleeg voor een compleet overzicht van de beschikbare aandelencategorieën de Product Selector.