netherlandsnl
Image

Robeco QI Dynamic High Yield IH EUR

Index: Bloomberg Global HY Corporate
ISIN: LU1045433247
  • Liquiditeitspositie in wereldwijde high-yieldbedrijfsobligaties
  • Performance is toe te schrijven aan een uniek kwantitatief model
  • Een alternatief voor passieve of directe high-yieldbeleggingen
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco QI Dynamic High Yield is een actief beheerd fonds dat streeft naar vermogensaanwas op de lange termijn en een gespreide exposure biedt naar wereldwijde highyield-bedrijfsobligaties door hoofdzakelijk te beleggen in financiële afgeleide instrumenten die zijn opgenomen in de CDS-index. De selectie van deze instrumenten is gebaseerd op een kwantitatief model. De performance wordt gedreven door het model door actieve betaposities in te nemen en de exposure naar de highyieldmarkt binnen vooraf vastgestelde risicolimieten naar beneden of boven bij te stellen.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco QI Dynamic High Yield IH EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 1,68%. Het brutorendement van het fonds was 0,39% hoger dan dat van contante highyieldobligaties. De betapositie droeg neutraal bij, terwijl regioallocatie positief uitpakte, doordat Europa het beter deed dan de VS. Het gecombineerde rendement van beleggingen in CDS-indices en staatsobligaties was beter dan dat van contante highyieldobligaties en droeg dus ook positief bij. Op de lange termijn verwachten we geen structurele rendementsverschillen tussen CDS-indices en obligaties.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De spread op wereldwijde highyieldobligaties daalde met 44 bp. De Europese iTraxx Crossover Index verkrapte 45 bp en de Amerikaanse CDX High Yield Index 34 bp, dus Europa deed het beter dan de VS in de CDS-markt. Het rendement van de wereldwijde CDS-index was 2,20%. Het onderliggende rendement op staatsobligaties bedroeg -0,47%. Het gecombineerde rendement van de beleggingen in CDS-indices en staatsobligaties was 1,73% afgelopen maand, hoger dan het rendement van de index voor contante highyieldobligaties (1,31%). Risicovolle beleggingen lieten een typische eindejaarsrally zien. Zowel aandelen als credits herstelden van de zwakte in november, gedreven door het idee dat de nieuwe omikronvariant milder is dan werd gevreesd. De centrale banken lijken niet onder de indruk van de meest recente coronagolf en bouwen hun steunmaatregelen stapsgewijs af. Het agressievere beleid van de Fed, met mogelijk drie renteverhogingen in 2022, zorgde voor een stijging van de Amerikaanse staatsobligatierente naar het hoogste punt van 2021, met name aan het korte eind. De Bank of England verraste de markt door in december de rente te verhogen. De ECB lijkt het minste haast te maken om een krapper beleid te voeren, hoewel de bank wel liet weten de netto PEPP-aankopen in maart 2022 te beëindigen.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Valutarisico's zijn afgedekt.

Dividendbeleid

Alle gemaakte winst wordt geaccumuleerd en niet als dividend uitgekeerd. Daarom komt het volledige rendement tot uitdrukking in de koersontwikkeling.

ESG-integratiebeleid

Het fonds is geclassificeerd volgens Artikel 6 van Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector.

