By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Aanvullend pensioen, studie voor de kinderen of een wereldreis?

Als u zonder veel omkijken vermogen wilt opbouwen voor een specifiek doel is doelbeleggen met Life Cycle Funds de aangewezen manier.

Het wat, waarom en hoe van doelbeleggen

1.    Wat is doelbeleggen?
Met doelbeleggen bouwt u op een verantwoorde en gedisciplineerde wijze vermogen op voor een vooraf vastgesteld doel. Dit doel kan een aanvulling op uw pensioen zijn, maar ook de aflossing van uw hypotheek, de studie van uw kinderen of een wereldreis. Daarbij staat de datum waarop u het doel wenst te realiseren in grote lijnen vast. Het vermogen dat voor het realiseren van het doel nodig is, moet daarom binnen een bepaalde termijn worden opgebouwd.

2.    Waarom doelbeleggen?
Doordat sprake is van een vaste einddatum, ligt in het begin van de looptijd de nadruk vooral op vermogensopbouw, terwijl in een latere fase vermogensbehoud een grotere rol gaat spelen. Reden hiervoor is dat mee- en tegenvallende beleggingsresultaten over een langere periode sneller tegen elkaar wegvallen dan gedurende een korte periode. Tegenvallende resultaten kunnen aan het einde van de looptijd moeilijker worden goedgemaakt. Daarom is het wenselijk om, naarmate de beleggingshorizon korter wordt, het risico in uw beleggingsportefeuille terug te brengen.

3.    Hoe vindt doelbeleggen plaats?
Deze combinatie van vermogensopbouw en risicobeheer vereist specialistische kennis over de verhouding tussen risico en rendement van beleggingscategorieën. Daarnaast is het van belang dat de aanpassingen in de portefeuille op de juiste momenten en in de juiste mate worden doorgevoerd. Doelbeleggen kunt u daarom in de regel het beste uitbesteden aan een vermogensbeheerder die beschikt over speciaal hiervoor ingerichte en actief beheerde beleggingsfondsen, de zogeheten Life Cycle Funds. De samenstelling van deze fondsen, die ook wel ‘target date’-fondsen worden genoemd, is afgestemd op de specifieke einddatum van het fonds.

De fondsbeheerder realiseert de gewenste risicoreductie door de asset-allocatie, de verdeling over aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen, in de loop van de tijd geleidelijk aan te passen. Naarmate de einddatum van de periode van vermogensopbouw nadert, verlaagt de fondsbeheerder de weging van de relatief risicovolle aandelen ten gunste van obligaties. In de laatste fase wordt een deel van uw opgebouwde vermogen in deposito’s geïnvesteerd. Het glijpad waarin de stapsgewijze afbouw van risico plaatsvindt, is afhankelijk van de termijn waarin het vermogen wordt opgebouwd.

4.    Voor wie is doelbeleggen geschikt?
Doelbeleggen met behulp van Life Cycle Funds is een geschikte oplossing als u binnen een vooraf bepaalde termijn een vastgesteld vermogen ter beschikking wil hebben, zonder grote risico’s te lopen dat het doelvermogen niet wordt bereikt en gedurende de looptijd geen omkijken naar de beleggingsportefeuille wilt hebben.

5.    Welke Life Cycle Funds biedt Robeco?
Robeco heeft een jarenlange expertise op het gebied van doelbeleggen voor zowel professionele als particuliere klanten. De door Robeco beheerde Life Cycle Funds bieden optimale flexibiliteit. U kunt op elke waarderingsdag participaties in het fonds kopen of verkopen. U kunt het opgebouwde vermogen dus vrij maken wanneer u wilt, net als bij andere vrij verhandelbare beleggingsfondsen. Het doelvermogen kunt u tussentijds verhogen door participaties in de fondsen bij te kopen. De fondsen kennen geen stortings- of bijstortingsverplichtingen.

De reeks Life Cycle Funds kent verschillende looptijden, waardoor voor iedere beleggingshorizon een passend fonds beschikbaar is. Uitgebreide informatie is beschikbaar als u klikt op de naam van het fonds in onderstaande lijst.

Deel deze pagina:

Contact

Wholesale Distribution Benelux

Tel: +31 10 224 2600
Email: rfd@robeco.nl