netherlandsnl
Image

Robeco QI Dynamic High Yield CH EUR

ISIN: LU1233758744
  • Liquiditeitspositie in wereldwijde high-yieldbedrijfsobligaties
  • Performance is toe te schrijven aan een uniek kwantitatief model
  • Een alternatief voor passieve of directe high-yieldbeleggingen
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Robeco QI Dynamic High Yield is een actief beheerd fonds dat streeft naar vermogensaanwas op de lange termijn en een gespreide exposure biedt naar wereldwijde highyield-bedrijfsobligaties door hoofdzakelijk te beleggen in financiële afgeleide instrumenten die zijn opgenomen in de CDS-index. De selectie van deze instrumenten is gebaseerd op een kwantitatief model. De performance wordt gedreven door het model door actieve betaposities in te nemen en de exposure naar de highyieldmarkt binnen vooraf vastgestelde risicolimieten naar beneden of boven bij te stellen.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco QI Dynamic High Yield CH EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 1,63%. Het brutorendement van het fonds was in augustus 0,8% hoger dan het rendement van contante highyieldobligaties. Vanwege de onderweging in de eerste dagen van de maand kon de strategie niet volledig deelnemen aan de rally. Dit droeg -0,6% bij aan de performance. Het gecombineerde rendement van beleggingen in CDS-indices en staatsobligaties was beter dan het rendement van contante highyieldobligaties en droeg 1,4% bij aan de performance. Op de lange termijn verwachten we geen structurele rendementsverschillen tussen CDS-indices en obligaties.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
fund.detail.performance.characteristics.greenBonds

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Het positieve marktsentiment hield aan in augustus, gesteund door verdere verbetering van de verrassende economische cijfers in zowel de VS als Europa. De spread op wereldwijde highyieldobligaties daalde 20 bp, voor de European iTraxx CrossOver Index 56 bp en voor de US CDX High Yield Index 77 bp. Het rendement van de wereldwijde CDS-index was 2,8%. Het onderliggende rendement op staatsobligaties had een negatief effect van -0,3%. Het gecombineerde rendement van de beleggingen in CDS-indices en staatsobligaties was 2,5% in augustus, hoger dan het rendement van de index voor contante highyieldobligaties (1,1%).

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

De meeste beleggingen van Robeco Quant High Yield luiden in USD of EUR. Financiële afgeleide instrumenten worden gebruikt voor valuta-afdekkingstransacties om de waarde van de beleggingen van Robeco Quant High Yield Fund EH EUR in euro's te beschermen tegen de schommelingen van de Amerikaanse dollar. Door de technieken voor efficiënt portefeuillebeheer kunnen er kleine afwijkingen van een volledig afgedekte positie ontstaan.

Dividendbeleid

Het fonds keert per jaar dividend uit.

ESG-integratiebeleid

Voor het fonds Robeco QI Dynamic High Yield zijn het beleggingsuniversum en het type investeringen zodanig dat het niet mogelijk is om ESG-factoren te implementeren in het beleggingsproces.