Beleggingsbeleid

Robeco QI Dynamic High Yield biedt een goed gespreide exposure naar Amerikaanse en Europese highyieldbedrijfsobligaties door te beleggen in zeer liquide CDS-indices. Deze indices, die onafhankelijk worden onderhouden, zijn meer liquide dan directe beleggingen in highyieldobligaties. Twee keer per jaar worden emittenten met de hoogste liquiditeit aan deze indices toegevoegd. De noodlijdende emittenten worden uit de indices verwijderd. Door de hoge liquiditeit van deze CDS-indices kunnen beleggers efficiënt een highyieldpositie opbouwen tegen veel lagere transactiekosten dan bij highyieldobligaties. De performance van Robeco QI Dynamic High Yield is toe te schrijven aan een uniek kwantitatief markttimingmodel. Dit model van Robeco heeft een track record van meer dan 10 jaar. Het model is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en maakt gebruik van allerlei factoren, waaronder factoren van credit- en aandelenmarkten, om de rendementen van credits te voorspellen. Op basis van deze voorspelling wordt de exposure van het fonds naar de markt voor highyieldbedrijfsobligaties naar beneden of boven bijgesteld. Als gevolg hiervan varieert de beta van de portefeuille tussen de 0,5 en 1,5. Dit is om het risico bij dalende markten te beperken en bij stijgende markten meer te profiteren. Het Robeco QI Dynamic High Yield Fund streeft ernaar een beter rendement te bieden dan de Barclays Global High Yield Corporate Index. De index wordt gebruikt om de voordelen te kunnen laten zien van de strategie als alternatief voor passieve of directe beleggingen in highyieldobligaties. Vooral in omgevingen met een lage liquiditeit worden de voordelen van de strategie duidelijk: de rendementen van cash bonds kunnen zeer negatief worden beïnvloed, terwijl de spanning op de markt een veel beperktere invloed heeft op de liquide instrumenten die worden gebruikt voor Robeco QI Dynamic High Yield.Wekelijkse updates van de positionering zijn beschikbaar op verzoek.

Risicobeleid

De beleggingsstrategie van het fonds streeft ernaar de exposure van 100% naar high-yieldbedrijfsobligaties te overtreffen door actieve bètaposities in te nemen met behulp van het kwantitatieve markttimingmodel van Robeco. Deze actieve posities voldoen altijd aan de vastgestelde richtlijnen. Omdat de beleggingsexposure van het fonds voor een groot deel het resultaat is van posities in afgeleide instrumenten, is het belangrijk om het tegenpartijrisico te beheren. Daarom wordt de kredietkwaliteit van tegenpartijen gecontroleerd en wordt er dagelijks onderpand uitgewisseld, zodat de marktbewegingen worden weerspiegeld in de waarde van de instrumenten. De vastgestelde richtlijnen beperken op fondsniveau ook de leveragepositie in financiële instrumenten en de valutaexposure zoals beschreven in het prospectus.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds is geclassificeerd volgens Artikel 6 van Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De posities van het fonds worden volledig bepaald door de uitkomst van ons eigen model. Aan het eind van de maand had het fonds een neutrale betapositie van 1,0. De negatieve waarderings- en macrovariabelen werden gecompenseerd door de positieve momentum- en seizoensvariabelen. De regioallocatie had een overweging in Europa en een onderweging in de VS vanwege de relatieve waarderingen.

Johan Duyvesteyn, Patrick Houweling
Johan Duyvesteyn, Patrick Houweling

Johan Duyvesteyn, Patrick Houweling

Johan Duyvesteyn is sinds 1999 werkzaam in de beleggingswereld en bij Robeco. Hij begon zijn carrière als researcher. Zijn vakgebieden zijn timing op de staatsobligatiemarkt, duurzaamheid van landen en schuldpapier uit opkomende markten. Johan heeft meerdere artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke financiële tijdschriften, waaronder Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance en Journal of Fixed Income. Johan is gepromoveerd in Finance en studeerde financiële econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2005 is hij CFA Charterholder en hij is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute. Patrick Houweling is portefeuillemanager en onderzoeker in het Quant Credits-team. Voordat hij in 2003 bij Robeco kwam werken, was hij Risk Manager bij Rabobank International, waar hij zijn carrière in 1998 begon. Patrick heeft artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke financiële tijdschriften, waaronder Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance en de Financial Analysts Journal. Het artikel ‘Factor Investing in the Corporate Bond Market’ dat hij schreef samen met Jeroen van Zundert, werd bekroond met een Graham and Dodd Scroll Award of Excellence voor 2017. Patrick is gepromoveerd in finance en afgestudeerd (cum laude) in financiële econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1045433247
BloombergRQHIHEU LX
Valoren23932568
WKNA1XFMA
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1395964800000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord