By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Emerging markets

Robeco Emerging Debt profiteert van de jarenlange beleggingservaring van Robeco in opkomende markten. Robeco belegt al in opkomende markten sinds de jaren dertig. Bovendien profiteert de strategie van de bewezen creditexpertise van Robeco.

Emerging debt

Robeco Emerging Debt belegt in een brede selectie van markten om exposure naar opkomende landen te krijgen. Het beleggingsuniversum bestaat uit staats- en bedrijfsobligaties, in harde en lokale valuta’s. Dit stelt de portefeuillemanager in staat de aantrekkelijkste beleggingen te selecteren.

Op basis van een top-downanalyse van het verwachte rendement en risico bepaalt het team de allocatie over de twee marktsegmenten. Daarnaast kiest het team op basis van een bottom-upbenadering binnen elk segment de interessantste landen en bedrijven voor de portefeuille.

Voor de keuze van staatsobligaties en valuta’s baseert het team zich op macro-economische fundamentele factoren, de ontwikkeling van de rente en wisselkoersen, technische factoren en sentiment. Bij de creditanalyse kijkt het team vooral naar het vermogen van de emittent om schulden af te lossen en kas te genereren, en naar de kwaliteit van de cashflow.

Highlights
  • Schuldtitels van opkomende markten combineren de kenmerken van vastrentende beleggingen met de voordelen van posities in snelgroeiende opkomende economieën
  • Geïntegreerde aanpak om te beleggen in schuldtitels van opkomende markten
  • Onze focus op zowel staats- als bedrijfsobligaties verschaft ons duidelijke en complementaire inzichten in de ontwikkelingen in opkomende markten
  • Belangrijkste performance drivers: assetallocatie, landenselectie, issuerselectie, valuta-allocatie
  • Strategie profiteert van de bewezen creditexpertise van Robeco
  • Lange ervaring met en inzicht in opkomende markten
Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze strategieën en oplossingen.
Contactgegevens

Producten

Emerging Debt D EUR Emerging Debt I USD
Raadpleeg voor een compleet overzicht van de beschikbare aandelencategorieën de Product Selector.