Beleggingsbeleid

Robeco QI Dynamic High Yield biedt een goed gespreide exposure naar Amerikaanse en Europese highyieldbedrijfsobligaties door te beleggen in zeer liquide CDS-indices. Deze indices, die onafhankelijk worden onderhouden, zijn meer liquide dan directe beleggingen in highyieldobligaties. Twee keer per jaar worden emittenten met de hoogste liquiditeit aan deze indices toegevoegd. De noodlijdende emittenten worden uit de indices verwijderd. Door de hoge liquiditeit van deze CDS-indices kunnen beleggers efficiënt een highyieldpositie opbouwen tegen veel lagere transactiekosten dan bij highyieldobligaties. De performance van Robeco QI Dynamic High Yield is toe te schrijven aan een uniek kwantitatief markttimingmodel. Dit model van Robeco heeft een track record van meer dan 10 jaar. Het model is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en maakt gebruik van allerlei factoren, waaronder factoren van credit- en aandelenmarkten, om de rendementen van credits te voorspellen. Op basis van deze voorspelling wordt de exposure van het fonds naar de markt voor highyieldbedrijfsobligaties naar beneden of boven bijgesteld. Als gevolg hiervan varieert de beta van de portefeuille tussen de 0,5 en 1,5. Dit is om het risico bij dalende markten te beperken en bij stijgende markten meer te profiteren. Het Robeco QI Dynamic High Yield Fund streeft ernaar een beter rendement te bieden dan de Barclays Global High Yield Corporate Index. De index wordt gebruikt om de voordelen te kunnen laten zien van de strategie als alternatief voor passieve of directe beleggingen in highyieldobligaties. Vooral in omgevingen met een lage liquiditeit worden de voordelen van de strategie duidelijk: de rendementen van cash bonds kunnen zeer negatief worden beïnvloed, terwijl de spanning op de markt een veel beperktere invloed heeft op de liquide instrumenten die worden gebruikt voor Robeco QI Dynamic High Yield.Wekelijkse updates van de positionering zijn beschikbaar op verzoek.

Risicobeleid

De beleggingsstrategie van het fonds streeft ernaar de exposure van 100% naar high-yieldbedrijfsobligaties te overtreffen door actieve bètaposities in te nemen met behulp van het kwantitatieve markttimingmodel van Robeco. Deze actieve posities voldoen altijd aan de vastgestelde richtlijnen. Omdat de beleggingsexposure van het fonds voor een groot deel het resultaat is van posities in afgeleide instrumenten, is het belangrijk om het tegenpartijrisico te beheren. Daarom wordt de kredietkwaliteit van tegenpartijen gecontroleerd en wordt er dagelijks onderpand uitgewisseld, zodat de marktbewegingen worden weerspiegeld in de waarde van de instrumenten. De vastgestelde richtlijnen beperken op fondsniveau ook de leveragepositie in financiële instrumenten en de valutaexposure zoals beschreven in het prospectus.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De posities van het fonds worden volledig bepaald door de uitkomst van ons eigen creditbetamodel. Eind augustus had het fonds een neutrale betapositie van 100%. De negatieve waarde- en seizoensvariabelen werden gecompenseerd door positieve momentum- en macrovariabelen.

Johan Duyvesteyn, Olaf Penninga
Johan Duyvesteyn, Olaf Penninga

Johan Duyvesteyn, Olaf Penninga

De heer Johan Duyvesteyn is portefeuillemanager en quantitative researcher bij Robeco. Johan is sinds 1999 werkzaam in de beleggingswereld en bij Robeco. Hij begon zijn carrière als researcher. Zijn vakgebieden zijn timing op de staatsobligatiemarkt, duurzaamheid van landen en schuldpapier uit opkomende markten. Johan heeft meerdere artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke financiële tijdschriften, waaronder Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance en Journal of Fixed Income. Johan is gepromoveerd in Finance en studeerde financiële econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2005 is hij CFA Charterholder en hij is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute. Olaf Penninga is hoofdportefeuillemanager voor de Dynamic Duration-strategie en portefeuillemanager voor de Dynamic High Yield-strategie. Hij was al portefeuillemanager voor Dynamic Duration sinds 2005 en werd in 2011 hoofdportefeuillemanager. Een van zijn vorige functies binnen Robeco was die van researcher. Hij was verantwoordelijk voor allocatieonderzoek op de obligatiemarkten, waaronder het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de Dynamic Duration-strategie. Olaf begon in 1998 bij Robeco aan zijn carrière in de beleggingssector. Hij werkte tussendoor een jaar bij Interpolis als beleggingseconometrist en keerde in 2003 weer terug naar Robeco. Hij is (cum laude) afgestudeerd in wiskunde aan de Universiteit van Leiden.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1233758744
BloombergRQHYCHE LX
Valoren28228180
WKNA2DVDR
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1432771200000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord