netherlandsnl
Image

RobecoSAM Global SDG Equities I EUR

Index: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145460783
  • Positieve impact – Identificatie van ondernemingen die een concurrentievoordeel creëren door in te spelen op kansen die de transitie naar een duurzamere wereld met zich meebrengt
  • Langetermijnrendement – Implementatie van een gedisciplineerd beleggingsproces dat resulteert in een geconcentreerde, risico-gecontroleerde portefeuille met aandelen met sterke fundamentals en een redelijke waardering
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Het fonds RobecoSAM Global SDG Equities is een actief beheerde strategie die wereldwijd belegt in ondernemingen die positief bijdragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. De doelstelling van het fonds is het realiseren van een beter rendement dan de index op de lange termijn, door in te spelen op kansen en de volatiliteit te beperken om grote dalingen te vermijden. Op basis van een fundamentele benadering belegt de strategie in 40-70 aantrekkelijk gewaardeerde, hoogwaardige aandelen, die breed gespreid zijn over regio’s en SDG’s. Een eigen onderzoeksraamwerk wordt toegepast om de impact van een onderneming op de SDG’s te beoordelen, via een analyse van de producten/diensten, operationele praktijken en betrokkenheid bij controverses (meer informatie op www.robeco.com/si).

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Global SDG Equities I EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 3,69%. De strategie realiseerde een positief resultaat, zowel in absolute als relatieve zin. Lifescience- en analysebedrijf Agilent Technologies, de grootste positie binnen gezondheidszorg, publiceerde zeer sterke kwartaalcijfers. De groeidoelstellingen van het management werden binnen de hele portefeuille van laboratoriuminstrumenten, diagnostische apparatuur en testsoftware overtroffen. In industrie & dienstverlening liet Daikin Industries uit Japan een outperformance zien, dankzij positieve vooruitzichten door het management. Deze grootste producent van airconditioners ter wereld vergrootte zijn marktaandeel dankzij zijn nieuwe, zeer energiezuinige modellen. Tot slot verraste DSM binnen basismaterialen met een sterke omzet uit producten voor de autosector en de industrie. Binnen informatietechnologie waren de resultaten gemengd. De positieve bijdrage van halfgeleiderproducenten Microchip Technology en ON Semiconductor, die herstelden nadat ze eerder pas op de plaats moesten maken, werd tenietgedaan door het verlies van IPG Photonics, dat fors daalde. De verkoop van laseroplossingen viel tegen, wat zorgde voor een stevige reactie op de markt. Deze tegenvaller werd waarschijnlijk veroorzaakt door de cyclische vertraging van de industriële activiteit in China, de belangrijkste markt voor IPG Photonics.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De MSCI World Index steeg in augustus zo'n 2,5% (in USD). De economische en politieke berichten waren echter niet alleen maar positief. In de VS vielen meerdere cijfers tegen, zoals de detailhandelsverkopen, het aantal lopende huizenverkopen, de orders voor duurzame goederen en lokale productie-indices. Dit duidt op een matiging van de economische groei (vanaf een hoog niveau). In China daalde de productie-PMI naar 50.1, waarbij nieuwe orders zelfs daalden tot onder de 50 punten door een snellere daling van de export. De onzekerheid over Chinese internet- en technologiebedrijven hield aan. De regering blijft met nieuwe regelgeving komen, met name voor het verzamelen, verwerken en beschermen van gegevens. Het positieve marktsentiment kan dan ook alleen maar worden verklaard door het milde commentaar van centrale banken. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf in zijn recente toespraak in Jackson Hole geen duidelijk tijdspad af voor het afbouwen van de obligatieaankopen. Ook liet hij doorschemeren de rente voorlopig op bijna nul te houden. Het was geen verrassing dat informatietechnologie het beste resultaat liet zien, met de grootste bijdrage van de FAANG+M-aandelen.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

RobecoSAM Global SDG Equities belegt in ondernemingen die producten en diensten leveren met een positieve impact op de SDG’s. Het fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke thema’s. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en ondernemingen in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Global SDG Equities Strategy is een actief beheerd fonds dat bewust wereldwijd belegt in bedrijven die bijdragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds levert een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN door te beleggen in bedrijven die hun bedrijfsmodel en operationele processen hebben afgestemd op de doelstellingen van de 17 SDG's. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) in het beleggingsproces, hanteert een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken en producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en vermijdt beleggingen in steenkool, wapens, militaire aanbestedingen en bedrijven die arbeidsrechten ernstig schenden. Ook houdt het fonds zich bezig met stemmen en engagement.De strategie integreert duurzaamheid in de verschillende stappen van het beleggingsproces. De strategie gebruikt een intern ontwikkeld raamwerk (voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si) om bedrijven te vinden met producten en diensten die een aanzienlijke positieve impact hebben op de SDG's. Bedrijven met een slechte totale ESG-beoordeling worden uitgesloten van het beleggingsuniversum.De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de Benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen++

Volledige ESG-integratie

Stemmen en engagement

ESG-doel

Beoogde ESG-score Uitsluiting op basis van negatieve screening
↑20% ≥20%

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De SDG-score laat zien in hoeverre de portefeuille en de benchmark bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Er wordt aan alle onderliggende ondernemingen een score toegekend op basis van het SDG-raamwerk van Robeco, dat in drie stappen de bijdrage van een onderneming aan de relevante SDG’s berekent. Het startpunt is een beoordeling van de producten die een onderneming aanbiedt, gevolgd door de manier waarop deze producten worden geproduceerd. Tot slot wordt gekeken of de onderneming is blootgesteld aan controverses. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een uiteindelijke score, die laat zien in hoeverre een onderneming een impact heeft op de SDG’s, uiteenlopend van zeer negatief (donkerrood) tot zeer positief (donkerblauw). Het staafdiagram toont de totale procentuele exposure van de portefeuille en de benchmark (grijs) naar de verschillende SDG-scores. Dit is vervolgens ook nog uitgesplitst per SDG. Het totaal van de waarden in het rapport komt niet uit op 100%, omdat ondernemingen een impact kunnen hebben op meerdere SDG’s (of op geen enkele). Kijk hier voor meer informatie over het SDG-raamwerk van Robeco: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgAggregateImpact.png
CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

ESG-score

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De ESG-score van de portefeuille (en de afzonderlijke E-, S- en G-score) wordt berekend door de RobecoSAM Smart ESG Score van ieder belang te vermenigvuldigen met de weging van dat belang in de portefeuille of de index. Dezelfde methodologie wordt toegepast om de belangrijkste ESG Criterion-scores te berekenen. De scores van de portefeuille worden vergeleken met de scores van de index om de relatieve duurzaamheid van de portefeuille te bepalen. De kleuren geven de score van de portefeuille aan en de arceringen de score van de index.

CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-smartESGScoreTotal.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-smartESGScoreDimensions.png CGF GISU_20210831-CGF GISU_20210831-keySmartESGCriteria.png

Beleid voor ESG-integratie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

RobecoSAM Global SDG Equities belegt in ondernemingen die producten en diensten leveren met een positieve impact op de SDG’s. Het fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke thema’s. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en ondernemingen in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

We hebben afgelopen maand wederom gezien hoe zwaar de kapitaalmarkten op dit moment nog steunen op het monetaire beleid. In feite wordt iedere economische indicator direct geanalyseerd om te zien welke impact die heeft op het toekomstige beleid van centrale banken, en met name dat van de Fed. Zolang beleggers kunnen vertrouwen op steun van de Fed, blijven de aandelenmarkten goed ondersteund. De Fed werd hierbij recent nog geholpen door een bescheiden vertraging van de bbp-groei, een gematigde verbetering van de arbeidsmarkt en futloze inflatieverwachtingen. Deze zorgden voor de nodige argumenten om de afbouw van de maandelijkse opkoopprogramma's nog even uit te stellen. Toch denken we dat het moment voor een krapper wereldwijd monetair beleid steeds dichterbij komt. We zien het risico toenemen dat de economie niet langer het pad volgt dat de Fed graag ziet, namelijk dat van gematigde groei. Van de ene kant is het risico op stijgende rentes nog lang niet afgewend. De Amerikaanse inflatie lag onlangs hoger dan verwacht en veel economen verwachten dat deze trend aan zal houden. Van de andere kant kan de economische groei achterblijven bij de verwachting als het aantal coronabesmettingen (deltavariant) toeneemt en het herstel weer aan momentum verliest.

Michiel Plakman, CFA
Michiel Plakman, CFA

Michiel Plakman, CFA

Michiel Plakman is hoofd van het Sustainable Global Equity-team, dat verantwoordelijk is voor het beheer van Sustainable Global Stars en de Global SDG Impact-producten van Robeco. Michiel is hoofdbeheerder voor de portefeuilles Sustainable Global Stars en Global SDG Impact. Voordat Michiel in 1999 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij twee jaar als portefeuillemanager Japan bij Achmea Global Investors. Daarvoor werkte hij van 1995 tot 1997 als portefeuillemanager Europese aandelen bij Pensioenfonds KPN. Michiel studeerde econometrie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en hij is CFA-charterholder.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2145460783
BloombergRSGSEIE LX
Valoren55777811
WKNA2QD2M
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord