By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco belegt al sinds de jaren zeventig in bedrijfsobligaties. Sindsdien hebben we een brede range aan innovatieve beleggingsstrategieën geintroduceerd. En staan we bekend als innovator als het gaat om het implementeren van de laatste inzichten inzake efficient portefeuillebeheer.

Credits

Investment grade

Ons beleggingsproces voor investment-grade credits is gebaseerd op een top-downanalyse van wereldwijde creditmarkten in combinatie met een uitvoerige bottom-up issueranalyse. Het proces is gericht op het signaleren en beoordelen van risico's om verliezen van portefeuilles te voorkomen. Analyse van ESG-informatie is een geïntegreerd onderdeel van onze fundamentele analyse. Onze eigen geavanceerde hulpmiddelen voor risicobeheer garanderen een grondige risicomonitoring. Deze bewezen strategie heeft door de tijd heen geleid tot aantrekkelijke en stabiele rendementen.

De belangrijkste strategieën die we aanbieden binnen Investment Grade credits zijn:

 • Global Credits
  Benadering gebaseerd op totaalrendement voor wereldwijde credits
 • Euro Credit Bonds
  Gespreide exposure naar eurocredits, full-discretionbeleggingsbenadering
 • Investment Grade Corporate Bonds
  Gespreide exposure naar niet-financiële Europese investment-grade credits
 • Financial Institutions Bonds
  Beleggen in een schuldafbouwende sector door middel van achtergestelde obligaties
 • Euro Sustainable Credits
  Beleggen in 'best-in-class' duurzame eurocredits
 • Covered Bonds
  Exposure naar Europese covered bonds, full-discretionbenadering


High Yield

Ons beleggingsproces voor high-yieldobligaties is gebaseerd op een top-downanalyse van de wereldwijde high-yieldmarkten in combinatie met een uitvoerige bottom-up issueranalyse. Het proces is gericht op het signaleren en beoordelen van risico's om verliezen van portefeuilles te voorkomen. Analyse van ESG-informatie is een geïntegreerd onderdeel van onze fundamentele analyse. Onze eigen geavanceerde hulpmiddelen voor risicobeheer garanderen een grondige risicomonitoring. Deze bewezen strategie heeft in de loop der tijd geleid tot aantrekkelijke en stabiele rendementen.

De belangrijkste strategieën met een fundamentele, op onderzoek gebaseerde beleggingsbenadering die we aanbieden binnen High Yield zijn:
 • Global High Yield Bonds
  Onderscheidend met een voorkeur voor hoge kwaliteit en een conservatieve langetermijnbenadering bij het beleggen in de high-yieldmarkt, geïntroduceerd in 1998
 • European High Yield Bonds
  Gespreide exposure naar Europese high-yieldobligaties, geïntroduceerd in 2005

Quant High Yield

We bieden ook een strategie die belegt in high-yieldmarkten, die gebaseerd is op een kwantitatieve benadering en liquide derivaten gebruikt.
 • Quant High Yield
  Liquide exposure naar wereldwijde high-yieldmarkten, maakt gebruik van derivaten (iTraxx, CDX) en een markttimingmodel (iBeta). De bèta van de strategie varieert tussen de 0,5 en 1,5 afhankelijk van de marktbeoordeling van het iBeta-model.


Factor credits

Robeco brengt factorbeleggen naar creditmarkten, zodat beleggers kunnen profiteren van factoren die de afgelopen jaren succesvol zijn geweest in de aandelenmarkten: Low Risk, Value, Momentum en Size. Factorbeleggen is een systematische beleggingsbenadering die gebruikmaakt van strikt afgebakende eenheden ('factoren'), die in het verleden hogere Sharpe-ratio's en hogere rendementen hebben gegenereerd dan de traditionele marktindex. De factorstrategieën van Robeco zijn gebaseerd op uitvoerig empirisch onderzoek dat door onze kwantitatieve researchers is uitgevoerd. Patrick Houweling en Jeroen van Zundert schreven in 2014 een wetenschappelijk researchpaper met de titel ‘Factor investing in the corporate bond market’. In dit eerste wetenschappelijke onderzoek in zijn soort toonden Houweling en Van Zundert aan dat factorstrategieën ook aantrekkelijk kunnen zijn in creditmarkten.

