Institutional investor

Een institutionele belegger als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht of via andere wetgeving gerechtigd zijn dergelijke informatie te ontvangen.

Artikel 1:1 van de Wet op het Financieel Toezicht

a. beleggingsinstelling;
b. levensverzekeraar;
c. pensioenfonds; of
d. premiepensioeninstelling