Raad van Commissarissen
Over ons

Raad van Commissarissen

Robeco heeft een Executive Committee en een Raad van Commissarissen. De Executive Committee draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van de Robeco-strategie, inclusief het dagelijks beheer van het bedrijf. De Raad van Commissarissen heeft een bredere blik, adviseert de Executive Committee en bevat vertegenwoordigers van Robeco Groups aandeelhouder ORIX.

J.J.M. (Jeroen)
Kremers (man, 1958)
Voorzitter

Nederlandse nationaliteit. Benoemd in 2016. Voormalig (tot 2014) CRO en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Royal Bank of Scotland N.V. Hiervoor werkte hij bij ABN AMRO, het Internationaal Monetair Fonds (executive director) en vervulde hij verschillende functies bij het Ministerie van Financiën, waaronder directeur Financiële Markten en plaatsvervangend thesaurier-generaal.

G. (Gihan)
Ismail (vrouw, 1969)

Britse nationaliteit. Benoemd in 2016. Momenteel DGA bij Marine Capital Limited. Hiervoor was ze partner bij SW1 Consulting. Eerder was ze werkzaam bij PiRho Investment Consulting and Hewitt Associates.

M. (Masaaki)
Kawano (man, 1960)

Japanse nationaliteit. Benoemd in 2016. Executive Officer van ORIX Corporation. Kwam in 1982 in dienst bij ORIX en heeft sindsdien verschillende functies vervuld.

J. J. (Jan)
Nooitgedagt (man, 1953)

Nederlandse nationaliteit. Benoemd in 2016. CFO en lid van de Executive Board van Aegon N.V. van 2009 tot 2013. Partner bij Ernst & Young vanaf 1989, waar hij tot 2008 verschillende functies bekleedde.