netherlandsnl
Image

Bedrijfsleningenfonds

ISIN: NL0011280748
  • Unieke toegang tot financieringen aan Nederlandse bedrijven
  • Verwacht rendement 100 basispunten hoger dan vergelijkbare publieke leningen
  • Relatief veilige leningen aan gezonde Nederlandse bedrijven
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Het Fonds biedt institutionele beleggers een unieke toegang tot financieringen aan Nederlandse bedrijven met een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel. Dit gebeurt via co-financieringen met de drie belangrijkste Nederlandse banken: ABN AMRO, ING en Rabobank. Door de sterke positie van banken in het segment van middelgrote ondernemingen, verkrijgt het Fonds een ruime toegang tot kredieten en kan het starten met een ambitieuze omvang van ongeveer 500 miljoen, die kan uitgroeien tot circa 1 miljard. Het Fonds is gericht op leningen vanaf 10 miljoen euro aan Nederlandse middelgrote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland, aangevuld met private placements van Nederlandse ondernemingen.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Bedrijfsleningenfonds

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds heeft alleen beleggingen in EUR.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit.

ESG-integratiebeleid

BLF verstrekt lenigen aan - over het algemeen - relatief kleine bedrijven (met EUR 50-250 miljoen aan inkomsten per jaar). Dat houdt in dat externe leveranciers van ESG-gegevens de meeste bedrijven in de portefeuille niet meenemen in hun onderzoek. Onze betreffende sectoranalist heeft echter diepgaande kennis van de sector wat betreft mogelijke ESG-factoren die we integreren in de analyse van iedere lening en die we bespreken tijdens alle creditcommissies. Ook gebruiken we input van gesprekken met de leningnemer en de betrokken bank. We richten ons op ESG-risico's die de beleggingscase in materieel en financieel opzicht kunnen veranderen. De besproken factoren lopen uiteen van kwesties op het gebied van ondernemingsbestuur, leveranciersrisico en blootstelling aan omkoping tot reputatiekwesties. De leningsdocumenten bevatten vaak ook specifieke clausules over milieukwesties. Alle banken waarmee we samenwerken, kijken in hun kredietproces zelf ook naar ESG-factoren. Toch is het ESG-beleid van Robeco in alle gevallen leidend. Hieronder staat een algemene beschrijving van de creditanalyse en de plaats die ESG-factoren innemen in ons algemene raamwerk, dat ook van toepassing is op de financieringsmemoranda van BLF. Een van de uitgangspunten van de beleggingsfilosofie van Robeco's Credit-team is dat het vermijden van verliezers belangrijker is dan het selecteren van elke mogelijke winnaar. Het team gelooft dat het door de integratie van ESG-factoren in de analyse beter in staat is de neerwaartse risico's van de creditbeleggingen te beoordelen.

Beleggingsbeleid

Het Fonds biedt institutionele beleggers een unieke toegang tot financieringen aan Nederlandse bedrijven met een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel. Dit gebeurt via co-financieringen met de drie belangrijkste Nederlandse banken: ABN AMRO, ING en Rabobank. Door de sterke positie van banken in het segment van middelgrote ondernemingen, verkrijgt het Fonds een ruime toegang tot kredieten en kan het starten met een ambitieuze omvang van ongeveer 500 miljoen, die kan uitgroeien tot circa 1 miljard. Het Fonds is gericht op leningen vanaf 10 miljoen euro aan Nederlandse middelgrote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland, aangevuld met private placements van Nederlandse ondernemingen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

ESG-integratie

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

BLF verstrekt lenigen aan - over het algemeen - relatief kleine bedrijven (met EUR 50-250 miljoen aan inkomsten per jaar). Dat houdt in dat externe leveranciers van ESG-gegevens de meeste bedrijven in de portefeuille niet meenemen in hun onderzoek. Onze betreffende sectoranalist heeft echter diepgaande kennis van de sector wat betreft mogelijke ESG-factoren die we integreren in de analyse van iedere lening en die we bespreken tijdens alle creditcommissies. Ook gebruiken we input van gesprekken met de leningnemer en de betrokken bank. We richten ons op ESG-risico's die de beleggingscase in materieel en financieel opzicht kunnen veranderen. De besproken factoren lopen uiteen van kwesties op het gebied van ondernemingsbestuur, leveranciersrisico en blootstelling aan omkoping tot reputatiekwesties. De leningsdocumenten bevatten vaak ook specifieke clausules over milieukwesties. Alle banken waarmee we samenwerken, kijken in hun kredietproces zelf ook naar ESG-factoren. Toch is het ESG-beleid van Robeco in alle gevallen leidend. Hieronder staat een algemene beschrijving van de creditanalyse en de plaats die ESG-factoren innemen in ons algemene raamwerk, dat ook van toepassing is op de financieringsmemoranda van BLF. Een van de uitgangspunten van de beleggingsfilosofie van Robeco's Credit-team is dat het vermijden van verliezers belangrijker is dan het selecteren van elke mogelijke winnaar. Het team gelooft dat het door de integratie van ESG-factoren in de analyse beter in staat is de neerwaartse risico's van de creditbeleggingen te beoordelen.

Erik Hylarides
Erik Hylarides

Erik Hylarides

Dhr. Hylarides is een Loan Manger in het Credit team. Voordat hij bij Robeco in dienst kwam, werkte hij drie jaar als senior portefeuillemanager high yield bonds en leveraged loans bij Aegon Asset Management. Daarvoor werkte hij als senior creditanalist bij ABN AMRO risicobeheer. Bij ABN AMRO was Erik Hylarides verantwoordelijk voor de onafhankelijke beoordeling van krediet- en transactierisico op grootzakelijke cliënten. Hij begon zijn carrière met vier jaar ervaring in de sector als Global Custody relatiemanager. De heer Hylarides studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is werkzaam in de beleggingssector sinds 2000.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0011280748
Bloomberg
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1456358400000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Nederlandse vrijgestelde lichamen kunnen de op dividenden ingehouden dividendbelasting van 15% (25% voor 1/1/2007) volledig terugvorderen. Op rente-inkomsten wordt geen bronbelasting ingehouden. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten op te geven in hun belastingaangifte. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen kunnen de op dividenden ingehouden dividendbelasting 15% (25% voor 1/1/2007) in beginsel verrekenen met de vennootschapsbelasting en het meerdere terugvragen. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Aandeelhouders die niet belastingplichtig zijn in Nederland en die woonachtig zijn in landen die een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting hebben met Nederland, kunnen afhankelijk van het verdrag een deel van de Nederlandse dividendbelasting terugvorderen bij de Nederlandse fiscus. Vanaf 1/1/ 2007 heeft een in een andere EU-lidstaat gevestigd pensioenfonds ook recht op teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. Het voorgaande is gebaseerd op de huidige Nederlandse fiscale wet- en regelgeving. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord