netherlandsnl
Image

Robeco Vastgoed Certificaat Juni 06/16 EUR

ISIN: XS0249874776
  • Met hefboom participeren in Nederlandse kantorenmarkt
  • Gespreide kantorenportefeuille
  • Voor de belangrijkste risico's (o.a. liquiditeit van onderliggende kantoren en leegstandsrisico) zie de kwartaalrapportage
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Het Robeco Vastgoed Certificaat wordt uitgegeven door Rabobank Nederland en biedt exposure op direct kantorenvastgoed in Nederland. Uw inleg bij het Robeco Vastgoed Certificaat is voor eenderde deel met hefboom belegd in een vastgoedportefeuille van bestaande kantoorgebouwen op diverse Nederlandse locaties. Tweederde van uw inleg is gebruikt voor een participatie in de hypothecaire banklening, die is aangetrokken ter financiering van dezelfde vastgoedportefeuille.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Vastgoed Certificaat Juni 06/16 EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

N/A

Dividendbeleid

Uw rendement bestaat uit een halfjaarlijkse variabele couponrente en aflossing.

Beleggingsbeleid

Het Robeco Vastgoed Certificaat wordt uitgegeven door Rabobank Nederland en biedt exposure op direct kantorenvastgoed in Nederland. Uw inleg bij het Robeco Vastgoed Certificaat is voor eenderde deel met hefboom belegd in een vastgoedportefeuille van bestaande kantoorgebouwen op diverse Nederlandse locaties. Tweederde van uw inleg is gebruikt voor een participatie in de hypothecaire banklening, die is aangetrokken ter financiering van dezelfde vastgoedportefeuille.

Risicobeleid

N/A

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds promoot geen ecologische of sociale kenmerken en is geclassificeerd als Artikel 6 van de SFDR.

Robeco Structured Investments
Robeco Structured Investments

Robeco Structured Investments

Robeco Structured Investments is sinds 2000 actief in het aanbieden en beheren van gestructureerde producten met een nadruk op het segment alternatieve beleggingen zoals private equity, (fondsen van) hedgefondsen, grondstoffen en onroerend goed.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINXS0249874776
BloombergEF5176237
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1151366400000
Einde boekjaar
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Dit is een gestructureerd product. Vanuit het oogpunt van de Nederlandse belastingen wordt dit product beschouwd als een claim.

Fiscale behandeling belegger

Dit is een gestructureerd product. Vanuit Nederlandse fiscale optiek wordt dit product als schuldvordering gezien. Voor een particuliere belegger woonachtig in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Voor Nederlands belastingplichtige particuliere beleggers horen de participaties thuis in box 3. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, per saldo 1,2%. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.