Onze strategieën op het gebied van factorbeleggen zijn gebaseerd op zelf ontwikkelde kwantitatieve modellen, die de Sharpe-ratio verbeteren met behulp van verbeterde factordefinities. Daarbij gaan we verder dan alleen de wetenschappelijke definities. Het beleggingsproces combineert de resultaten van het kwantitatieve model met een fundamentele beoordeling door onze ervaren creditanalisten. Zij bekijken de extra neerwaartse risico's en kijken verder dan alleen het model.

Robeco biedt de volgende factorstrategieën in creditmarkten:
 • Robeco Global Multi-Factor Credits (sinds 2015) Deze strategie biedt een gebalanceerde exposure naar de factoren Low Risk, Value, Momentum en Size door een goed gespreide portefeuille van wereldwijde investment-grade bedrijfsobligaties. Uit ons onderzoek blijkt dat een Multi-Factor Credit-portefeuille zowel een aantrekkelijke Sharpe-ratio als een aantrekkelijke informatieratio ten opzichte van de markt biedt door het genereren van hogere rendementen met een risicoprofiel dat vergelijkbaar is met de markt. Deze strategie wordt aangeboden als beleggingsfonds en in aanpasbare institutionele mandaten.

 • Robeco Conservative Credits (sinds 2012) Deze strategie biedt hoofdzakelijk exposure naar de factor Low Risk, maar zorgt er ook voor dat de portefeuille niet ingaat tegen de factoren Value, Momentum en Size. De portefeuille bestaat uit obligaties met een laag risico die zijn uitgegeven door bedrijven met een laag risico en is goed gespreid over regio's, sectoren en namen. Ons onderzoek toont aan dat een Conservative Credits-portefeuille rendementen kan genereren die vergelijkbaar zijn met de markt en over een gehele marktcyclus een aanzienlijk lager risico hebben. Omdat de duration lager is dan die van de index, is de strategie aantrekkelijk voor beleggers die moeten voldoen aan de Solvency II-richtlijn. Deze strategie wordt alleen aangeboden in aanpasbare institutionele mandaten.

Emerging Credits

Robeco's Emerging Credits-strategie belegt in wereldwijde bedrijfsobligaties (investment grade en high yield), genoteerd in Amerikaanse dollars, van bedrijven die zijn gevestigd in opkomende landen of bedrijven waarvoor het grootste deel van de activiteiten in deze landen plaatsvindt. Emerging Credits past een strategie toe die is gebaseerd op totaalrendement met de flexibiliteit om te beleggen in andere beleggingscategorieën. Dit zorgt voor een gespreide exposure naar wereldwijde creditmarkten.


Highlights
 • Niet gebonden aan regionale verdeling, marktgewogen indices of valuta's
 • Genereren van wereldwijde ideeën, onafhankelijk van schuldgewogen indices
 • Eigen onderzoek als basis voor aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden
 • Solide performance sinds de introductie in 2011
 • Conservatief profiel, hoge Sharpe-ratio 

Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze strategieën en oplossingen.
Contactgegevens

Producten

Investment gradeGlobal Credits IH EUR Euro Credit Bonds IH EUR Investment Grade Corporate Bonds IH EUR Financial Institutions Bonds IH EUR Euro Sustainable Credits IH EUR High YieldHigh Yield Bonds IH EUR European High Yield Bonds IH EUR Quant High Yield Fund IH EUR Factor investingGlobal Multi-Factor Credits IH EUR Emerging creditsEmerging Credits FH EUR
Conservative credits
Alleen verkrijgbaar via een mandaat.

Raadpleeg voor een compleet overzicht van de beschikbare aandelencategorieën de Product Selector.