By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Aanvullend pensioen, studie voor de kinderen of een wereldreis?

Als u zonder veel omkijken vermogen wilt opbouwen voor een specifiek doel is doelbeleggen met Life Cycle Funds de aangewezen manier.

Actief beheer door professionals

De Robeco Life Cycle Funds worden actief beheerd, waardoor beleggers in deze fondsen optimaal profiteren van de beleggingsexpertise van Robeco.

Ten eerste houden de vermogensbeheerders de strategische asset-allocatie, en het glijpad waarlangs deze gedurende de looptijd van het fonds wordt aangepast, regelmatig tegen het licht. Als een bepaalde beleggingscategorie geen toegevoegde waarde meer oplevert, verdwijnt deze voor langere tijd uit de portefeuille. Maar ook kunnen nieuwe (sub-)categorieën aan de strategische asset mix worden toegevoegd. Voorbeelden van dergelijke wijzigingen in de afgelopen jaren zijn de opname van obligaties uit opkomende landen en het verwijderen van grondstoffenbeleggingen.

Als het risicokarakter van of de correlatie tussen beleggingscategorieën structureel verandert, leidt dit eveneens tot een wijziging van de strategische asset-allocatie of een aanpassing van het glijpad. Hierdoor blijft het risico binnen de portefeuille op het gewenste niveau.

Behalve van deze op de lange termijn gerichte research profiteren de Life Cycle Funds van de marktvisie van Robeco. Het Global Allocations-team, waar de fondsmanager van de Life Cycle Funds deel van uitmaakt, kan op basis van een analyse van de macro-economische omgeving, de marktwaarderingen en het marktsentiment concluderen dat de aantrekkelijkheid van bepaalde beleggingscategorieën tijdelijk is toe- of afgenomen. Dit kan voor de fondsmanager reden zijn om deze tijdelijk een tactische over- of onderweging in de portefeuille toe te kennen ten opzichte van de strategische wegingen.

Grote afwijkingen van de strategische asset-allocatie van de fondsen zijn niet toegestaan. De tactische onder- en overwegingen van de beleggingscategorieën dienen uiteraard altijd binnen de bij het glijpad behorende risicogrenzen te blijven.

Deel deze pagina:

Contact

Wholesale Distribution Benelux

Tel: +31 10 224 2600
Email: rfd@robeco.nl