By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

European equity

Europese aandelen

Conservative

Robeco’s Conservative Equity-strategieen streven ernaar om aandelenrendementen te realiseren tegen een aanzienlijk lager neerwaarts risico. Conservative Equity heeft een focus op absoluut rendement en absoluut risico, met als doel het behalen van een zo hoog mogelijk voor risico gecorrigeerd rendement.

De portefeuilles worden beheerd op basis van een zuiver bottom-up gedreven beleggingsbenadering. Onze aanpak combineert de uitkomsten van ons kwantitatieve aandelenselectiemodel voor Conservative Equity met een gedisciplineerd algoritme voor portefeuilleconstructie en uniek risicobeheer.

Aandelenselectie is de enige performance driver en wordt gedreven door ons aandelenselectiemodel voor conservative equity. Dit model is gebaseerd op een van de eerst ontdekte marktanomalieën: de laagrisico-anomalie. Het model is gebaseerd op bekroond onderzoek van Robeco dat laat zien dat aandelen met laag risico op lange termijn hogere rendementen realiseren dan aandelen met hoog risico.

Highlights
 • Actief op het gebied van laagrisicobeleggen sinds 2006, gesteund door bekroond onderzoek
 • Aanpak gebaseerd op de laagrisico-anomalie
 • Systematische, op onderzoek gebaseerde beleggingsbenadering
 • Streeft naar aandelenrendementen tegen lagere neerwaartse risico's dan die van de referentie-index
 • Behoud van kapitaal en risico-rendementsprofiel staan voorop
 • Uniek eigen kwantitatief model en algoritme voor portefeuilleconstructie
 • Toegewijd en ervaren beleggingsteam

Core Strategies

Duurzaamheidstrends zoals klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen en demografische veranderingen gaan het economische landschap steeds meer beïnvloeden omdat er nieuwe uitdagingen en kansen voor de lange termijn ontstaan. Binnen het bedrijfsleven betekent duurzaamheid het benutten van kansen en het beheersen van risico’s die ontstaan door economische, milieugerelateerde en sociale ontwikkelingen. Daarmee is duurzaamheid  een vroege indicator van het toekomstige succes van een bedrijf.

Wij zijn ervan overtuigd dat de duurzaamheidsperformance van een bedrijf bijdraagt aan het financiële succes op de lange termijn. Toonaangevende bedrijven op het gebied van duurzaamheid zijn daarom goed gepositioneerd om het op lange termijn beter te doen dan hun branchegenoten. Door duurzame overwegingen te integreren in de financiële analyse geeft RobecoSAM extra inzicht in de kwaliteit van het management van bedrijven. Dit maakt het mogelijk toonaangevende bedrijven op het gebied van duurzaamheid te selecteren die  aantrekkelijke rendementen kunnen bieden op de lange termijn.

RobecoSAM’s Sustainability Core Strategies zijn actief beheerde aandelenportefeuilles die beleggers in staat stellen te profiteren van het alfapotentieel van beleggingen in toonaangevende bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Ze bieden gespreide exposure naar wereldwijde of Europese aandelen.

Highlights
 • RobecoSAM is een pionier in het integreren van duurzaamheidsgegevens in de financiële analyse, getuige de diverse awards die zij kreeg vanuit de sector
 • RobecoSAM's duurzaamheidsresearch levert beleggingsinzichten op die resulteren in risicobeperking en het vroegtijdig herkennen van beleggingskansen
 • RobecoSAM’s Sustainable Core Strategies combineren RobecoSAM's kennis over duurzaamheidsthema's met specifieke bottom-up duurzaamheidsdata
 • Spreiding van alfa door verschillende performance drivers te combineren
 • Een actief beheerde strategie die belegt in een geconcentreerde portefeuille met duurzame bedrijven en beleggers de mogelijkheid geeft aantrekkelijke rendementen te behalen
Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze strategieën en oplossingen.
Contactgegevens

Producten


RobecoSAM
Het in Zwitserland gevestigde RobecoSAM is een beleggingsspecialist die zich uitsluitend richt op sustainability investing.
Wilt u meer weten over RobecoSAM?