netherlandsnl
Organisatie
Robeco Foundation

Organisatie

De Robeco Foundation heeft drie bestuursleden. Het bestuur bepaalt de strategie en het beleid van de Robeco Foundation. Daarnaast controleert ze de financiën en de uitvoering van het jaarplan.

De Robeco Foundation staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71779663. Sinds augustus 2018 heeft de stichting de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Belastingdienst heeft voor deze ANBI-status fiscaal nummer 8588 46 032 uitgegeven. Download ons beleidsplan (PDF) en ons standaardformulier publicatieplicht.
Robeco Foundation
Robeco Foundation

Gelijke kansen creëren voor kinderen

Terug naar overzicht